Boşanma Avukat Danışma | Ankara Avukat

Boşanma Avukat Danışma

Boşanma Davası Ücretini Kim Öder?

Boşanma Davası Ücretini Kim Öder

Boşanma Davası Ücretini Kim Öder? Boşanma sürecinde tarafın ya da tarafların ödemekle yükümlü oldukları bir konu boşanma ücretlerinin ödenmesidir. Boşanma davası ücretleri anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası ücreti olarak değişkenlik göstermektedir. Ayrıca avukat aracılığı ile görülen boşanma davalarında avukat masrafının da masraflara dahil edilmesi gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Boşanma Davası Ücretleri ve Boşanma Davası Ücretini Kim Öder? Aile içi geçimsizliğin sonucunda alınan boşanma kararı, mahkemelerde görüleceği için belirli bir takım masraflara tabiidir. Boşanmak için iki tür dava görülmektedir; 1) Anlaşmalı boşanma davaları ve 2)Çekişmeli boşanma davaları. Bu içeriğe göre boşanma davalarının ücretleri belirlenmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davaları Ücreti Adından anlaşılacağı üzere eşlerin…

Evliliğin İptalini Kimler İsteyebilir?

Evliliğin İptalini Kimler İsteyebilir?

Evliliğin İptalini Kimler İsteyebilir? Evliliğin iptalini isteyebilecek kişiler Türk Medeni Kanunu’nda yer alan madde ile belirlenmiştir. Bu maddelere göre mutlak butlan davasının Cumhuriyet savcısının yanı sıra her ilginin açması mümkündür. Evlilik iptali açabilmesi mümkün olan kişiler arasında; Eşlerden biri, Eşlerin varisleri, Maddi menfaati olan kişiler, Manevi menfaati olan kişiler, Eşlerin anne ve babaları, Eşlerin mirasçıları yer alır. Eşlerden Birinin Evliliğin İptali için Dava Açması Evlilik iptali süresi davanın kim tarafından açıldığı, davanın karışıklık durumu, mahkeme göre adliyenin yoğunluk durumuna göre değişiklik göstermektedir. Evlenme sırasında zaten evli olmak, kişinin ayırt etme gücüne sahip olmaması, evlenmeye engel teşkil edecek şekilde akıl hastalığına…

Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davası Emsal Karar!

Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak

Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davası Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı Tapu iptali ve tescil davası ile ilgili olarak ilk derece mahkemesinin yapmış olduğu işlemin bağış olduğu kabul edilerek hüküm kurulmuş olmasının doğru olmadığı ve mahkemece yapılacak işin kazanılmış haklar da dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğine ilişkin istinaf talebini değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davasında Davacının İddiaları Dava dilekçesinde dava vekilinin belirtmiş olduğu üzere, davalı ve davacının Balıkesir 2. Aile Mahkemesinin kararı ile boşandıkları, evlilik birliğinin fiili olarak devam ettiği sırada Balıkesir’de bulunan taşınmazın bedelinin,…

Yargıtay’dan Emsal Karar: Eşini Başkasıyla Kıyaslama Boşanma Sebebi

Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Başkasıyla Kıyaslama Boşanma Sebebi

Yargıtay’dan Emsal Karar: Eşini Başkasıyla Kıyaslama Boşanma Sebebi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun emsal niteliğindeki kararı ile birlikte; eşinin başkaları ile kıyaslayan, eşinin dedikodusunu yapan ve kusurlarını ulu orta konuşan taraf boşanmada kusurlu sayılacak. 4. Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu iddia eden karı koca hazır bulundu. Mahkeme, evi sürekli terk edip başka bir yere giden kocanın taleplerini reddederek kadının boşanma talebini kabul etti. Yerel mahkemenin vermiş olduğu bu kararı davalı – karşı davacı koca temyiz etti. Bunun üzerine dava dosyası Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne intikal etti. Dava dosyasını inceleyen Yüksek Mahkeme, hukuka aykırı karar verildiği gerekçesiyle mahkeme…

Nafaka Nedir, Nafaka Davası Ne Demek, Nafaka Hakkı!

Nafaka Nedir, Nafaka Davası Ne Demek, Nafaka Hakkı!

Nafaka Nedir, Nafaka Davası Ne Demek, Nafaka Hakkı! Hukukta Nafaka Nedir? Nafaka tanımı itibariyle, bir kimsenin hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan yeme, içme vb. işlemler için harcanan, harcanması gereken paradır. Hukuki açından bu kişileri geçindirme yükümlülüğü bulunan kimsenin, mahkeme kararı ile ödemek zorunda olduğu düzenli paradır. Hukukta nafaka 4 farklı başlık altında incelenebilmektedir. Davanın konusuna ve tarafların durumuna göre mahkemece uygun nafakanın ödenmesine hükmedilebilir. Nafaka boşanma davalarının belki de en çok tartışma yaratan konularından biridir. Kişinin geçimini sağlamakla yükümlü kimseler tarafından ödenmesi gereken nafaka türleri, Türk Medeni Kanunu kapsamında dört farklı şekilde tanımlanmıştır. Nafaka türleri; Tedbir nafakası İştirak nafakası…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri