Boşanmadan Sonra Çocuğun Soyadı | Ankara Avukat

Boşanmadan Sonra Çocuğun Soyadı

Boşanmadan Sonra Çocuğun Soyadı

Boşanmadan Sonra Çocuğun Soyadı konusu hep gündeme gelen ve anne ve çocuğun farklı soy isim olması nedeniyle hep açıklama yaptıkları sorun olarak göstere biliriz. Konu girişi nedeniyle velayet konusundan bahsedecek olursak.

Evliliklerin hukuki olarak sonlandırılması için açılan boşanma davaları, avukatların danışmanlığında hazırlanan bir boşanma dilekçesinin tarafların birlikte ikamet ettiği adresin bağlı olduğu Aile Mahkemesine sunulması ile başlatılır. Aile Mahkemesinin bulunmadığı adliyelerde Asliye Hukuk Mahkemeleri boşanma davaları için yetkili mahkemelerdir.

Çekişmeli boşanma davasında velayet konusu dilekçenin odağı olarak hazırlanmalı ve çocuğun velayetinin açıkça talep edilmesi, velayetin verilmesi için hukuken geçerli sebeplerin net bir şekilde ifade edilmesi şarttır. Zaten anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar aralarında bir mutabakata vardıkları için genellikle dava konusu edilmez.

Boşanmadan Sonra Çocuğun Soyadı Yargıtay Kararı Çözdü

En sonunda önemli karara imza atan yargıtay başkanlığı soyadı sorununa aşağıda ki karar ile çözüm buldu.

Boşanma sonrası ortaya çıkan sorunların en önemlilerinden bir tanesi de velayeti anneye verilen çocuğun anne ile soyadı farklı olması durumudur.

Boşanmadan Sonra Çocuğun Soyadı

Toplumda boşanmış kadınların yaşadıkları sorunlarının yanına birde velayeti kendisinde olan annelerin kendi soyadı ile farklı olan soyadı gerek okulda, gerek resmi işlemler esnasında, devamlı bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunun yanında çocuğun bu farklılığı anlaması ve kabullenmesi uzun sürmekte hatta psikolojik sorunlar yaratmaktadır.

Boşanmadan Sonra Çocuğun Soyadı Yargı Kararları

Boşanma davası sonrası açılan Davada, evlilik birliği içinde doğan çocuğun doğumla kazandığı “Yüksel” aile soyadının velayet hakkı kapsamında annenin boşanma sonrası edindiği “…” soyadı ile değiştirilmesi talebidir ve dava velayet hakkına dayanılarak açılmıştır.

Başka bir ifade ile, soyadının değiştirilmesi talep edilen … ergin olmayıp davacı annenin velayeti altındadır. Bu talebe karşılık aşağıda karar verilmiştir.

Velayet davası nasıl açılır konusunda daha fazla bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI. TALEBİN EVLİLİK İÇİNDE DOĞAN ÇOCUĞUN DOĞUMLA KAZANDIĞI AİLE SOYADININ VELAYET HAKKI KAPSAMINDA DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN OLDUĞU. 

ÖZET: Mahkemece, davanın, ergin kişinin haklı sebeple soyadının değiştirilmesi niteliğinde değil, evlilik içinde doğan çocuğun, doğumla kazandığı “aile soyadının” velayet hakkı kapsamında değiştirilmesi talebine ilişkin bulunması ve buna ilişkin değerlendirmenin aile mahkemesi tarafından yapılması gerektiğinden görev yönünden davanın reddi yerine isteğin esastan incelenerek kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yukarıda kararda da anlaşılacağı üzere velayeti annede olan çocuğun soyadı değişikliği talebi ve davanın görülüp karara bağlaması gereken görevli mahkemenin Aile mahkemesi olduğu belirtilmiştir.

Bu talep ile aile mahkemesine açılan davada çocuğun üstün yararı, gözetilerek, çocuğun faydasına olacağı kanaat getirilmesi halinde çocuğun soyadının anne soyadı ile değiştirilmesine karar verilmektedir.

Aile mahkemesi ve Aile hukuku davalarında avukat ve danışmanlık konularında bilgi alabilirsiniz.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri