Boşanma Avukat Ücretleri 2020 | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Boşanma Avukat Ücretleri 2020

Bosanma-Avukat-ucretleri-2020

Boşanma Avukat Ücretleri 2020 ne kadar oldu? Evliliklerin bitmesi için açılan boşanma davaları zor ve uzun bir sürece yayılabilmektedir.

Boşanma Avukat Ücretleri 2020

Bu sürecin kısa sürede ve taraflar açısından olumlu sonuçlanması için avukat tutulması gereklidir. Bu kapsamda boşanma avukat ücretleri 2020 yılı için gündeme gelmiştir.

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Hukuk davalarında avukatlık ücretleri resmi olarak her yıl sonunda Baro Başkanlıkları tarafından belirlenerek duyurulur.

2020 Boşanma Avukatı Ücreti, avukatlık ücret tarifesine göre Anlaşmalı boşanma avukat ücreti 5.000 TL ile 8.300 TL olarak belirlenmiştir.

2020 Boşanma Avukatı Ücreti, avukatlık ücret tarifesine göre Çekişmeli boşanma avukat ücreti 7.500 TL ile 13.910 TL olarak baro başkanlığı tavsiye kararı olarak resmi olarak belirtilmiştir.

Boşanma davaları yukarıdaki belirlenen boşanma avukatı ücretleri belirlenirken tavsiye edilen fiyatların yanında davanın maddi değeri, davada harcanacak mesai süreleri ile birlikte, boşanma davasına bağlı olarak açılacak diğer davalar, tedbir ve başvurlar bu ücretlerin değişmesine sebep olmaktadır.

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Davası Nedir? Boşanma Avukat Ücretleri 2020 Nasıl Belirlenir?

Evli çiftin herhangi bir sebebe bağlı olarak artık bir arada bulunmamaya, resmi olarak ayrılmaya karar vermeleri durumunda açılan davaya boşanma davası denilmektedir. Boşanma davaları Türk hukuk sistemine göre iki şekilde açılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davaları Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanma davaları; bu davalar en az 1 yıldır evli olan ve nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda anlaşmaya varmış eşler tarafından açılabilmektedir. İlgili konularda uzlaşmaya varmış olmaları önemlidir.

Taraflardan birisinin mahkemeye başvuru yapması sonrasında dava açılır ve hakim boşanma gerekçesini dinledikten sonra tarafların boşanması lehinde karar verir.

Boşanmalarda en hızlı sonuca bağlanan davadır. Ancak öne sürülen sebeplerin hakim tarafından doğru bulunması ve tarafların hiçbir konuda anlaşmazlığa düşmemeleri gerekir. eğer nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda anlaşmazlığı mahkeme sırasında gösterirlerse hakim davanın çekişmeli dava olarak görülmesine karar verebilir.

Her ne kadar görece kolay görülen davalar olsa da tarafların uzlaşıya vardıkları konularda daha sonra mağdur olmamaları açısından bu süreçte de avukat desteği almaları önemlidir.

Çekişmeli boşanma davaları Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davaları evlilikte bir yılını doldurmamış ya da nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi konularda aralarında ihtilaf bulunan eşler tarafından açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları uzun sürebilmektedir. Çünkü tarafların mahkemeye gelmeleri, anlaşmazlığa düştükleri konuları söylemeleri ve gerekiyorsa deliller ile ispat etmeleri gerekmektedir.

Aile içi geçimsizlik, fiziksel ya da duygusal şiddet, eşlerden birisinin akıl sağlığının yerinde olmaması, insan onurunu alçaltan davranışlar, eşlerden birisinin suça karışması gibi sebeplerce çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Eşlerden birisinin ayrılma isteğinin olmaması ya da aralarındaki konularda anlaşmazlığa düştükleri için bu sürecin avukat tarafından yürütülmesi oldukça önemlidir.

Avukat gereken belgeleri, tanıkları, tazminat – nafaka oranlarını doğru olarak tespit edecek ve toplayacak, müvekkilinin yararını gözeterek mahkemeye sunacaktır. Boşanma davaları her ne kadar avukat olmadan da açılabilseler de sözü edilen konular için avukat tutmak elzem olmaktadır.

Boşanma Davası Avukat Ücretleri 2020

2020 yılı için boşanma davası ücretleri henüz kesin halini almamıştır. Ancak 2019 verileri temel alınırsa tüm masraflar göz önüne alınarak şöyle bir hesaplama yapılmaktadır: boşanma davası açma harcı 45 Türk Lirası,

Anlaşmalı boşanma avukat ücretleri ortalama 5000 – 8.300 Türk Lirası,

Çekişmeli boşanma avukat ücretleri ise 7500 – 13.000 Türk Lirası aralığında bulunmaktadır. Bu tutarlar, davanın içeriğine ve bölgesine göre değişkenlik göstermektedir.

Boşanma Davası Avukat Ücretleri 2020

Avukat Ücretleri Nasıl Belirlenir 2020

Örneğin İstanbul’da açılan bir çekişmeli boşanma avukat ücretleri ve fiyat tarifesi yüksek olurken, daha iç ve küçük kesimlerde bu ücret düşmektedir.

Boşanma Avukat Ücretleri belirlenirken avukatın harcayacağı mesai, toplayacağı deliller, müvekkili ile konuşmak, tanıklara ulaşmak gibi kriterler göz önüne alınmaktadır.

Ayrıca büyük şehirlerde hem avukatların mesaisi hem de mahkemelerin doluluğu göz önüne alınarak bu fiyatlar belirlenmektedir. Taraflar dava sonunda mahkeme ve avukatlık masraflarını tazminat talebi altında karşı taraftan talep edebilmektedirler.

Avukat ile önceden yapılacak anlaşma neticesinde, böyle bir durum söz konusu ise dava sonunda ödeme gerçekleştirilir. Ancak dava öncesinde herhangi bir fiyat belirlenmemişse ve karşı taraftan bunu almaya yönelik bir anlaşma yapılmamışsa, baronun  belirlediği tarifenin asgari ücretinden düşük olmamak kaydıyla boşanma avukat ücretleri 2020 belirlenmiş olur. Bu sürecin hızlı bir şekilde atlatılması için alanında uzman avukat desteği oldukça önemlidir.

Ankara Boşanma Avukatı Ücretleri 2020, Boşanma Avukatı Ücreti

Evlilik birliğinin sarsılması veya boşanmaya sebep olan diğer unsurların ortaya çıkmasının ardından taraflar birbirine boşanma davası açabilirler. Bunun için medeni kanunda sayılan çeşitli koşulların sağlanması ve yasal dava açma sürecinin takip edilmesi gerekir. Aile hukuku alanında Ankara’da hizmet veren çok sayıda avukat olması bu tip davalar için hukuk büroları tarafından talep edilen ücretlerin değişiklik göstermesine de neden olmaktadır.

Boşanma davalarında da diğer tüm davalarda olduğu gibi avukatlar tarafından verilen emek ve zaman ücretlerin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Ankara’daki avukatlar tarafından boşanma davası için ücretler:

  • Anlaşmalı boşanma davası ücreti,
  • Çekişmeli boşanma davası ücreti,
  • Boşanma davası hukuki danışmanlık ücreti vb.

Dava türü ve konusuna göre belirlenir. Boşanma davası avukat ücreti barolar ve avukatlar tarafından belirlenen oranlara göre değişiklik gösterebilir. Hizmet alanı ve dava türü söz konusu ücretlerin belirlenmesinde en önemli faktördür.

Ankara Boşanma Davası Avukatlık Tarifeleri 2020

Aile mahkemelerinde görülecek tüm davalar için avukatlar tarafından farklı tür tarifeler uygulanabilir. Bu tariflerin belirlenmesinde en temel unsurlar avukat tarafından sunulan hizmetin kapsamıdır. Aile ve boşanma hukuku kapsamasında:

  • Boşanmaya ilişkin tanıma ve tenfiz davası,
  • Boşanma sonrası velayet davları,
  • Anlaşmalı/çekişmeli boşanma davası,
  • Nişan, söz ve evliliğin bozulmasına yönelik tazminat davaları,
  • Evlenme izninin alınması vb.

Konuları için farklı ücretler talep edilir. Boşanma davalarında uzman bir avukatla çalışmanın sağlayacağı en büyük avantaj tüm bu davalar ve boşanma konularında kişinin davadan en yüksek fayda ile sonuç almasıdır.

Evlilik birliğinin bozulmasına ilişkin unsurların ortaya çıkmasının ardından avukat seçimlerinde bu nedenle son derece dikkatli davranılmasında yarar vardır. Boşanma davası harç ücreti, dava giderleri ve avukat ücretleri hukuk büroları ve avukat özelinde değişiklik gösterebilir.

Avukatsız Boşanma Davası Açma Ücreti 2020

Herhangi bir avukatla anlaşmadan boşanma davası açılıp açılamayacağı konusu birçok kişinin dava öncesinde kafa karışıklığı yaşamasına neden olmaktadır. Bu bir hakkın olması durumunda tarafların davanın lehine sonuçlanmasını sağlaması neredeyse imkansızdır.

Özellikle dava açmak için gerekli olan yasal prosedürlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması için mutlaka bu adımların doğru bir şekilde takip edilmesi gerekir. Avukatsız anlaşmalı boşanma davası ücreti de yine bu unsurlara bağlı olarak sizin için dezavantaj olacaktır.

Boşanma davalarında en sık karşılaşılan sorunların başında eşlerin nafaka, varsa çocuklar ve evlilik sonrası malların nasıl paylaşılacağı konularıdır. Bu tip konuların çözüme kavuşması için de yine uzman bir avukata ihtiyaç duyulur.

Ankara’da faaliyet gösteren avukatlar tarafından sunulan hukuki danışmanlık hizmetlerini talep ederek yasal sürece dair aklınıza takılan tüm detayları öğrenebilirsiniz. Özellikle evlilikte şiddet ve suç unsurları yer alıyorsa bu gibi durumlarda önleyici ve geçici önlemlerin alınması adına avukatla çalışmanız şarttır.

Ankara Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 2020

Türk hukuk sisteminde boşanma davaları iki ana başlık altında değerlendirilir. Bunlar:

  • Anlaşmalı boşanma davası ve
  • Çekişmeli boşanma davasıdır.

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin boşanma sonrası konular üzerinde yasal prosedüre uygun biçimde hazırlanan bir mutabakat metni üzerinde, hür iradeleriyle anlaşmaya varmalarını ifade eder. Boşanma protokolü üzerinde anlaşan eşler mahkeme önünde anlaşmayı onaylamaları halinde, hakimin onayı ile kısa sürede boşanmaları sağlanır.

Çekişmeli boşanma davalarında ise durum tam tersidir. Çekişmeli davalarda taraflar hayati konularda (çocukların velayeti, nafaka ve mal rejimi) anlaşamadıkları için bu davalar daha uzun ve çetrefilli geçmektedir. Anlaşmalı boşanma avukatı ücreti ve çekişmeli boşanma ücretleri davanın niteliğine göre farklılık gösterecektir.

3.410 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp