Bilişim Suçları MSN ve Facebook Hesapları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Bilişim Suçları MSN ve Facebook Hesapları

Bilişim Suçları MSN ve Facebook Hesapları

Bilişim Suçları MSN ve Facebook Hesapları

Bilişim Suçları Msn ve Facebook Hesapları

A. FACEBOOK ŞİFRESİNİ KIRMA SAYFAYA GİRME, B. MSN ŞİFRESİNİ KIRMA SAYFAYA GİRME, C. BİLİŞİM SUÇ DUYURUSU BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU

Bilişim Sistemine Girme Suç Duyurusu Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılır

Suç Duyurunda bulunurken Dilekçe İçeriğini Geniş ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır. Örneğin ‘…….tarihinde mail adresini kontrol ettiğinde hiç tanımadığı kişilerden ileti geldiğini tespit etmiştir. Daha sonra anlaşıldığı üzere adı geçen adreskendisine ait olmasına rağmen iletiler başka isime gelmektedir. Mail adresinin şifresi bilgisayar korsanı(hacker) tarafından kırılmıştır. Bu şahıs Mail adresine girmekte ve bu adres üzerinden şahsı adına başka kişilerle yazışmaktadır. Bu kişi  özel bilgilerini ele geçirmiş ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmiştir…..’ şeklinde olabilir.

YARGITAY: BAŞKASININ FACEBOOK HESABINA GİRMEK SUÇTUR

Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 01.11.2013 Tarihli 2012/33557 Esas 2013/25987 Karar sayılı içtihad içeriğinden alınmıştır.

YARGITAY : EŞİNİN FACEBOOK HESABINDAN VERİLERİ İZİNSİZ KOPYALAMA

Esas: 2013/2454  Karar     : 2013/25865

EŞİNİN FACEBOOK HESABINDAN VERİLERİ İZİNSİZ KOPYALAMA, HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETME, BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME

YARGITAY : FOTOĞRAFIN İZİNSİZ OLARAK İNTERNET SİTESİNDE KULLANILMASI

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi Esas: 2013/11184 Karar: 2013/15282

RESMİN TİCARİ AMAÇLA KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT, FOTOĞRAFIN İZİNSİZ OLARAK İNTERNET SİTESİNDE KULLANILMASI

Davacı, … konserini izlediği esnada çekilen videolardaki görüntülerinin davalı şirketçe reklam ve ticari amaçla internet sitesinde izinsiz kullanıldığını, reklamdaki fotoğrafta ana unsurun konser kalabalığı değil kendi görüntüsünün olduğunu, … öğrencisi olarak resminin herkese açık, kontrolü zor bir iletişim aracı olan internette ticari amaçla ve izinsiz kullanılmasının kişiliğine yönelik ağır ve önemli bir zarar doğuran saldırı teşkil ettiğini, ailesinden tepki gördüğünü ileri sürerek resminin davalı tarafından kullanılmamasını, tüm görüntülerinin kaldırılmasını, şimdilik 5.000,00 TL maddi tazminat ile 10.000,00 TL manevi tazminatın faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının konser esnasında çekilmiş resimlerinin eser niteliğinde bulunmadığından Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin görevsiz olduğunu, FSEK 86’ıncı maddesi uyarınca genel toplantıları gösteren resimler için muvafakat alınmasının şart olmadığını, müvekkilinin özellikle davacının resmini kullanmak gibi bir kastının bulunmadığını, amacın sadece bir konserin görüntülenmesi olduğunu, videonun en başta duraklatıldığında davacının görüntüsünün yer aldığı izlenimi oluşmaktaysa da videonun hareketlenmesi ile dakikalar süren videonun başka hiç bir yerinde davacıya rastlanılmadığını, konser sunucusunun videonun internette yayınlanacağını ihtar etmesine karşılık davacının en ön sırada konseri izlemeye devam ederek görüntülerinin çekilmesine muvafakat verdiğini, maddi/manevi tazminat için bir zararın doğmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, … internet sitesinde davacının yakın plandan fotoğrafının yer aldığı, video kaydında da görüntülerinin olduğu, 5846 sayılı Yasanın 86’ıncı maddesi gereğince kişilerin kendisine ait resim ve fotoğraflar üzerinde kişilik hakkının bulunduğu, bunların muvaffakati olmaksızın teşhir ve umuma arzedilemeyeceği, görev itirazında haklılık bulunmadığı, davalının eyleminin Borçlar Hukuku anlamında da bir haksız fiil niteliğinde olduğu, … öğrencisi olan davacının yaşı, haksız fiilin işleniş biçimi, haksız fiilin tüm Türkiye çapında etki göstermesi, internet yayınının kapsadığı coğrafi alan ile taraflardan davacının üniversite öğrencisi, davalının ise Türkiye’nin mobil iletişim şirketlerinden birisi oluşunun gözetilerek manevi tazminatın tayin edildiği gerekçesiyle BK. 49 maddesi gereğince 10.000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile davalıdan tahsiline, maddi tazminat talebinin ise reddine karar verilmiştir.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor