Alacak Davası

İlkay Hukuk Bürosu > Alacak Davası

Alacak davası açılması için yetkili mahkemelere örnek olarak, ticaret mahkemeleri, iş mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, asliye hukuk mahkemeleri sayılabilir.

Alacak davaları ilgili mahkemelere başvuru hazırlanan dilekçe yoluyla yapılır. Dilekçelerde alacak davasına konu olan olaylar net bir şekilde açıklanmalı ve sözleşmeler başta olmak üzere tüm deliller mahkemeye sunulmalıdır.

Alacak davalarında taraflar ise borçlu ve alacaklılardır. Borcunu zamanında ödemeyenler bu davalarda davacı olurken, alacağını alamayan taraf ise davalı olacaktır.

Alacak davalarında zamanaşımına dikkat!

Alacak davalarında ödeme emri, icra takibi, haciz gibi süreçlerden bahsedilebilir. Ayrıca alacak davalarının en önemli hususlarından birisi de zamanaşımı süreleridir.

Yine alacak davasının konusuna ve kapsamına göre kanunlarca belirlenmiş zamanaşımı sürelerinde açılmayan davalar hakların düşmesi söz konusu olabilir. Ancak bir borcun zamanaşımına uğraması o borcun kapandığı anlamına gelmeyecektir.

Zamanaşımı ile düşen haklar olarak, borca ilişkin dava hakkını kaybeder, icra takibi başlatamaz ya da haciz yoluyla borcunu talep etme şansı ortadan kalkar.

Bu nedenle bir kişiden alacağı olan alacaklıların, borçlarına ilişkin kanuni olarak kendilerine tanınan haklarla birlikte bu hakların zamanaşımı sürelerini de yakından takip etmesi gerekir. Bu da alacak davalarında hukuki danışmanlık desteği ve avukatlık hizmetinin önemini gözler önüne sermektedir.

Alacak davalarında çeşitlilik nedeniyle diğer yazılmış makaleler için Ankara Avukat ve alacak davası nasıl açılır konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Borç Davası Nasıl Açılır?

Borç Davası Nasıl Açılır?

Borç Davası Nasıl Açılır? Borç alacak davasının açılması borçlu ve alacaklı arasında meydana gelen borcun ödenmemesi durumlarında sıkça karşılaşılan davalardandır. Günümüzde ticari ilişkilerde, satış işlemlerinde, sözleşmelerden kaynaklanan işlerde kişiler arasında borç alacak ilişkileri gündeme gelmekte ve bu ilişkilerden kaynaklanan borçların borçlu tarafından alacaklıya zamanında ödenmesi beklenmektedir.Borcun zamanında ödenmemesi halinde alacaklının hakkının korunması bakımından kanunlar alacaklıya dava açarak hakkını koruma ve borcunu tahsil etme imkanı tanımıştır.İcra davası nasıl açılır hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz. Sözleşmeden Doğan Borç Alacak Davası Nasıl Açılır? Borç davası nasıl açılır hakkında bilgi sahibi olmak için borcun türünün ortaya çıkarılması gerekmektedir. Alacak davalarında sözleşmeye bağlı borç alacak ilişkilerine...

Devamını Oku

Belirli Süreli Kira Sözleşmesi Nedir?

Belirli süreli kira sözleşmesi nedir

Belirli süreli kira sözleşmesi nedir konusu kira hukukunda, kira sözleşmelerinin varlığı hem kiracı hem de mülk sahibinin olası hukuki süreçlerde haklarını arayabilmeleri adına çok önemlidir. Kiracı ile kiralayan arasında düzenlenen ve esasları Türk Borçlar Kanunu ile belirlenen kira sözleşmeleri, yazılı ya da sözlü olabilir. Ancak yazılı kira sözleşmeleri tarafların ispat yükümlülüğü açısından kolaylık sağlayacaktır....

Devamını Oku

Kira Alacağının İcra Takibi

Kira Alacağının İcra Takibi

Kira Alacağının İcra Takibi KİRA ALACAĞININ İCRA TAKİBİ NASIL OLUR, İCRA ALACAĞI İCRA TAKİBİ, KEFİLE İCRA TAKİBİ Ödenmemiş Kira Alacağı İçin İcra Takibi Açılarak Ödenmemiş Kira Ve aidatların Tümü istenebilir. Kira Kontratında Kefil Var ise Kiranın Yıllık Toplamı Üzerinden Damga vergisi yatırılarak İcra Takibi Açılır. İcra Takibi Açılması Haklı...

Devamını Oku

İhtarname Nedir Nasıl Çekilir

İhtarname Nedir Nasıl Nerede Çekilir?

İhtarname Nedir Nasıl Nerede Çekilir? | Noterlik Kanunu' nun 98. Maddesinde "Her türlü hukuki işlemlerde muhatap olan kişinin sözleşme, kanun,örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber edilmesi için yapılan işlemlere ihtarname denir " şeklinde açıklanmıştır. İhtarnamenin amacı, vakanın hukuki sürece taşınmasından önce, hak sahibinin...

Devamını Oku

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi Apartman Aidat Borçları için İcra Takibi Apartmanların fiziksel şartlarının daha iyi bir hale getirilmesi adına aynı apartmanda yaşayan kişilerin katkıda bulunarak birlikte topladığı tüm miktarlar aidat adıyla toplanarak bu alanda kullanılıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre toplanılması durumunda hiçbir sakınca bulunmayan aidatların...

Devamını Oku

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak Davası Nasıl Açılır? | Alacak Davalarında zamanaşımı, Alacak Davalarında yetkili mahkeme, Alacak Davalarında faiz, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bir konuda dilekçe veya avukatlar aracılığı ile mahkemeye başvurarak hak talep etmektir. Alacak davası açmak için de dilekçe yazmanız gerekmektedir. Öncelikle...

Devamını Oku

Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır

Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır?

Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır Alacaklı tarafın alacağını karşı taraftan gönül rızası ile alamadığı durumlarda durumu hukuki boyutlara taşır ve alacak davası açar. B.K. da 10 yıllık zamanaşım süresi vardır. Ancak, Kiralar, anapara faizleri, otel ve lokanta masraflarına ilişkin davalar, Esnaf ve sanatkârların emeklerinin karşılığı; perakendecilerin...

Devamını Oku

Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır

Tasarrufun İptali Davaları Davası

Tasarrufun İptali Davaları Davası İcra ve İflas Kanunun 277'nci maddesinde iptal davasının 278, 279 ve 280'inci maddelerinde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmek olduğu belirtilmektedir. Yasalarda kanun koyucu esas olarak bu konudaki amacını açıklamış ve alacaklıya alacağının tahsili için önemli bir düzenleme oluşturmuş olmaktadır. Tasarrufun iptali davasının...

Devamını Oku