Boşanma İş Miras İcra Davaları

İLK-AY HUKUK BÜROSU FAALİYET ALANLARI

İlkay Hukuk Bürosu olarak aşağıdaki geniş yelpaze içerisinde bulunan hukuk davalarının takibi yapılmaktadır. Hukuk sisteminde müvekkiller hukuki sıkıntılarının iyi bir sonuçla çözülmesini sağlamak amacıyla hukuk büromuzda konulara göre ayrılmış departmanlar kurulmasını hedefledik, Bu nedenle en iyi hizmeti en verimli şekilde çözüme ulaştırmak amacıyla büromuzu çalışma alanlarına göre departmanlara ve bölümlere   (İŞ HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ – AİLE HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ – ŞİRKET DANIŞMANLIĞI – İCRA DEPARTMANI – TİCARET HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ – CEZA HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ – TAZMİNAT HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ – MİRAS HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ) ayrılarak organize olunmuştur.

Keçiören İlçesin ve büyük mahallerinden etlik gibi yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımız dava açmaları durumunda Ankara Adliyesine Müracaat etmeleri gerekmektedir. Keçiren, etlik yerleşim birimlerinden Ankara Adliyesine ulaşım ortalama 10 dk ile 30 dk ararsın da sürmektedir. Dava türüne göre dava dilekçesi hazırlanarak Adliyesinin Tevzi Bürosuna müracaat edilerek, dava harç ve masrafları yatırılarak davanız açılabilmektedir.  İstenildiği takdirde davanızı Ankara Barosuna kayıtlı Avukatları aracılığı ile vekalet vermeniz durumunda takip edebilirler.

AİLE (BOŞANMA) HUKUKU

 1. Çekişmeli Boşanma Davası
 2.  Anlaşmalı Boşanma Davası
 3. Nişan hediyelerinin iadesi davası – Maddi ve Manevi Tazminat
 4. Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 5. Boşanma Mal Paylaşımı  ve Katkı Payı Davası
 6. Velayet Davaları
 7. Nafaka Davaları
 8. Soybağının Reddi Davaları
 9. Babalık Davası ve Tazminat Davaları

İCRA HUKUKU

 1. Kambiyo senetleri (çek,senet,poliçe), fatura vs. alacakların icra ve iflas yoluyla takibi
 2. Borçlunun malvarlığının araştırılması, istihbarat çalışma yapılması
 3. Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezlik itirazı ve diğer icra hukuk davaları
 4. Taahhüdü ihlal, ticareti terk, malvarlığının kötü niyetli olarak azaltılması ve diğer icra ceza davaları
 5. İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
 6. Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehinin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri

İŞ HUKUKU İŞ DAVALARI

 1. İşçi Alacakları Davaları ( Kıdem Ve İhbar Tazminat Davaları )
 2. İş Kazası Tazminat Davaları
 3. İş Kazası Ceza Davaları
 4. Şirketlerin bölünme, birleşme ve devralınmasında isçilerin hukuki durumu
 5. Hizmet tespiti ve kıdem, ihbar ve diğer tüm isçi alacakları davaları
 6. Hizmet sözleşmeleri
 7. İsçi ve işveren tarafından yapılan fesih sebepleri
 8. İş kazası ve meslek hastalıkları
 9. İş, işyeri ve isçi güvenliği kapsamında danışmanlık hizmetleri

MİRAS HUKUKU MİRAS DAVALARI

 1. Veraset belgesi çıkartmak,
 2. Vasiyetname tanzimi,
 3. Vasiyetnamenin iptali, Miras taksim sözleşmeleri,
 4. Muris muvaazasına dayalı tapu iptal tescil davalar,
 5. Tenkis davaları,
 6. Miras sebebiyle istihkak davaları,
 7. Saklı Pay Davaları
 8. Tapu İptal Ve Tescil Davaları

CEZA HUKUKU

 1. Ceza Hukuku ‘nun her alanında suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosya takibi
 2. Ekonomik suçlara dair ceza davaları
 3. Sahtecilik, dolandırıcılık – Bilişim suçları
 4. CMK 250. madde kapsamında yer alan örgütlü suçlar
 5. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri ‘nin görev alanına giren suçlar
 6. Fikri Sinai Haklar Ceza Mahkemesi ‘nin görev alanına giren suçlar
 7. Uzlaşma
Boşanma İş Miras İcra Hukuku Davaları

Boşanma İş Miras İcra Hukuku Davaları

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.