Avukatlık ve Danışmanlık | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Avukatlık ve Danışmanlık

Avukata nasıl tebligat yapılacağına dair emsal karar

Avukata nasıl tebligat yapılacağına dair emsal karar

Yargıtay’dan Emsal Karar! Avukatlara İyi Haber tebligat hakkında Geldi. Avukata nasıl tebligat yapılacağına dair emsal karar. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından tüm avukatları ilgilendiren emsal niteliğinde yeni bir karara imza atıldı. Söz konusu kararda, avukatlara posta yoluyla yapılan tebligatın geçersiz olduğuna hükmedildi. Yargıtay ilgili dairesi tarafından verilen emsal karar ayrıca, elektronik ortam üzerinden avukatlar için tebligatların yapılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti. İlgili Yargıtay kararında dikkat çeken bir diğer hususlardan bir diğeri, avukatlara posta yoluyla yapılan söz konusu tebligatların yok hükmünde olduğudur. Borcunu ödemeyen bir avukatın sahip olduğu gayrimenkulün ihale yoluyla satışa çıkarılmasının ardından gelişen somut olayda, Yargıtay emsal niteliğinde bir…

Avukata Vekaletname Nasıl Verilir?

Avukat Arıyorum Ankara

Avukata Vekaletname Nasıl Verilir? Avukatlara verilen vekaletname, bir kişinin başka bir kişiyi kendi adına hareket etmesi amacıyla yazılı olarak yetkilendirdiğini gösteren bir belgedir. Vekaletname, türüne göre hukuk sistemimizde genel ya da sınırlı yetkili olabilmektedir. Borçlar Kanunu’na göre vekaletnamenin iki taraflı bir sözleşme olduğu bilinmektedir. Nitekim Borçlar Kanunu’nun 386. maddesinde vekalet sözleşmesiyle vekil, sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yerine getirilmesini borçlandığı belirtilmektedir. Avukat vekalet vermek isteyen kişini ilk olarak kanunen belirlenen bazı şartları taşıması gerekmektedir. Buna göre avukata verilecek vekalet işlemlerinden önce kişinin akli dengesinin yerinde olması ve 18 yaşından büyük olması temel şartlar arasında yer almaktadır. Bu şartları taşımayan kişilerin…

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020 Belli oldu. Hukuk sistemindeki anlaşmazlıkları çözmek için avukat desteğine ihtiyaç vardır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020 Bazı davalar avukat olmadan görülmezken birtakım davalar avukat desteği olmadan da açılabilmektedir. Ancak iki durumda da avukat desteğinin olması, davanın tarafın lehine hızlı bir şekilde sonuçlanması açısından önem taşımaktadır. Bu yüzden avukatların davalarda alacakları ücret gündeme gelmektedir. Avukatlık asgari ücret tarifesi 2020 yılında belirlenen tutarlar üzerinden fiyatlandırma yapılmaktadır. Davalarda Avukatın Rolü Çoğu kimsenin kanunlar ve yargılamalar hakkında bilgisi bulunmamaktadır. Ancak hukuki meseleler herkesin başına gelebilmektedir. Bu meselelerin çözülmesi ve kişinin lehine olması açısından avukat ile temsili büyük önem taşımaktadır….

Yabancıların Türkiye’de Ev Satın Alma Şartları

Yabancıların Türkiye'de Ev Satın Alma Şartları

Yabancıların Türkiye’de Ev Satın Alma Şartları Nelerdir? Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye sınırları içerisinde ev sahibi olma hakkına sahiptirler. Yabancıların Türkiye’de Ev Satın Alma Şartları Yabancıların Türkiye’ de ev alması bazı kısıtlamalara maruz kalmak koşulu ile mümkündür. Ülkemiz son zamanlarda fazla sayıda yabancı vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye içerisinde en az 1.000.000 dolarlık gayrimenkul satın alan, ya da en az 2.000.000 TL‘ lik yatırımda bulunan yabancıya, Türk vatandaşlığı verilmesinin yasalaşması ile birlikte, yabancıların Türkiye’ de ev sahibi olmaları talepleri daha da arttı. Yabancıların Türkiye’ de Ev Alırken Karşılaştıkları Kısıtlamalar Yabancı vatandaşların Türkiye sınırları içerisinde ev alması için belirlenen kanunlarla birlikte birçok…

Avukata Vekalet Neden Nasıl Verilir?

Avukata Vekalet Neden Nasıl Verilir?

Avukata Vekalet Neden Nasıl Verilir? Türk toplumunda ne yazık ki pek çok kişi, avukata vekalet vermeden, karşılaştıkları uyuşmazlığın çözümünü kendi başına yürütmeye çalışmaktadır. Avukata Vekalet Neden Nasıl Verilir? Hukuki sorunların avukat desteği olmadan çözülmesi de bu kişilere genellikle maddi ve manevi kayıp olarak geri dönmektedir. Sonradan telafisi mümkün olmayan hak ve menfaat kayıpları yaşamamak adına avukata vekalet verilmesi son derece önemlidir. Bu yazımızda avukata vekalet neden verilir sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. İlk olarak avukat, meslek tanımı gereği karşılaşılan herhangi bir hukuki sorun karşısında ne yapılması gerektiğini en iyi bilen kişidir. Nitekim hukuki uyuşmazlığın çözümünde atılacak ilk adım, sorunun hukuksal açıdan tespitidir….

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
    BİZE ULAŞIN

    İletişim Bilgileri