Boşanma Davasının Reddedilmesi

Boşanma davasının başlatılması, sürdürülmesi ve sonuçlanması hukuki olaylardır ve hukuka uygun şekilde yapılmalıdır. Birçok farklı sebepten ötürü boşanmak için açılan davalar reddedilmektedir. Bu işlemin yapılması daha başlangıçta dilekçenin sunulması sırasında olabileceği gibi davanın görüşülmesi sırasında olabilmektedir. Boşanma davalarında mahkemeye sunulan evraklarda yapılacak hatalar ve yanlışlar yanında, dava süresinde boşanma sebebinin ispatlanamaması ve anlaşmalı boşanma davalarında tarafların uzlaşamaması gibi durumlarda davalar reddedilebilmektedir. Bu gibi durumlarda mahkemenin reddetme sebebinin ortadan kalması ile yeniden dava açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında uzlaşmanın ortadan kalkması ile çekişmeli boşanma davaları açılabilmektedir. Bu durumlarda geçerli bir boşanma sebebinin olması gerekliliği unutulmamalıdır.

Boşanma Davalarının Reddedilmesi İle Oluşan Durumlar

Açılan boşanma davalarında ilk olarak sunulan dava dilekçeleri ve evraklardaki eksik veya usule uygun olmaması durumunda mahkeme davayı reddedebilecektir. Bu durumlarda dava dilekçesinin ve gerekli evrakların yeniden düzenlenmesi ile davanın tekrar açılması için başvurular yapılabilecektir. Bazı durumlarda mahkeme davayı reddetmeyerek evraklardaki yanlış ve eksiklerin düzeltilmesi için zaman verebilmektedir. Bu durumda da gerekli işlemlerin yapılması ile duruşma günü alınabilecektir. Boşanma davalarının reddedilmesi durumu duruşmaların görülmesi sırasında olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların uzlaşmaktan vazgeçmesi durumunda bu davalar reddedilecektir. Taraflardan birinin herhangi bir konuda uzlaşmaktan vazgeçmesi durumunda da bu davalar reddedilecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında iki tarafın her konuda uzlaşmış olması oldukça önemlidir. Yapılan protokol ile mahkemeye bu uzlaşma sunulmuş olmaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflardan birisi boşanmak konusunda bir gerekçe sunmuş durumdadır. Sunulan bu gerekçenin ve boşanmak için gerekli olan sebebin ispat edilmesi oldukça önemlidir. Çekişmeli boşanma davaların taraflardan birinin kusurlu olması gerekmektedir. Bazı durumlarda kusur tam olarak bir tarafa verilmeye bilmektedir. Ancak ağırlıklı olarak bir taraf daha kusurlu olmaktadır. Bunun ispat edilememesi durumunda boşanma işlemi gerçekleşmeyecek ve dava mahkeme tarafından reddedilecektir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davalarında taraflardan birisinin boşanma konusunda isnat ettiği gerekçeyi ispat etmesi gerekliliği oldukça önemlidir. Bunun sağlanamaması durumunda ise boşanma davası reddedilecektir. Bu durumda yeniden boşanma davaları açılabilmektedir. Ancak aynı şekilde ispat gerekliliği geçerli olmaktadır.

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.