Gayrimenkul Hukuku Davaları | Ankara Avukat

Gayrimenkul Hukuku Davaları

Tapu İptal Davası 2020

Tapu İptal Davası 2020

Tapu İptal Davası 2020 nedir, Tapu İptal Davası Nasıl Açılır? Tapu devir işlemleri sırası ve sonrasında mağduriyete uğradığını düşünen kişilerce açılabilen tapu iptal davası, usulsüz görülen tescil işlemlerinde davayı açan mağdur lehine kararlar alınması ve mağduriyetin ortadan kalkması amacıyla yararlanılan hukuki bir haktır. Gerçekleştirilmiş tescil işlemlerinde yaşanan maddi kayıp nedeniyle başlatılan bu süreçte; Miras paylaşımındaki adaletsizlik, Devir teslim işlemlerinde yapılan hatalar, Vekalet sahibinin yetkisini kötüye kullanması Nedenlerine bağlı olarak hukuki süreç başlatılmaktadır. Davanın davayı açan kişinin lehine sonuçlanabilmesi için yapılan tescil işlemlerinde usulsüzlük bulunması gerekmekte olup usulsüz görünen bazı durumlar kanuna uygun olabilmektedir. Bu nedenle dava açma öncesinde avukatlık hizmeti…

İzaleyi Şuyu Davası Masrafları 2020

İzaleyi Şuyu Davası Masrafları 2020

İzaleyi Şuyu Davası Masrafları 2020 ne kadar? Ortaklığın giderilmesi davası açmak, izale-i şuyu davası olarak da bilinen bir taşınmaz üzerindeki birlikteliğin sonlandırılması amacıyla açılmaktadır. İzale-i şuyu davası ile birlikte taşınmaz üzerindeki ortaklık giderilir ve taşınmaz üzerindeki kişisel hakkın kullanım hakkı elde edilir. İzaleyi Şuyu Davası Masrafları 2020 sorusuna avukatlık hizmeti alarak yanıt aramak açacağınız davanın süresi ve sonucunu doğrudan etkileyecek, dava öncesi ve dava sonrası yerinde kararlar vermenize olanak tanıyacaktır. Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) İzaleyi Şuyu Davası Masrafları 2020 Ne Kadar? Ortaklığın giderilmesi davası masrafları taşınmaz üzerindeki tüm hak sahiplerini ilgilendirmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası matbu harca tabidir ve mahkeme giderleri,…

Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır?

Teslim Edilmeyen Ev İçin Para İadesi Olur Mu?

Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır? Tüketici Mahkemesi, son zamanlarda kişilerin satın aldıkları evlerin teslim edilmemesi ile alakalı çok sayıda şikâyet aldı. Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır? Ev için para iadesi konusunda alına şikayetler doğrultusunda önemli bir karara imza atıldı. Bir tüketicinin aldığı ve teslim edilmeyen bir dava hakkında açılan davada mahkeme, önemli bir karar alarak, dairenin satın alınması için kredi veren bankayı da mesul tuttu. Mahkeme, tüketicinin hem bankaya hem de müteahhide ödemiş olduğu paranın faizi ile birlikte iadesine karar verdi. Teslim Tarihi Gecikmesi Firma kaynaklı Değilse Ne Yapılmalıdır  ? Evin teslim tarihinin gecikmesi…

Taksim Davası Nasıl Açılır?

Taksim Davası Nasıl Açılır?

Taksim Davası Nasıl Açılır? Miras taksim davasının açılabilmesi için belirlenen gerekli sebeplerin var olması gerekir. Bu alanda Türk Medeni Kanunu gerekli düzenleme ve programları yapmıştır. Miras bırakan kişinin sağlığında, kendisine ait olan mallarını vermesi ya da mirastan feragat etmesi gibi durumlarda taksim davası açılabilir. Mirasın paylaştırılması veya Mirasın taksim edilmesi konusunda ilerde dava konusu edilmemesi için, paylaşımda muvazaanın olmaması ile mirasçıların saklı payları zedelenmemiş olması gerekmektedir. Bu nedenle Miras paylaşım ve Miras Taksim konusunda Avukat Danışmanlığı ile yapılması faydalı olacaktır. Miras Taksim Davası Nedir Neden Açılır? Bu dava, miras bırakan kişinin sağlıklı zamanında, mallarını vermesi ya da mirastan feragat etme…

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kaç Yıl Sürer

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kaç Yıl Sürer?

 Ortaklığın Giderilmesi Davası Kaç Yıl Sürer? Ortaklığın bozulduğu durumlarda, aradaki paydaşlığın son bulunması adına yürütülen davaların genel adına ortaklığın giderilmesi davası denilir. Bu davalar neticesinde tarafların mal veya emtia paylaşımı gerçekleştirilir. Davanın tüm taraflar için benzer sonuçlar doğurması amaçlanır. Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer? Eğer anlaşma sağlanmadıysa ve ortaklığın satış sureti veya aynen taksim tarafınca karar verilmişse mahkemenin yoğunluğuna ve yapılacak araştırmaların sonucuna göre süre belirlenmektedir. Haliyle taraflara yapılacak taksim için taşınmazın satılması ve ihale sonucunda paylaşımın gerçekleşmesi gerekmektedir. Ayrılmak istemeyen taraf ya da taraflar bu ihale sürecinde tekrar taşınmazlarını alabilirler ama satış sırasında tüm taraflara eşit miktarda hisseleri…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri