Boşanma Davası Tedbir Nafakası | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Davası Tedbir Nafakası

Boşanma Davası Tedbir Nafakası

Boşanma davasında tedbir nafakası talebi boşanma davasının açılması ile beraber hakim tarafından hükmedilmiş olan ve gerekli görülmesi durumunda dava sonucunun kesinleşmesine kadar verilebilen, eşlerin boşanma sürecinde yaşam standartlarının korunmasını sağlayan nafaka çeşitlerinden biridir. Boşanma davası tedbir nafakası taraflardan birinin boşanma davası neticesinde maddi anlamda zorluğa düşeceği durumlarda verilmektedir. Boşanma davalarında kesin bir nafaka durumuna hükmedilene kadar geçici şekilde eşlerden birinin karşı tarafa çocuk bakımı vs. İçin ödeyeceği ücreti ifade etmektedir.

Tedbir Nafakası Ne Zaman Başlar?

Tedbir nafakası süresi boşanma ve ayrılık sebebiyle bir tarafın maddi olarak yoksulluğa düşmesini engelleyen bir unsurdur. Çocukların bakımını ve giderlerini karşılamak için ödenmesi gerekmektedir. Tedbir nafakalarında boşanma ve ayrılık süreci devam ederken, hakimin önlem olarak karar verdiği bir nafaka türüdür. Boşanma davaları kapsamında tedbir nafakalarının dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekmektedir. Talep edilen tarihlerden itibaren ise dava tarihlerinin esas alınması gerekmektedir. Bu noktada Yargıtay kararlarına dikkat edilmelidir. Özellikle birlikte yaşama son veriliyorsa ve aile kurumu sonlandırılıyorsa, çocukların bakımından sorumlu olan tarafa, maddi durumun yoksullaşmaması için diğer taraf tarafından belirli bir ücret ödenmektedir. Tedbir nafakası, dava sonuçlanana kadar ödenmektedir. Şayet kişi nafaka talep ediyorsa, bu noktada dava sırasında bunu bildirmelidir.

Tedbir Nafakası İtiraz – Boşanma Davası Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası 2019 kapsamında şayet hakim tarafından verilmesine hükmedilmiş ise bu noktada boşanma davası sürerken bu nafaka verilmelidir. Tedbir nafakasının ödenmemesi durumunda icra takibi başlatılabilir. Ödeme emrinin borçluya 7 gün içinde itiraz etmesi gerekmektedir. Bu itirazın iptali ve neticeye bağlanması durumunda da kararı Aile Mahkemesi verecektir. Haksız sebeplerle itiraz ediliyorsa, bu noktada itiraz kabul edilmeyecektir. Nafaka vermekle yükümlü olan borçlu tarafın nafakayı ödememesi halinde İcra İflas Kanunu’na göre 3 ay tazyik hapis cezası verilebilir. Hükmedilen nafakayı ödemekle yüklü olan borçlunun nafakayı ödememesi ve 3 aylık hapis cezası yatması durumunda, borcu ödemesi durumunda cezası da ortadan kalkacaktır. Bu kişi eş zamanlı olarak hapis cezası uygulanırken, ödemesi gerekli olan nafakayı da ödeyerek hapisten çıkabilir.

Boşanma Davası Tedbir Nafakası

Boşanma Davası Tedbir Nafakası, Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma aşamasındaki eşlerin haklarından birisi de nafaka talepleridir. Boşanma davası öncesinde açılacak ayrı bir nafaka davası ile, boşanma davası aşamasında ya da boşanma davasının sonuçlanmasıyla, eşlerden maddi açıdan zor durumda olan taraflar içi aile mahkemeleri tarafından nafaka kararına hükmedilebilir. Türk Medeni Kanunu esaslarına göre, nafaka türleri ise tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak 3 ana gruba ayırabiliriz.

Bu yazımızda boşanma aşamasındaki çiftlerin karşı karşıya kalabilecekleri tedbir nafakası nedir, tedbir nafakasının şartları nelerdir gibi konuları ele alacağız.

Tedbir Nafakası Nedir? Hangi Durumlarda Talep Edilebilir?

Adından da anlaşılacağı üzere tedbir nafakası boşanma davası sonuçlanmadan önce, dava aşaması devam ederken ya da öncesinde açılan nafaka davası ile tarafların yaşayabileceği ekonomik zorlukların geçici olarak önüne geçilmesi amacı taşımaktadır. Nafaka davalarının temel prensibi olarak zarar gören aile birliği nedeniyle mağdur duruma düşecek olan eşlerin ve çocukların barınma, eğitim, sağlık harcamaları gibi temel giderlerinin karşılanması için karşı tarafın ödeyeceği paradır.

Tedbir Nafakasının Şartları Nelerdir?

Tedbir nafakaları şekil itibariyle dava öncesinde mağdur tarafın talebiyle açılan dava neticesinde değerlendirilirken, bazen de dava aşaması sürerken de dava konusu yapılabilir. Bazı boşanma davalarında ise tarafların talepleri olmaksızın hakimlerin kendi kanaatleri doğrultusunda da tedbir nafakası ödenmesi kararlaştırılabilir. Hakimler özellikle eşlerin geçinmesi, barınması, varsa reşit olmayan çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi için maddi kaynağı olmayan, ayrılık nedeniyle eşinin desteğinden de mahrum kalacak eşler için tedbir nafakasına hükmeder. Burada temel kriter eşlerin mal varlıklarının durumudur. Boşanma davası öncesinde açılan tedbir nafakası davalarında, eşlerin ayrı yaşadıklarının ispat edilmesi ve bu ayrı yaşama gerekçesinin haklı sebeplere dayanıyor olması gerekir.

Tedbir Nafakaları Boşanma Davasının Sonuçlanması İle Ortadan Kalkar

Boşanma davası sırasında hükmedilen tedbir nafakaları, boşanma davasının kesinleşmesi ile ortadan kalkar ve çoğu kez yoksulluk veya iştirak nafakasına dönüştürülür. Tedbir nafakası hakkı talep edilebilmesi adına bir zaman aşımı süresi yoktur. Her an talep edilebilen tedbir nafakası, evlilik ilişkisi hukuki olarak devam ettiği sürece istenebilir ve yenilenebilir.

Makalemizde Boşanma Davası Tedbir Nafakası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

144 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri