Gayrimenkul Hukuku Davaları | Ankara Avukat

Gayrimenkul Hukuku Davaları

Yargıtay’dan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satış Usulü Kararı

Yargıtay'dan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satış Usulü Kararı

Yargıtay’dan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satış Usulü Kararı! Ortaklığın giderilmesi talebiyle, yerel mahkemede gerçekleştirilen davada verilen hüküm davacı vekili tarafından, Yargıtay 14. Hukuk Dairesine temyiz edilmiştir. Yerel mahkeme tarafından davanın kabulüne ilişkin kararın verilmesi, davalı vekilinin ön görülen süre içinde temyiz isteminde bulunması nedeniyle Yargıtay’ın temyiz dilekçesini kabulüyle sonuçlanmıştır. Satıştan elde edilen gelirin, belirli oranlara göre paylaştırılması ve davanın açıkça hükümde gösterilmesi, kararına yönelik başlatılan temyiz süreci, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi tarafından bozularak, ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin yeni kararlar vermesiyle sonuçlanmıştır. Davacı vekili tarafından açılan davada; taşınmaz üzerinde ortaklığın aynen bölünmezse satış suretiyle giderilmesi talebinde bulunulmuştur. 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde…

Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır?

Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır?

Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır? Teslim için belirlenen tarihte teslimi gerçekleştirilmeyen konutlar, söz konusu konutlar üzerinde hak sahibi olan müşteri veya tüketicileri mağdur etmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi için hukuki usul ve esaslar dikkate alınarak “Teslim tarihinde teslim edilmeyen konut için ne yapılır?” sorusu gündeme getirilmektedir. Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır? Gayrimenkul hukuku kapsamında, hak sahipleri ile iş gören firma arasında hukuki ihtilaflar yaşanmasına sebep olan bu durumda yapılması gerekenler, yasal prosedürlere uygun bir şekilde uygulamaya konulmalıdır. Bu şartlar altında hak sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda olası hak kayıplarına uğramadan istedikleri sonuçlara ulaşabilmektedir. Gayrimenkul piyasasında konut…

Taşınmazın Uzun Süre Kamulaştırılmaması Mülkiyet Hakkının İhlalidir

kamulaştırma davası avukatları

Taşınmazın Uzun Süre Kamulaştırılmaması Mülkiyet Hakkının İhlalidir. Kamulaştırılması gereken bir gayrimenkulün uzun bir süre kamulaştırılamaması nedeniyle meydana gelen zararın tazmin edilmemesi, Anayasa Mahkemesi tarafından “Mülkiyet hakkının ihlal edilmesi” olarak görüldü. Bağlayıcı olan karada; “Anayasa Mahkemesi’nin İkinci bölümü 4 Nisan 2019 tarihinde görülen İbrahim S. ve diğerleri başvurusunda Anayasa’da 35. madde ile güvence altında tutulan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.” denildi. Anayasa Mahkemesi’ne Konu Olan Olay Başvuruculara ait olan gayrimenkul, yapılan uygulama imar planı neticesinde ilköğretim tesis alanı yapılmak üzere kamu hizmeti alanına dahil edilmiştir. Bunun üzerine harekete geçen başvurucular, maliki oldukları taşınmazın kamulaştırılması istemiyle İl Özel İdaresine başvurmuş ancak…

Tapu İptali ve Tescil Davasına İlişkin İstinaf Kararı

ölünceye kadar bakma sözleşmesi mirasçıların dava hakkı

Tapu İptali ve Tescil Davasına İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi’nin Kararı. Tapu iptali tescil davası kapsamında, mirasçılardan mal kaçırma maksadıyla satışı gerçekleştirilen bir taşınmazın tapu kaydının iptali istemiyle gündeme getirilen davada, tarafların istinaf başvurusunun ardından devreye İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi girmiştir. Söz konusu mahkemenin almış olduğu karar aşağıdaki gibidir: Tapu İptali ve Tescil Davasında Davacılar Vekilinin İddiaları Tapu iptali ve tescil davasına ilişkin başvuru dilekçesinde davacılar vekili, İstanbul ili Eyüp ilçesi Yenimahalle 300 ada 25 nolu parselde kayıtlı olan taşınmazın, mirasçısının oğluna sattığını, bu satışın da mirasçılardan mal kaçırma maksadıyla muvazaalı bir satış olduğunu belirtmiştir. Taşınmazın tapu kaydının iptalinin gerektiğini belirten…

Emlak Acentesi ile Mal Sahibi Arasındaki Sözleşme Hakkında Yargı Kararı

Emlakçı Komisyonu İçin Yargıtay Emsal Karar

Emlak Acentesi ile Mal Sahibi Arasındaki Sözleşme Hakkında Yargı Kararı. Emlak Acentesi ile Mal Sahibi Arasında Anlaşmazlık ve hukuki boyutu Nedir? Emlakçı ile mülk sahibinin anlaşamaması durumu, ikili arasında yapılan simsarlık sözleşmesi ile en aza indirilse de, bazı durumlarda bu anlaşmazlık tekrar ortaya çıkabilmekte, taraflar davalık olabilmektedir. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bunun gibi bir olayda Yargıtay, tüm emlakçı ve gayrimenkul danışmanlarını ilgilendiren emsal bir karara imza atmıştır. Karara göre; mülk sahibi ile gayrimenkul danışmanı veya emlak acentesi arasında yapılan sözleşme, yalnız yazılı ise geçerlidir. Bu kararla birlikte ikili arasında yapılan sözlü sözleşmeler de rafa kalkmıştır. Bu karar aynı zamanda emlak sözleşmesi…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri