Çalışma Bakanlığı Şikayet

  • İşyerinde sigortasız çalıştırılma veya kıdem  ihbar ödenmeden  işten çıkırılması, tazminatının ödenmemesi konularında şikayetleriniiz aşağıdaki örnek dilekçe doldurularak başvurulması durumunda şikayetler incelenerek tarafınıza bilgilendirme yapılmaktadır.
  • Sonuç olarak yapılan incelemelerde işçi tarafına olsa bile   İŞÇİ tüm alacakları ve Tazminatlarını almak için İş Mahkemelerinde Dava açması gerekmektedir. Çoğu Zaman Yapılan İncelemelerde Tazminat ödemesi İşverene tebliğ edilmesine rağmen ödemeyi yapmamaktadır.
  • Çalışma bakanlığına şikayet sonuçlanması durumunda, işverenin ödemesi beklenir. Çünkü şikayet sonucu işverenede tebliğ edilmektedir. Bu yapılan işlemlere rağmen hala işçi alacaklarının ödenmemesi durumunda, işçi işmahkemesine işçi alacakları için dava açabilir.

ADRES :            T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü

İnönü Bulvarı No:42 PK: 06520 Emek / ANKARA

Telefon :0 312 296 60 00

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ:

ALO 170  –  ÇSGB İLETİŞİM MERKEZİ

 

DOLDURULACAK ÖRNEK DİLEKÇE

İŞÇİNİN

Adı Soyadı:

İkametgah Adresi:

Telefon No:

İşe Giriş Tarihi:

İşten Çıkış Tarihi:

İŞYERİNİN

Ünvanı:

Adresi:

Telefon No:

İşveren/İşveren Vekili Adı Soyadı:

Yukarıda adı geçen işveren aşağıda işaretlenen alacağımı ödemediğinden, söz konusu alacaklarımı İşverenden alabilmem için gereğini arz ederim.

……/……/2006

Adı Soyadı