Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır?

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır?

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır?

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır

Boşanma Davası Tazminat 

Günümüzde boşanma davalarının sayısı geçmiş zamanlara oranla daha fazla artmakla birlikte gün geçtikçe de artmaya devam etmektedir. Bunun sebeplerini incelediğimiz zaman özellikle ekonomik çerçeveden bakarsak, kadınların çalışma yaşamına daha fazla dahil olması ile ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri sonucunda, eş ile herhangi bir anlaşmazlık durumunda hukuki hakkı olan boşanma yoluna gitmeyi tercih edebilmektedir. Yine diğer bir çerçeveden bakarsak, psikolojik olarak erkeğin egemenliği altında baskı altında tutulan kadın, bu durumdan honutsuz olarak yine boşanma yoluna gidebilmektedir. Zaten Avrupa ve Amerika’da bu oranın yüksek olduğu bilinmektedir.

Elbette boşanma sadece kadınlardan kaynaklı olamamakla birlikte son zamanlarda gerçekleşen toplumsal bir olayı da atlamak doğru olmayacaktır. Burada aslında boşanmanın sonucu değil nedeni üzerinde en çok etkili olan etmenler açıklanmak istenmiştir. Buradan yola çıkarak aile içi şiddetli geçimsizlik sonucu başvurulan boşanma yöntemi, kişilerin birinin veya anlaşarak boşanma davası açması sonucunda boşanma gerçekleştirilebilir. Fakat doğal olarak bu süreç  kişilerin karşılıklı zararları ile sonuçlanabilmektedir. Boşanma sonucu doğan bu zararların sonucunda kişiler boşanma davası tazminatı isteyebilirler.

Boşanma davası tazminatı maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maddi tazminat davası hem mahkeme sonucunda doğan veya doğacak olan mahkeme giderlerinin yükünü karşı tarafın sağlamasını, hem de boşanma sonucunda eşlerden biri özellikle çalışmıyor ise karşı taraftan ya düzenli olarak örneğin aylık usul ile veya toplu olarak para talep etmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda boşanma sonucunda mağdur durumuna düşecek olan taraf maddi olarak bir beklenti içerisine girmekte ve diğer taraf ise bunu karşılama sorumluluğu ile bunu karşılama durumunda kalmaktadır ki bu durum mahkeme kararı ile onaylandığı durumda uygulamaya konabilmektedir.

Boşanma davalarında maddi tazminat almak isteyen kişi öncelikle maddi tazminat talebinde bulunmak zorundadır. Bu zorunluluğun öneminin anlaşılması gereklidir ki mahkeme herhangi bir talep olmaksızın tazminatın doğduğuna kanaat getirse dahi herhangi birşey yapması mümkün değildir. Aynı zamanda boşanma davası sonuçlanmamış ise tazminatın isteyen kişiye verilmesi söz konusu olamamaktadır. Diğer bir koşul ise tazminat isteyen kişinin karşı taraftan daha kusursuz olması beklenmektedir. Aynı zamanda maddi tazminatın istenme süreleri ile de belirli kısıtlamalar mevcuttur. Tazminat isteyen kişi dava ile birlikte, dava devam ederken ya da bir yıl içerisinde talep etmek zorundadır.

Yine boşanma davası tazminatı manevi tazminat şeklinde de olabilmektedir. Manevi tazminat evlilik süresince meydana gelen anlaşmazlıklar sonucunda manevi olarak zarar gören kişinin karşı taraftan ekonomik bu durumun karşılanmasını talep etmesidir.  Genel olarak maddi tazminat davasında geçerli olan şartlar burada dageçerli olmakla birlikte bazı farklılıklar da içermektedir. Bunun sebebi ise kişinin manevi olarak zarar görmesidir. Yani burada manevi zarar oluşturan durumun nedeni ve sonucu olmak üzere içeriği de önem arz etmektedir. Direk olarak kişiliğe saldırının olup olmadığı, hakaret, kötü sözler söyleme gibi durumların varlığı incelemeye açılarak nedensellik bağı çerçevesinde hareket edilmektedir.  Maddi tazminatta olduğu gibi manevi tazminat talebinde de az kusurlu taraf ancak diğer eşten tazminat isteyebilir. Kısacası mağdur olan taraf ancak manevi tazminat açabilmektedir.

Genel olarak bir sonuca bağlamak gerekirse, boşanma davası tazminat istenerek belirli zararların ekonomik anlamda karşılanması anlamına gelmektedir.

Mağdur taraf her kim ise diğer tarafa maddi veya manevi veya her ikisini birden bunu talep etmek koşulu ile açabilir. Burada taraflardan istenilen koşulların yerine getirilmesi durumunda kişilerin veya tarafların isteği yönünde sorunsuz bir şekilde boşanma gerçekleştirilmiş olur.

Ayrıca Boşanma davalarında tazminat sebebi olarak gösterilen aldatma boşanma davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır Yargıtay Kararı

YARGITAY KARARI: Hukuk Genel Kurulu Esas:  2009/2-410 Karar: 2009/447 Karar Tarihi: 21.10.2009

ÖZET: Kocanın eşini başka bir kadınla aldattığı sabit olup evlilik birliği bu nedenle sona ermiştir. Kadına boşanmaya neden olan olaylar sebebiyle kusur izafe edilemez. Kaldı ki, somut olayda dosya kapsamından da anlaşıldığı üzere tazminatın tenkis edilme olanağı bulunmamaktadır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor