Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Davası
Sadakatsizlik nedeniyle boşanma davası, aldatma veya zina nedeniyle boşanma davasıyla aynıdır. Türk Medeni kanununda aile birliğini korumak amacıyla düzenlenmiş ve birliğin sürmesine imkan olmadığı haller detaylı bir şekilde kanunlar yoluyla belirtilmiştir. Daha açık bir söyleyişle, boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu tarafından...
Sadakatsizlik nedeniyle boşanma davası, aldatma veya zina nedeniyle boşanma davasıyla aynıdır. Türk Medeni kanununda aile birliğini korumak amacıyla düzenlenmiş ve birliğin sürmesine imkan olmadığı haller detaylı bir şekilde kanunlar yoluyla belirtilmiştir. Daha açık bir söyleyişle, boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu tarafından açık bir şekilde maddeler halinde düzenlenmiştir ve sadakatsizlik gösterme, yani aldatma doğrudan boşanma sebebidir. Bununla birlikte aldatma nedeniyle açılan davalarda, davalı tarafın aldatmayı ispat etmesi yükümlülüğü bulunur. Aldatmanın ispat edilmesi halinde boşanma doğrudan gerçekleşir. Aldatmanın evlilik birliği içerisinde oluşturduğu etkileri ve oluşturduğu travma iyi incelenmelidir. Sadakatsizlik ve aldatma olayının davada ispat edilmesi büyük önem taşımaktadır. Boşanma davasında aldatma ve sadakatsizliğin ispat edilmesi durumunda ağır kusur karşı tarafta olacağında,  boşanmanın mali yönleri olan tazminat ve mal paylaşımlarındaki oranlarda da önemli değişiklikler olacaktır. Bu sebeple aldatma nedeniyle açılacak boşanma davalarında, davanın açılabilmesi için yazılacak dilekçenin önemi, tüm dava sürecini etkileyecek derecede büyüktür.

Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Türk Medeni Kanunu' nda şekil ve usul yönünden farklılıklar gösteren boşanma türleri vardır. Her boşanma türünün de eşler açısından kazandırdığı çeşitli haklar bulunur. Bu haklardan doğru bir şekilde faydalanılması ve boşanma davasının istenilen şekilde sonuçlanması için, usullere ve yöntemlere dikkat edilmesi çok önemlidir. Her dava için yazılan başvuru dilekçesi de bu kapsamda, tüm davaya yön veren öneme sahiptir. Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Davası için yazılacak dilekçe de, Medeni Kanun^da belirtilen aldatma nedeniyle boşanma maddesi özellikle belirtilmelidir. Yanı sıra davalı olan kişinin boşanma sonucunda talep ettiği tazminat ve haklar doğrudan belirtilmelidir. Aldatmanın ne zaman öğrenildiği, kanıtlanıp kanıtlanamayacağı, varsa kanıtların neler olduğu yine bu dilekçede mutlaka yer almalıdır. Dilekçe ile birlikte sunulan bu bilgiler, Mahkeme esnasında hakimde ilk kanaatin doğru bir şekilde oluşmasını sağlar ve davanın seyrine yön verir. Eksik veya usul yönünden hatalı olarak hazırlanmış dilekçeler nedeniyle, davanın red edilmesi veya uzaması mümkün olabilir. Bu durum davalı tarafın haklı olmasına rağmen, haklılığını bazen hiç ve bazen de uzun süreler boyunca ispat edememesine neden olabildiği gibi, usul yönünden reddedilmiş bir dava hakkında, aynı konuda en az 3 yıl tekrar dava açılamaması kuralından hareketle pek çok yeni zararların ve sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Dışarıdan, internet gibi mecralardan edinilen bilgilerle hazırlanılan dilekçeler aracılığıyla aldatma nedeniyle boşanma davası açılması, önerilen bir durum değildir. Alanında uzmanlaşmış usuller ve kanunlar yönünden bilgi ve deneyim yüklü avukatlar aracılığıyla sürdürülen davaların, başarıya ulaşması şansı çok yüksektir.

Boşanma Avukat ve Danışmanlık

Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Davası hukuki bilgi olması halinde izlenecek yol, talep edilecek haklarda farklı olacaktır. Maddi nedenlerden dolayı avukat tutulmadan, yarım, eksik veya kabataslak tabir edilecek şekilde bilgiler edinilerek, kişiler tarafından açılan davaların daha baştan reddedilmesi şansı yüksek olur ve devamında oluşturacağı zarar ve sıkıntı ile birlikte kayıp zamanların oluşmasına neden olur. İnternet üzerinde bu türlü bilgi edinimlerinin, konu hakkında afaki bilgiler sunabileceği, pratikte ve uygulamada buradan edinilen bilgilerin istenilen sonuçlara ulaşılmasında çok büyük katkı sağlamayacağı bilinmelidir.

Boşanma Sonrası Süreci Nelerdir?

Boşanma Konusunda Avukat desteği ve danışmanlığı ile, boşanma davasında davanın açma sebepleri baştan belli olacaktır. Boşanma sebebinin davada nasıl ispat edileceği belirlenir. Boşanma halinde velayet ve nafakanın nasıl olacağı, ne kadar talep edileceği belirlenir. Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat hakları belirtilecektir. Boşanma sonrası yapılacak itirazlar ve boşanma kararının kesinleştirilmesi sürecide teknik konular olduğundan ayrıca bilgilendirilmesi gereken konulardır. Boşanma kararı ile nafakanın ve velayetin alınması, kararın uygulanmadığında icra takibinin nasıl olacağı, buna karşı hangi ceza davaları ile yaptırma uygulanacağı gibi konularda ayrıca boşanma sonrası sürecin işleyişidir.

Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Davası | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI – DAVACI KARŞI DAVALININ DAVALI KARŞI DAVACIYA ŞİDDET UYGULADIĞI SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİ DAVALI KARŞI DAVACININ DA DAVACI KARŞI DAVALIYA KARŞI SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİ – DAVACI KARŞI DAVALININ AĞIR KUSURLU DAVALI KARŞI DAVACININ HAFİF KUSURLU KABUL EDİLMESİNİN DOĞRU OLDUĞU - BOŞANMA DAVASININ KABULÜ İlk derece mahkemesi kararının gerekçesinde belirtildiği üzere; davacı-karşı davalının davalı- karşı davacıya şiddet uyguladığı, sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, davalı -karşı davacının da davacı -karşı davalıya karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği anlaşıldığından, Tarafların eylemlerine göre davacı-karşı davalının ağır kusurlu, davalı-karşı davacının hafif kusurlu kabul edilmesinin doğru olduğu anlaşıldığından davalı-karşı davacının açtığı boşanma davasının kabulüne ve kusura yönelik istinaf talebinin reddine karar verilmiştir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara