Atla

Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi


Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi

Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi

Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi

GENEL BİLGİLER

BOŞANMA DAVASINDA TEMYİZ DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR, BOŞANMA DAVASI TEMYİZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ, BOŞANMA DAVASINDA TEMYİZ SÜRESİ

 BOŞANMA DAVASINDA TEMYİZ

Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi, Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır. Tarafların her biri hakkaniyete aykırı olarak sonuçlandığını düşündüğü davaları temyiz etme hakkına sahiptir.

BOŞANMA DAVASINDA TEMYİZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Boşanma Davasında Temyiz, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:  Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı ve adresleri, Bunların varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı, Yargıtayın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı, İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih, 

Kararın özeti,  Temyiz sebepleri ve gerekçesi,  Duruşma istenmesi halinde bu istek,  Temyiz edenin veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzası, Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması halinde, diğer şartlar bulunmasa bile redd olunmayıp temyiz incelemesi yapılır

Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar:

1. Protokolün yanlış yapılmış ise

2. Dava şartlarına aykırılık bulunması.

3. Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi.

4. Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması

TEMYİZ  SÜRESİ

Boşanma davasında temyiz süresi tebliğden itibaren 15 gündür.

Yargıtay Kararı -  Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/12259 Karar: 2016/11615 Karar Tarihi: 13.06.2016

BOŞANMA DAVASI - AİLE MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLARIN YASAL SÜRE GEÇTİKTEN SONRA TEMYİZ EDİLMESİ VEYA TEMYİZ KABİLİYETİNİN BULUNMAMASI - TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ

Temyiz edilen karar temyiz eden tarafa 6.4.2016 günü tebliğ edilmiş ve fakat söz konusu karar yasada öngörülen (HUMK m. 432) on beş günlük süre geçtikten sonra 22.04.2016 tarihinde verilen dilekçe ile temyiz edilmiştir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi - Yorum
    DEVRİM ALOĞLU -
    14 Ağustos 2016

    Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

    Cevapla
Yorum Bırak