Bonoya Dayalı Takipte Zamanaşımı

Bonoya Dayalı Takipte Zamanaşımı ile ilgili açıklama ve yargıtay kararına yer verilmiştir.

Aşağıda ki Yargıtay kararında kambiyo vasfını taşımayan adi havale hükmündeki belge ile başlatılıp kesinleşen takipte, İİK.nun 71/2. maddesi gereğince takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde işleyecek zamanaşımı süresi, TTK.nun 726. maddesine göre hesaplanamaz. Kambiyo senetlerine mahsus yol ile yapılan takip kesinleştiğine göre, olayda uygulanması gereken 818 Sayılı B.K.nun 125.maddesine göre 10 yıllık zamanaşımı süresi tabi olduğu belirtilmiştir.

BONOYA DAYALI TAKİPTE ZAMANAŞIMI YARGITAY KARARI

Bonoya Dayalı Takipte Zamanaşımı konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

 

Bonoya Dayalı Takipte Zamanaşımı ile ilgili, kambiyo senetlerinde zamanaşımı 2014 -2015-2016, senet zamanaşımı süresi ne kadardır, bonoda zamanaşımı süresi 2015, bono zamanaşımı yeni ttk, bonoda zamanaşımı 2015, senet zamanaşımı süresi 2015, senet zamanaşımı 2015, zamanaşımına uğramış senet icra takibi,

Ankara avukat