Avukatlık ve Danışmanlık

İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık

Ankara Avukat

Ankara Avukat

Ankara Avukat | Çağdaş yaşamın bir gerekliliği olarak insanlar hayatını belirli kurallarla, sorumluluk ve yükümlülüklerle geçirir. Yaşantımızdaki kurallar, kanunlar ile düzenlenmiştir ve hukuksal olarak yaşadığımız sorunların çözümlenmesi sürecinde avukatlardan destek alırız.  Yaşadığınız şehirdeki bir avukatlar sizi ihtiyacınız olan her türlü da temsil edebilir. Örneğin Ankara, avukat sayısı bakımından Türkiye'nin en önemli şehirleri arasındandır....

Devamını Oku

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 | Avukatlık ücreti hukuksal uyuşmazlıkları bulunan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Bir dava açma veya bir dava kendisinin savunulmasında profesyonel meslek olan avukatlık hizmetleri ile başlangıç yapılması kendileri açısından faydalı olacaktır...

Devamını Oku

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk | 2018 yılı başından itibaren yürürlüğe giren arabuluculuk sisteminin, toplum tarafından benimsenmesi ve özellikle mahkemelerin yükünü azaltması konusunda yapılan çalışmaların devamı olarak Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk şartı getirildi....

Devamını Oku

The Benefits of Retaining a Lawyer in Turkey

The Benefits of Retaining a Lawyer in Turkey

The Benefits of Retaining a Lawyer in Turkey | Lawyers may be defined as the people who have importance dramatically and are “specialized in law” in our country. The point in this definition is lawyers are “specialized in law” as a consequence because the system called “law” is actually a matter of fact. For this reason, it is not possible that an average person who has not education...

Devamını Oku

Avukatlık Mesleği Bir Kamu Hizmeti Sayılır Mı?

Avukatlık Mesleği Bir Kamu Hizmeti Sayılır Mı?

Avukatlık Mesleği Bir Kamu Hizmeti Sayılır Mı? | Bilindiği gibi, bir faaliyetin “kamu hizmeti” sayılabilmesi için, bunun mutlaka bir KANUNLA ya da kanunun verdiği açık yetkiye dayanılarak kurulması gerekir. Örneğin, bu yazının da konusunu oluşturan “avukatlık” mesleğinin bir kamu hizmeti sayılıp sayılmamasına ilişkin düzenleme, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun...

Devamını Oku

Avukatlık Ücreti Nedir? Nasıl Belirlenir?

Avukatlık Ücreti Nedir? Nasıl Belirlenir?

Avukatlık Ücreti Nedir? Nasıl Belirlenir? | Avukat Kimdir, Faydası Nedir? Bilindiği gibi avukatlar, hukukumuza 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden sonra, “hukuk devleti” ilkesinin yavaş yavaş duyulur olduğu dönemde yaşamımıza giriş yapmıştır. İlk yıllarda, avukat olmak için, kişilerin bir “hukuk fakültesi” bitirme zorunluluğu yoktu; zira Osmanlı...

Devamını Oku

Adli Yardımın Usulü ve Koşulları Nelerdir?

Adli Yardımın Usulü ve Koşulları Nelerdir?

Adli Yardımın Usulü ve Koşulları Nelerdir? | Adli Yardım Nedir? Bilindiği gibi, hukuk hayatı sürekli olarak yaşamın gereklerine göre kendi kendini güncelleyen bir hayattır. Hukuk, daima değişen ve gelişen koşullara ayak uydurmak zorunluluğu ile hareket etmelidir. Bu nedenledir ki, hukuk için “hayatın içinden” ifadesi kullanılabilir. Günlük yaşamda, tüm dünyadaki...

Devamını Oku

Davalarda Tahmini Süre Uygulaması Nedir?

Davalarda Tahmini Süre Uygulaması Nedir?

Davalarda Tahmini Süre Uygulaması Nedir? | Uygulama Ne Zaman Başladı? Türk hukuk sisteminde en çok şikayet edilen konuların başında dava süreleri geliyor. Sistemin tüm taraflarının şikayetçi olduğu uzun süren yargılama süreçleri, bir türlü sona ermeyen davalar sonrasında Adalet Bakanlığı bu sorunun çözümü için hareket geçmişti. Adalet kavramı zamanla çok ilgili...

Devamını Oku

Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir? | Hukuki açıdan danışmanlık ya da çözülmesi gereken sorunları için mahkemeye başvuran herkesin bir avukata ihtiyacı vardır. Avukatlık mesleğini icra edenlerin sunacağı hizmetlerin çerçevesi kanunlarla belirlenmiştir. Avukatlık hizmetini alırken, avukattan iş talep eden kişi ile avukat arasında...

Devamını Oku

Noterden Gelen İhtarnameye Nasıl İtiraz Edilir?

Noterden Gelen İhtarnameye Nasıl İtiraz Edilir?

Noterden Gelen İhtarnameye Nasıl İtiraz Edilir? | İhtarnamenin Hukuki Niteliği Nedir? “İhtarname”, kullanıldığı amaç itibariyle geniş anlamlar içeren bir kavramdır. Bu konuda net bir tanım yapabilmek için, öncelikle Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 98. Maddesine bakmak gerekecektir. Burada belirtildiği şekliyle ihtarname, “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına...

Devamını Oku