Boşanma Kararının Temyizi Nasıl Yapılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Kararının Temyizi Nasıl Yapılır?

Boşanma Kararının Temyizi Nasıl Yapılır?

Boşanma Kararının Temyizi Nasıl Yapılır?

Boşanma Kararının Temyizi Nasıl Yapılır? konusu, Birçok farklı dava türünde mahkemelerce alınan karar, tarafların talep etmesi durumunda temyize taşınabilir. Türk adalet sistemindeki uygulamalardan birisi olan temyiz, mahkemelerin almış olduğu kararın ve davanın yargılama aşamasının usulüne uygun olarak görülüp görülmediği konusundaki soru işaretlerinin giderildiği süreçlerdir.

Boşanma Kararının Temyizi Nasıl Yapılır?

Bir davanın temyiz edilmesi için bir üst derece mahkeme olan Yargıtaya taşınması gerekir. Diğer hukuki süreçlerde olduğu gibi boşanma davaları için de temyiz süreci geçerlidir.

Hukuk Mahkemeleri Kanunu’na göre, boşanma davalarına bakan aile mahkemelerinin almış olduğu kararın temyize taşınabilmesi için alınan kararın kesinleşmiş olması beklenir.

Türk hukuk sisteminde, kararlaştırılmamış bir davanın temyize götürülmesi mümkün değildir. Ayrıca davanın temyiz edilmesinde, davayı kazanan ya da davayı kaybeden taraf ayrımı yoktur. Eğer hukuki bir yarar söz konusu ise davayı kazanan taraflar da temyize gidebilir.

Boşanma davalarında temyiz aşamaları ve sonuçları

Öncelikli olarak, temyiz edilecek kararı veren mahkemeye bir dilekçe ile başvurularak, harç masrafı ve diğer hukuki giderleri ödenir ve temyiz süreci başlamış olur. İlgili dava dosyaları Yargıtayın ilgili dairesine iletilir. Yargıtay dava dosyasını inceleyerek, şekil ya da usul hatası yapılıp yapılmadığını, alınan kararların kanunlara uygunluğunu inceledikten sonra kararını açıklar.

Birinci derece mahkemenin aldığı karar, temyiz sonucu açıklanana kadar geçerlidir, ertelenmez ve askıya alınamaz. Yargıtay boşanma davası temyizi için incelediği dosyanın ardından onama, bozma, düzelterek onama ve kısmen bozma olmak üzere dört farklı karar verebilir.

Boşanma davasındaki kararın onanması, aile mahkemesinin kararının hukuken uygunluğu anlamına gelirken, bozma kararında ise temyize getirilen karar ilk mahkemeye yeniden yargılama yapılması için gönderilir.

Düzelterek onama ise alınan kararların tamamının değil de bir kısmının düzeltilerek onaylanması demektir. Bir bakıma yeniden yargılamaya gerek duyulmadığı durumlarda verilir. Örneğin, boşanma davasında mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararları onanırken, yoksulluk nafakası da hükmedilen tutar konusunda bir düzeltme uygun görülebilir. Bu durumda yeniden yargılamaya gerek duyulmaksızın sadece yoksulluk nafakası tutarı değişebilir.

Kısmen bozma ise bazı bölümlerdeki kararların bozulduğu ancak yeniden yargılama yapılmaksızın kalan kısımların da onaylandığı anlamın gelir. Şekil olarak bakıldığında kısmen bozma ve düzelterek onama çok benzer sonuçlardır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor