Atla

Boşanmada Mal Davası, Boşanma Mal Kaçırma Davası


Boşanmada Mal Davası, Boşanma Mal Kaçırma Davası

Boşanmada Mal Davası, Boşanma Mal Kaçırma Davası

Boşanmada Mal Davası, Boşanma Mal Kaçırma Davası

YARGITAY:MAL KAÇIRMA DAVASI

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas:  2010/814 Karar: 2010/2364 Karar Tarihi: 04.03.2010

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - MURİS MUVAZAASI - PAY TEMLİKİNİN İLK EŞTEN OLMA DAVACI MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI OLDUĞU - DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Somut olaya gelince; davalı H.’nin ev hanımı olup gelirinin bulunmadığı, miras bırakanın emekli maaşı aldığı ve ekonomik güvencesinin bulunduğu mal satma ihtiyacının olmadığı, davalı H.’ye yapılan çekişme konusu pay temlikinin ilk eşten olma davacı mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu sonucuna varılmaktadır.

BOŞANMADA KATKI PAYI NEDİR MALLAR NASIL PAYLAŞILIR?

Katkı payı davalarında katkı oranı bulunurken, tarafların davaya konu mal varlığı değerinin edinildiği tarihe kadarki toplam gelirlerinden tarafların sosyal statüleriyle konumlarına göre yapabilecekleri kişisel harcamalarıyla kocanın 743 Sayılı T.K.M.'nun 152. maddesi uyarınca evi geçindirme yükümlülüğü uyarınca yapması gereken harcamalar çıktıktan sonra yapabilecekleri tasarruf miktarlarının ne olacağının belirlenmesi, daha sonra toplam tasarruf miktarı karşısında davacı eşin katkı oranının bulunması, bulunan bu oranın davaya konu mal varlığının dava tarihindeki değeriyle çarpılarak varsa katkı payı alacağının tespit edilmesi, gerektiğinde hakkaniyet ilkeleri ve fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesinin göz önünde tutulması ve davacının katkı payı alacağı konusunda bir karar verilmesi gerekir.

YARGITAY: BOŞANMADA MAL KAÇIRMA İDDİASI, MALVARLIĞINA TEDBİR KONULMASI

T.C YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2012 / 14087 Karar: 2013 / 7383 Karar Tarihi: 16.05.2013

İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI DAVASI - SOYUT GEREKÇE VE EKSİK İNCELEMEYLE BANKA HESAPLARI ÜZERİNE KONULAN İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Temyize konu banka hesaplarına dair tedbirin hesabın tamamına veya bir kısmına yönelik devam etmesi gerekip, gerekmediği değerlendirilerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, soyut gerekçe ve eksik incelemeyle banka hesapları üzerine konulan ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • CENGİZHAN GÜMÜŞSU -
  16 Ekim 2016

  Boşanmada Mal Davası, Boşanma Mal Kaçırma Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • GÜLŞAH SARIİPEK -
  17 Kasım 2016

  Boşanmada Mal Davası, Boşanma Mal Kaçırma Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • Özbir -
  27 Ocak 2017

  Boşanmada Mal Davası, Boşanma Mal Kaçırma Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
Yorum Bırak