Boşanma ve Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma ve Tazminat Davası

Boşanma ve Tazminat Davası

Boşanma ve Tazminat Davası

Boşanma Ve Tazminat Davası

Evlilik birliği içerisinde taraflardan birisinin evlilik dışı üçüncü bir kişi ile duygusal veya fiziksel bir yakınlaşma içerisine girmesi neticesinde Türk Medeni Kanunu çerçevesinde aldatılan eşe aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı verir.

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır

Aldatma, günümüz modern hukuk sistemi dahilinde boşanma davalarına en çok konu olan boşanma nedenleri arasında yer alırken en fazla görülen boşanma nedenleri arasında da ikinci sırada kendisine yer bulur.

Aldatma sebebiyle boşanma davası açma talebinde bulunan kişiler boşanma davası süreci içerisinde söz konusu aldatmayı ispat etme sorumluluğuna sahip olmaktadır. Yani aldatma nedeniyle boşanma davası süreci içerisinde davayı açan kişi davaya konu olan aldatmayı ispat etmekle yükümlü olmaktadır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

Aldatma sebebiyle boşanma davası çerçevesinde aldatılan eş, boşanma nedeni üzerinden boşanma davasını açabilmesi için aldatma olayını öğrenmesinden itibaren 6 aylık süre içerisinde aldatma nedeniyle boşanma davası başvurusu yapmalıdır.

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde aldatma eyleminin öğrenilmesinden sonra 6 aylık süre içerisinde boşanma davası açılmaması halinde aldatılan eşin aldatan kişiyi affetmiş olduğu kabul edilir ve aldatma nedeni ile boşanma davası açma hakkını kaybetmektedir.

Ayrıca aldatma eyleminin 5 yıldan uzun süre önce yapılmamış olması gerekmektedir. Çünkü 5 yıldan daha uzun bir süre önce yapılmış olan aldatma eylemleri, Türk Medeni Kanunu kapsamında aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesine izin vermemektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Neler Talep Edilebilir?

Aldatma nedeniyle boşanma davası çerçevesinde cezai bir yaptırım bulunmamak ile birlikte Boşanma Hukuku kapsamında boşanma nedeni olarak kabul edilir. Aldatma nedeniyle boşanma davası çerçevesinde davaya açan eş tarafından;

*Koruma kararı talep edilebilir

*Aile konutunun eş ve çocuğa tahsis edilmesi talep edilir

*Eş ve çocuk için nafaka (iştirak, yoksulluk) nafakası talep edilebilir

*Çocuğun geçici velayeti talep edilebilir

*Mal paylaşımında daha yüksek orana sahip olunması talep edilebilir

*Aldatma nedeniyle maddi tazminat ve manevi tazminat talep edilebilir.

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası Tazminat Hakkı

Evlilik birliğinin sona ermesine, taraflardan birisinin aldatma eylemi neden olmuş ise bu durum Borçlar Kanunu ile örnek mahkeme kararları çerçevesinde az kusurlu eşe manevi tazminat ödenmesine karar veriliyor.

Boşanma davası içerisinde tazminata konu olması için, eşlerin mali ve toplum içerisindeki sosyal statüsü, aldatma olayının eşte oluşturacağı büyük olumsuz etkiler gibi pe kçok faktör göz önünde bulundurularak manevi tazminat kararı alınmaktadır.

Bu tazminat davaları bazı hallerde yazılı veya görsel basında da yer almakta olduğu gibi oldukça yüksek seviyelere ulaşabilmektedir.

Bunun yanı sıra aldatılan eş tarafından, aldatan eşin haricinde aldatma eylemine ortak olan evlilik birliği dışındaki söz konusu üçüncü kişiye yönelik olarak manevi tazminat açma hakkı vermektedir.

Bu noktada aldatma nedeniyle boşanma davası ve maddi ve manevi tazminat davası açacak olan kişilerin mutlak suret ile profesyonel bir avukat desteği alması tüm haklarını koruyabilmesi ve kazanabilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor