Atla

Boşanma İcra Miras İş Avukatları Ankara


Boşanma İcra Miras İş Avukatları Ankara

Boşanma İcra Miras İş Avukatları Ankara

Boşanma İcra Miras İş Avukatları Ankara

İlkay Hukuk Bürosu olarak 2006 yılından beri aşağıda detayları anlatılan hukuk dalları ile yoğun bir şekilde takip etmiş ve tecrübe kazanmıştır. Her olayda detay arayan araştırmacı genç ve dinamik bir ekip ile müvekkillerin haklarını korumayayı amaç edinmiştir.

Uzun yıllardan beri yoğun dava takibi nedeniyle bir çok davada yargıtay kararlarında örnek içtihat oluşturmuş ve ismimiz yer almıştır.

Büro olarak hukuk alanında önemli konularda departmanlara ayrılarak branşlaşmayı amaç edinmiş ve bu çalışmaları nedeniyle başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Boşanma İcra Miras İş Avukatları Ankara

Tazminat Hukuku - Tazminat Davaları Avukat Ve Danışmanlık

Hukukun ilgilendiği en temel konulardan biri de sözleşmelerden doğan borçlar ile ilgili ortaya çıkan zararların iadesinin sağlanması ve hakların korunması olmaktadır. Kişileri maddi açıdan büyük zararlara ittiği için Borçlar Hukuku kuralları gereği nitelikli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre hukuki sorumluluk ve tazminat davaları

Destekten Yoksun KalmaTazminatı Davaları

Küçüğün, akıl hastasının, adam çalıştıranın, hayvan tutanın, yapı malikinin,  taşınmaz malikinin, çevreyi kirletenin sorumluluklarına ilişkin tazminat davaları

Yayın yoluyla kişiliğe saldırıdan doğan tazminat davaları

Hakaret, haksız şikayet, öldürme, yaralama, taşınmaza zarar verme,

Ecrimisil ve Elatmanın Önlenmesine ilişkin tazminat davaları

Fikir ve sanat eseri haklarına haksız saldırı nedeniyle tazminat davaları

Trafik Kazası Tazminat Davaları

İş Hukuku - İşçi Tazminat Davaları Arabuluculuk Ve Avukatlık

Çalışma hayatının çok akışkan bir yapıya sahip olması ve insanın en fazla bulunduğu hukuk dalı olması sebebiyle sürekli olarak davaların açılması gerekçelerinden dolayı İş hukuku en fazla dava açılan hukuk dalı olmaktadır.

İşverenlerin kendi çıkarları doğrultusunda işçileri zarara uğratmakla sonuçlanan kararlar almaları sonrasında işçiler haklı taleplerini iletmek üzere mahkemelere başvurabiliyorlar. Kıdem ve ihbar tazminatları, izin ücretleri, fazla mesai ücretleri gibi çalışma süresinde karşılanmamış olan ya da işçinin hak etmiş olduğu her türlü ücretin alınması bu noktada mümkün olmaktadır.

İşveren ile işçi arasındaki çalışma şartlarının belirlendiği en temel kuralların yazılı olduğu sözleşmeler başta olmak üzere çok çeşitli nedenlerden dolayı açılan İş davalarında kişilerin az ya da çok bilgili olması söz konusu olabiliyor. Ancak her türlü zararlı sonuçtan korunmak adına mutlaka profesyonel bir yardım alarak süreci yönetmek gerekmektedir.

İlk-Ay hukuk bürosu olarak bu noktada işveren ve işçilerin yaşamış oldukları zararı en aza indirmek ve bu zararları ortadan kaldırarak hakları korumak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İş Davalarında Arabulucuk 

Arabuluculuk Ve Avukatlık

İşçi Alacaklarında Arabuluculuk Başvurusu

İşe İade Talepli Arabuluculuk Başvurusu

İş akdinin feshi işçi tazminat davası

İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları

İşe iade davası

İşe İade Davası Nasıl açılır

Kıdem ve ihbar tazminatı davaları

Kıdem İhbar Tazminat Davası Nasıl Açılır

Sigortalılığın tespiti davaları

Sözleşmenin yorumlanması davaları

Fazla Mesai Ücret Alacağı Davaları

Sosyal sigorta davaları

Hizmet Tespit Davası

İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi

İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi

Boşanma İcra Miras İş Avukatları Ankara

 

Boşanma İcra Ceza Miras İş Avukatları Ankara

Aile Hukuku - Boşanma Davaları Avukat Ve Danışmanlık

Hukuk bürolarına yapılan başvurular için de en çok karşılaşılan sorunlar boşanmak isteyen kişilerin yaşadığı sorunlar olmaktadır. Boşanmanın beraberinde pek çok yasal sonuca sebep olması nedeniyle kişiler uzman bir avukattan yardım alarak süreci yönetmek istiyor. İçerisinde tazminat, nafaka, mal paylaşımı hakları gibi maddi ve velayet hakkı gibi manevi hakları bulunduran bu davalarda kişiler zarara uğramamak adına hukuk büroları ile çalışıyorlar.

İlk-Ay Hukuk Bürosu olarak ile kurumunun önemine ve kişilerin bireysel haklarına değer vererek yaptığımız çalışmalarla evlenme sonrası ortaya çıkan haklar ve boşanma kararına ilişkin çok sayıda özel davayla ilgilenerek müvekkillerimizin yasal haklarını koruyoruz.

Aile konutu şerhi

Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar

Boşanma davaları

Anlaşmalı boşanma davaları

Evlat edinme izin davası

Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması

Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri

Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları

Nafaka davaları

Nişan bozulmasından doğan davalar

Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları

Velayet davaları

Boşanma Katkı Payı davası

Nafaka İcra takibi

Miras Hukuku - Miras Davaları Avukat Ve Danışmanlık

Bir ailenin fertleri kendi büyüklerinin sağlığı sırasında ne kadar birbirleriyle anlaşabilen kişiler olarak görülse de söz konusu o kişinin ölümünün ardından yapılacak olan miras paylaşımına geldiğinde çok fazla sorun ortaya çıkmaktadır.

Bu noktada miras paylaşımı sürecinin adil bir şekilde yapılması için profesyonel olarak bir avukat yardımı ile miras hukuku alanına giren kurallara uygun şekilde kararların verilmesi gerekiyor. Veraset belgelerinin çıkartılması, vasiyetnamelerin tanzimi-iptali, tescil, tenkis ve istihkak davaları gibi tüm davalarda İlk-Ay hukuk bürosu olarak hizmet veriyoruz.

Miras Davası Nasıl Açılır

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davaları

Vasiyetin İptali davaları

Saklı pay davaları

Miras nedeniyle istihkak davaları

Mirastan ıskat davaları

Boşanma İcra Ceza Miras İş Avukatları

İcra Hukuku - İcra Mahkemesi Davaları Avukat Ve Danışmanlık

Kendine has kuralları ve öğrenilmesi zaman alan usulleri sebebiyle kişilerin hakkında bilgi sahibi olmaması sebebiyle hukuki açıdan en çok sorun yaşadığı meselelerden biri de icra hukukunun alanına giren sorunlar olmaktadır. İcra ve İflas Kanunu ile düzenleme altına alınmış olan tüm olaylarla ilgili olarak uyuşmazlıkların çözülmesi noktasında yasalara başvurarak süreci yönetmek gerekmektedir.

Özellikle günümüzdeki iş hayatında ve ticari ilişkilerde kişilerin karşılarındakilerinin haklarını göz ardı etmesinin ardından icra hukuku alanına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. İlk-Ay hukuk bürosu olarak sadece bu alanda deneyimli avukatlarımızla değil aynı zamanda icra takip memurlarımız ve diğer personelimizle de etkili bir çalışma ortaya koyabiliyoruz.

İcra Hukuku alanına giren kambiyo senetleri, alacakların icra ve iflas yoluyla takip edilmesi, tahliye süreçleri, itirazların yapılması ve bunların kaldırılması, icra ve iflasa ilişkin erteleme taleplerine bulunulması, rehin ve ipotek işlemleri gibi pek çok konuda hukuk büromuz hizmet verebilmektedir.

İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri

İtiraz ve itirazın iptali davaları

İflas davaları

İflasın Ertelenmesi Davaları

İcra Ceza davaları

Menfi tespit davaları

İstirdat davaları

Tasarrufun iptali davaları

İhalenin feshi davaları

İhtiyati haciz davası

İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar

Boşanma İcra Ceza Miras İş Avukatları Ankara

Boşanma İcra Miras İş Avukatları Ankara

Ceza Hukuku- Ceza Mahkemesi Davaları Avukatlık Ve Danışmanlık

Kanunlar dahilinde bir suç işlediği tespit edilen ya da suç şüphesi ile güvenlik güçleri tarafından alınan kişilerin hukuki süreçlere dahil edilmesi söz konusu olabiliyor. Kovuşturma ve soruşturma süreçlerinde mağdur, müşteki, şüpheli ya da sanık sıfatına sahip olan kişilere karşı hakların korunması adına çalışmalar yapılması mümkün olmaktadır.

Hukuk büromuz bu alanda da özellikle en çok ihtiyaç duyulan dosya takip süreçlerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktadır. Fikri sınai haklar, çocuk ağır ceza mahkemelerini ilgilendiren suçlar, bilişim suçları gibi CMK'da belirtilmiş olan suçlar karşısında ceza hukuku alanında çalışma yapılması söz konusu olabiliyor.

Sulh ceza davaları

Asliye ceza davaları

Ağır ceza davaları

Askeri ceza davaları

İcra Ceza Davaları

ANKARA YA BAĞLI ÖNEMLİ İLÇELER

Çankaya ilçesi, Çubuk ilçesi, Etimesgut ilçesi, Eryaman ilçesi, Gölbaşı İlçesi, Yenimahalle İlçesi, Polatlı ilçesi, Keçiören ilçesi, Sincan ilçesi, Kazan İlçesi, Kızılcahamam ilçesi olarak sıralayabiliriz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak