Aldatmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Aldatmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?
Aldatmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur? | Modern toplum anlayışının hakim olduğu Türkiye’de toplumun en önemli yapı taşlarından birisi olan ailede birliğin korunamaması ve zarar görmesi durumunda Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davası hakkı eşler açısından mümkün olmaktadır. Ailenin birlik ve düzeninin korunmasını esas alacak biçimde yasa koyucunun...
Aldatmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur? | Modern toplum anlayışının hakim olduğu Türkiye’de toplumun en önemli yapı taşlarından birisi olan ailede birliğin korunamaması ve zarar görmesi durumunda Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davası hakkı eşler açısından mümkün olmaktadır. Ailenin birlik ve düzeninin korunmasını esas alacak biçimde yasa koyucunun uygulamaları ve yasal düzenlemeleri bulunur ki bu sebep ile eşlerin birbirlerine karşı saygılı ve sadakat ile bağlılığının kurulmuş olması gerekliliği anlaşılmış ve bu çerçevede de evliliklerdeki aldatma fiili halinde Türk Medeni Kanunu düzenlemeleri doğrultusunda kesin şekilde boşanma nedeni olarak görülür. | Aldatmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur? Geniş bilgi için Aldatmalı boşanma davası makalemizi okuyabilirsiniz. Evlilik birliğinin korunamaması dolayısı ile boşanma talebi ile mahkemeye başvuru gerçekleştirilmesi durumunda görülen boşanma davalarında mahkeme hakimi tarafından evlilik birliğinin devamının mümkün olup, olmadığını araştırması işlemi boşanma davasının konusun aldatma olması durumunda gerçekleştirmeden, boşanma yönünde karar alabiliyor. Evliliklerde eşlerden bir tanesinin evlilik birliği sürerken üçüncü bir kişi ile cinsel birliktelik gerçekleştirmesi eylemi için kullanılan zinanın Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma nedeni olarak görülebilmesi ve geçerlilik kazanabilmesi için zinada bulunan eşin kusurlu olması yani bilgisi ve isteği doğrultusunda zina fiilini yerine getirmiş olması gerekiyor. Özellikle bazı boşanma davaları kapsamında söz konusu zina eylemini işleyen yani kusurlu olan eşin mal paylaşımı esnasında mevcut pay oranının düşürülmesi ve hatta pay hakkının iptal edilmesi neticeleri ile dahi karşılaşılabiliyor. Türk Medeni Kanunu çerçevesindeki bu düzenleme özellikle de eşin tecavüze uğraması gibi hallerde boşanma davası açılabilmesinin söz konusu olmamasını sağlamayı hedefler. | Aldatmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Aldatmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Türk Medeni Kanunu dahilinde boşanma davalarına konu olabilecek en mutlak etkenlerden birisi olan zina sadece hakimin boşanma yönünde karara varmasının dışında evlilik birliğinin sonlandırılması durumunda gündeme gelen mal paylaşımı işlemlerinde de çok önemli etkilere sahiptir. Evlilik birliğinin sonlandırılmasına neden olan zina eylemi durumunda boşanma davasına bakan Aile Mahkemesi hakimi tarafından adil uygulama çerçevesinde kusurlu olan eşin mal paylaşımında mevcut olan pay oranının düşürülmesine ya da tamamen iptal edilmesine ve kusurlu eşin mal paylaşımı neticesinde meydana gelecek olan paydan mahrum kalması konusunda da karar alabilmektedir. Bu tip boşanma davalarında, davaya konu olan zina eyleminin, diğer eş tarafından ispatının gerçekleştirilmesi sureti ile boşanmanın bu nedene bağlı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde Aile Mahkemeleri’nde görülen bu zina nedeniyle boşanma davalarında eşini aldatmış olan tarafın hem eşine maddi ve manevi tazminat ödeme yaptırımı ile karşı karşıya kalması hem de evlilik birliğinin sona ermesinin ardından yapılan mal paylaşımından da az pay alması veya hiç pay alamaması ve bu hakkından mahrum bırakılması kararı ile karşı karşıya kalmasına neden olur. Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında boşanma nedeninin evlilik birliğinin temelden sarsılması ibaresi kullanılır ise Türk Medeni Kanunu çerçevesindeki bu haktan yararlanılamamaktadır. | Aldatmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara