Aile ve Boşanma Hukuku Davaları

İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları (Page 5)

Aile ve Boşanma Hukuku Davaları | Aile hukuku içerisinde yer alan Boşanma davası, Avukatlık ve danışmanlık boşanma davası açma faydalı olacaktır.

Boşanma konusunda en çok merak edilen soruların içerisinde, boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası başvurusu nasıl yapılır konularıdır.

Boşanma davası masrafları açıklamasından sonra, bu masraflara dahil olmayan boşanma davası avukatlık ücreti, belirleyeceğiniz avukat ile görüşmede Ankara barosu fiyat tarifesine göre ücretlendirilir.

Boşanma davası avukatsız olur mu şeklindeki sorunun yanıtı, hukuk sistemine göre hukuk davalarında eşler dilerse boşanma sürecini avukatsız kendileri takip ederler. Bu konuda bir zorunluluk yoktur. Maddi gücü yeterli olmayan eş, şartları uygunsa boşanma davasında barodan avukat talebi için başvuru yapabilir. | Aile ve Boşanma Hukuku Davaları

Boşanma Davasında Tahkikat Aşaması Nasıl Yapılır?

Boşanma Davasında Tahkikat Aşaması Nasıl Yapılır?

Boşanma Davasında Tahkikat Aşaması Nasıl Yapılır? | Ön inceleme ve ön inceleme duruşma aşaması tamamlanmasından sonra eğer karı kocanın veya avukatlarının sulh olmaması durumundan sonra diğer bir ifadeyle tahkikat aşamasında davalı ve davacı eş iddia veya savunmalarını genişletilemez ve yahut değişiklik yapamaz. İddia ve savunmaların genişletilip değiştirilmesi...

Devamını Oku

Eşin Hastalığı İle İlgilenmemek

Eşin Hastalığı İle İlgilenmemek

Eşin Hastalığı İle İlgilenmemek | Herkesin bildiği üzere evlenmeyle yani nikâh akdiyle eşler arasında evlilik birliği ve ortak yaşam kurulmuş olur. Karı ve koca, bu evlilik birliğinin mutluluğu ve huzurunu elbirliğiyle sağlamakla sorumludurlar. Karı ve koca beraber yaşamak ve birbirine yardımcı ve destek olmak mecburiyetindedirler. Bu sebeple eşler her birinin kötü...

Devamını Oku

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma – En Çok Açılan Boşanma Nedeni

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma - En Çok Açılan Boşanma Nedeni

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma - En Çok Açılan Boşanma Nedeni | İlgisizlik boşanma sebebi midir? Evet ilgisiz olmak eş ve çocuk ile ilgilenmemek iletişim kurmamak Aile mahkemeleri ve Yargıtayın vermiş olduğu emsal kararlarda boşanma sebebi sayılmıştır....

Devamını Oku

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası | Bir çocukla ilişki kurmaktaki esas amaç, çocuğa annelik, babalık ve evlatlık duygularını yerleştirmekten geçer. Çevrede bulunan insanlardan dolayı, bireyler kendilerinin beğenilmediğini ya da kınandığını düşünebilir, ancak hiçbir bireyi bu haklarından mahrum etmek mantıklı bir hareket değildir. Çocukların her zaman anne...

Devamını Oku

Eşin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi – Boşanma Davası

Eşin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi - Boşanma Davası

Eşin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi - Boşanma Davası | Davacı birleşen davalı (kadın) vekili, erkek eşin müvekkiline sinkaflı küfürler ettiğini ve şiddet uyguladığını, müvekkilinin ailesi ile görüşmelerine sınır getirdiğini, sürekli 'İstanbul'a giderim, seni erkek sevdi diye iftira atarım' seklinde tehditvari ifadeler kullandığını, müvekkilinin dışarı dahi...

Devamını Oku

Eski Sevgili veya Eşi Övmek Boşanma Nedeni

Eski Sevgili veya Eşi Övmek Boşanma Nedeni

Eski Sevgili veya Eşi Övmek Boşanma Nedeni | Evlilik birliği içerisinde kadın veya erkekten herhangi birisi eski eşini ya da sevgilisini unutamadığını açıklaması, övmesi veya ifade etmesi duygusal güveni sarsan hareket ve davranışlardan olmakla ortak hayatın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal şiddet içeren bir davranış...

Devamını Oku

Bağımsız Konut Sağlamamak Nedeniyle Boşanma Davası

Bağımsız Konut Sağlamamak Nedeniyle Boşanma Davası

Bağımsız Konut Sağlamamak Nedeniyle Boşanma Davası | Sosyal ve ekonomik seviyesi imkân verdiği halde, aile birliği için bağımsız konut temin etmemek ekonomik şiddet içeren bir davranış ve hareket olduğundan ortak yaşamın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma hususu sayılan davranışlardandır. Medeni kanununa göre karı ve koca...

Devamını Oku

Çocuğun Mallarının Korunması Davası Neden Açılır?

Çocuğun Mallarının Korunması Davası Neden Açılır?

Çocuğun Mallarının Korunması Davası Neden Açılır? | Türk Medenî Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4/1. maddesinde Ana ve babadan birinin ölümü halinde nüfus memuru veya evliliğin mahkeme kararı ile sona ermesi halinde kararı veren mahkeme, sağ kalan veya velayet kendisine verilen eşin yerleşim yeri aile mahkemesine. Yoksa...

Devamını Oku

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası | Türk sosyal ve toplumsal hayat içerisinde yaşayan kişilerin; şeref ve haysiyet sıfatlarına vermiş oldukları büyük önem ve değer çok fazladır. Türk toplumun şeref ve haysiyete önem veren yapısına uygun olarak yasa yapıcı da, haysiyetsiz yaşam sürmeyi özel bir boşanma sebebi olarak kabul etmiştir. Türk Medeni Kanununun...

Devamını Oku

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Davası

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Davası

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Davası | Evlilik birlikteliğinin sona ermesi ölümle gerçekleştiği zaman hayatta kalan eşin aile konutu üzerinde iki şekilde hakka sahiptir. İlki sağ kalan eşin mal rejimiyle katılma hakkıdır. Diğeri ise vefat eden eşin yani murisin varisi olması şekliyle mirasçı olarak aile mülkünde hakka sahiptir. Miras Hukukunda Aile Konutu Eşe...

Devamını Oku