Bilişim Sistemine Girme Suçu

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim Sistemine Girme Suçu

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2014/38 Karar: 2014/31162 Karar Tarihi: 24.12.2014

BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA SUÇU – BERAAT EDEN SANIĞIN POS CİHAZINA DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ – UZMAN BİLİRKİŞİLERDEN OLUŞAN BİR BİLİRKİŞİ KURULUNDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Sanık Ö.’ın olay günü T…’da olduğu halde, suçun işlendiği bilgisayar IP adresinin İ…. olması karşısında, bilişimsel olarak bu durumun mümkün olup olmayacağı ve beraat eden sanık A.. T..’in pos cihazına dışarıdan müdahale edilip edilemeyeceği konularında bilişim sisteminin işleyişi ve internet bankacılığı konusunda uzman bilirkişilerden oluşan bir bilirkişi kurulundan denetime olanak verecek biçimde ayrıntılı bir rapor alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırma sonucu hüküm kurulması isabetsizdir. Hüküm bozulmuştur.

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2014/11391 Karar: 2015/582 Karar Tarihi: 19.01.2015

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU – FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE KATILAN ADINA PROFİL HESABI OLUŞTURUP KATILANIN RESMİNİ VE TELEFONUNU KOYMASI – EYLEMİN OLUŞTURACAĞI SUÇLARA GÖRE DAVAYA BAKMANIN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Sanığın, internette facebook sosyal paylaşım sitesinde, katılan adına profil hesabı oluşturup, katılanın resmini ve telefonunu koyarak başka şahıslar tarafından rahatsız edilmesine neden olduğunun ileri sürülmesine göre; eylemin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu yanında TCK’nın 136/1 inci maddesine uyan suçu oluşturacağı ve davaya bakmanın ve delilleri takdir etmenin üst Asliye Ceza Mahkemesine ait olacağı gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekir. (5237 S. K. m. 136)

Dava: Bilişim sistemine girme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Katılan vekillerinin temyiz dilekçesinin içeriği itibariyle, temyizin, sanık hakkında bilişim sistemine girme suçundan verilen beraat hükmüne yönelik olduğu anlaşılmakla yapılan incelemede;

Sanığın, internette facebook sosyal paylaşım sitesinde, katılan adına profil hesabı oluşturup, katılanın resmini ve telefonunu koyarak başka şahıslar tarafından rahatsız edilmesine neden olduğunun ileri sürülmesine göre; eylemin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu yanında TCK’nın 136/1 inci maddesine uyan suçu oluşturacağı ve davaya bakmanın ve delilleri takdir etmenin üst Asliye Ceza Mahkemesine ait olacağı gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, duruşmaya devamla yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması,

Kabule göre de; Hükmün gerekçe kısmında, sanığın, katılanın isim ve telefon numaralarını kullanmak suretiyle katılan adına facebookta profil hesabı açarak, bu profilden katılan imiş gibi katılanın iş arkadaşı olan tanıkların ve üçüncü kişilerin sayfalarına eklenerek bu kişilere arkadaşlık teklifinde bulunduğu, uygunsuz görüşmeler yaptığı, bu suretle katılanın huzur ve sükununu bozarak atılı kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçunu işlediği açıklandıktan sonra, sanığın, katılan adına facebook profil hesabı oluşturarak katılanın resmini ve telefonunu koyması eylemi nedeniyle, bilişim sistemine girme suçundan açılan davada,

Bilişim Sistemine Girme Suçu | Sıkça Sorulan Sorular

Bilişim Sistemine Girme Suçu Ve Ceza Davası Yargıtay Kararı

Katılanın bilgisi ve rızası dışında … ve … hesabından internet aracılığıyla sanık .. TL tutarında para aktarılması, sonrasında sanığın aynı gün … yöntemi kullanılmak suretiyle isimli şahıslara sırasıyla …. Amerikan doları göndermesi, sanığın savunmasında da bahsettiği üzere katılanın hesabından kendi hesabına aktarılan paranın …. TL’yi komisyon olarak uhdesinde tutarak, …. tutarındaki parayı çekmesi şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın belli bir komisyon karşılığında suça konu paraların katılanın hesabından aktarılması şeklindeki eyleminin. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararında da benimsendiği  ‘bilişim sistemi kullanılmak suretiyle hırsızlık” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanığın hayatın olağan akışına uygun olmayan savunmasına itibar edilerek mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA,

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor