Boşanma Davaları | Ankara Avukat

Boşanma Davaları

Boşanma Davası Sürerken Eşlerden Biri Ölürse, Boşanma Nasıl Sonuçlanır?

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Biri Ölürse Boşanma Nasıl Sonuçlanır?

Boşanma Davası Sürerken Eşlerden Biri Ölürse, Boşanma Nasıl Sonuçlanır? Boşanma Davası Örnek Karar! Boşanma davasına konu olay şöyle gelişmiştir. Ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebiyle kadın kocasına boşanma davası açmıştır. Aile mahkemesi ’de açılan davanın yapılan yargılama sonunda, toplanan deliller ve dinlenen şahitler sonucunda Medeni Kanunun 166 maddesine göre boşanmalarına karar vermiştir. Boşanma kararı sonra eşler tarafından, istinaf mahkemesine dilekçe ile başvuru yaparak itirazda bulunulmuştur. Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Biri Ölürse… İstinaf Mahkemesi tarafından boşanma dava dosyası incelendiğinde, alınan nüfus kaydında, davalı kadının, dava dosyasının istinaf aşamasında bulunduğu sırada öldüğü anlaşılmıştır. Türk Medeni Kanununun 181. maddesinin ikinci fıkrası incelendiğinde, boşanma…

Boşanma Davası Tedbir Kararı! Boşanma sürecinde mal kaçırma nasıl engellenir?

Boşanma Davası Tedbir Kararı! Boşanma sürecinde mal kaçırma nasıl engellenir?

Boşanma Davası Tedbir Kararı! Boşanma sürecinde mal kaçırma nasıl engellenir? İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu dava konusu Boşanma davasında tedbir kararı ve  tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasını içermektedir. Boşanma sürecinde mal kaçırma, tasarruf yetkisinin sınırlandırılması davası Tüm dosya kapsamına göre; tarafların evli oldukları, davacının davalı aleyhine davalının ailenin ekonomik mal varlığını tehlikeye soktuğunu, evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek tasarruf yetkisinin sınırlandırılması talebiyle dava açtığı ayrıca davalı adına kayıtlı menkul, gayrimenkul ve bankalardaki mevduat ve yatırım hesaplarına ihtiyati tedbir konulmasını talep ettiği, mahkemenin 05/09/2019 tarihli tensip 15 no’lu ara kararıyla davalı adına kayıtlı olması halinde taşınmazlar üzerine tedbir konulması talebinin HMK.’nun…

Evi Terk Eden Koca Boşanma Davası Açabilir mi?

Evi Terk Eden Koca Boşanma Davası Açabilir mi?

Evi Terk Eden Koca Boşanma Davası Açabilir mi? Evi terk etme durumları belirli şartlar içinde boşanma sebebi olarak görülmektedir. Ancak evi terk eden hangi taraf olursa olsun geçerli sebepleri olmalıdır. Bu sebepler keyfi olmamalıdır. Keyfi gerekçeler ile evin terk edilmesi boşanma davası için yeterli olmamaktadır. Evi Terk Etmek Hukuk Kapsamında mıdır? Aile bireyleri arasında evi sebepsiz yere terk etmenin Türk Medeni Kanunu’na göre yaptırımları bulunmaktadır. Eşler arasından birisinin ortak alanı terk etmesi onun boşanma gerekçesi olarak görülmesini sağlamamaktadır. Aksine terk edilen taraf bu durumda boşanma davası açabilmektedir. Ancak bunun için de terk eden tarafın geri dönmeyi reddetmesi, evi terk etmesi…

Eşi Evden Kovmak Boşanma Sebebi Sayıldı

Eşi Evden Kovmak Boşanma Sebebi Sayıldı

Eşini Evden Kovan Koca Hakkında Yargıtay’dan Emsal Karar verdi. Eşi Evden Kovmak Boşanma Sebebi Sayıldı. Eşini evden kovmasının ardından boşanma davası açan bir kişi, davanın Yargıtay’a taşınmasının ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yargıtay tarafından eşini evden kovan eş hakkında emsal niteliğinde bir karara imza atıldı. Kararda evden kovan eşin, terk nedeniyle boşanma davası acımayacağına hükmetti. Yargıtay tarafından boşanma davalarına ilişkin emsal niteliğinde bir karara daha imza atıldı. Yargıtay’a taşınan somut olayda, eşini evden kovmak suretiyle terk etmeye zorlayan ve ardından dava açan eşin, terk nedeniyle boşanma davası açamayacağına hükmedildi. Eşini evden kovmasının ardından terk ettiği gerekesi ile karısına dava açan…

Boşanma Davasında Mallara Tedbir Konulması

Boşanma Davasında Mallara Tedbir Konulması

Boşanma Davasında Mallara Tedbir Konulması Nasıl Olur? Boşanma davası sonucu tarafların mallar üzerine tedbir kararı çıkarması, davalı tarafın evlilik birliği içinde edinilen malların satışını gerçekleştirmesini engellemek üzere yapılmaktadır. Boşanma davası öncesinde de ihtiyati tedbir kararı olarak yapılabilen bu işlem, dava ile neticelendirmediğinde kısa süre içerisinde geçersiz sayılabilmektedir. Boşanma Davasında Mallara Tedbir Konulması Boşanma davasının ardından açılacak mal rejimi davası ile mallara tedbir konulması için öncelikle boşanma davası açılması gerekmektedir. Boşanma davası açıldıktan sonra ayrı bir dava ile açılması gereken mal rejiminin tasfiyesi davasında evlilik birliği içinde edinilen mallara tedbir konulması gerçekleşebilecektir. Taşınabilir ya da taşınmaz malların ortak olarak kazanılması sonucunda…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri