Gayrimenkul Hukuku Davaları

İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları

Gayrimenkul Hukuku Davaları 

Her şeyden önce, gayrimenkul hukuku son derece geniş bir hukuk dalı olduğunu belirtmemiz gerekir. Kira hukuku, eşya hukuku, mülkiyet hukuku ve miras hukuku gibi dalları bünyesinde barındırmaktadır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, mülkiyet hakkından ve kişisel haklardan doğan tapu iptal tescil davaları, gayrimenkul alım, satımına ilişkin sözleşmeler, gayrimenkul hukuku davaları konularını oluşturmaktadır.

Bunlardan başka, bir Gayrimenkul hukuku avukatı;  kira hukukundan kaynaklı kira sözleşmelerinin akdedilmesi, kira bedelinin tespiti ve artırımı davaları, tahliyeye ilişkin icra takibi ve davalar, gayrimenkul hukuku davaları olarak sıralayabiliriz.

Kentsel dönüşümle ilgili olarak sözleşmelerin kurulması, sözleşmeye aykırı eylemlerden kaynaklı alacak ve tazminat davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı davalar, tapu iptal tescil davaları gibi alanlarda faaliyet gösterir.

Ek olarak, kamulaştırma işlemleri de taşınmaz hukukunun ilgi alanında yer alır. Eski adıyla, istimlak hukuku önemli bir uygulama alanı oluşturur. Kamulaştırmasız el atma davaları, kamulaştırma bedel tespit davaları ve yine bu alandaki idari yargı yolunda açılan tam yargı davaları ve iptal davaları, imar hukukuna ilişkin davalar da bu hukuk dalı ile doğrudan ilgilidir.

Apartman Aidatı Nedir? Nasıl Belirlenir?

Apartman Aidatı Nedir? Nasıl Belirlenir?

Apartman Aidatı Nedir? Nasıl Belirlenir? | Modern yaşantımızın bir parçası olarak şehirlerdeki hayatımıza genellikle apartman dairelerinde geçiriyoruz. Türkiye'de özellikle de büyük şehirlerde nüfusun çok büyük bir kısmı apartman dairelerinde ikamet ediyor. Apartmanda oturmanın en büyük sorumluluklarından birisi de apartman aidatıdır. Son yıllarda şehirlerin yapılaşmasında sitelerin sayısı giderek artıyor....

Devamını Oku

Muvazaalı Satış Nasıl İspat Edilir?

Muvazaalı Satış Nasıl İspat Edilir?

Muvazaalı Satış Nasıl İspat Edilir Muvazaalı satış nedir yada taşınmazın tapuda muvazaalı şatışının nasıl ispat edileceği merak konusudur. Aşağıda verilen muvazaalı satış yargıtay kararları bu konuda cevap bulmamızı sağlayacaktır. Muvazaalı Satışın İspatına Dayanılarak Tapu İptal Davası Nasıl Açılır Tapu iptal ve tescil Davasında 1994 senesinde resmi...

Devamını Oku

Gayrimenkul ve Mülkiyet Hukuku

Gayrimenkul Ve Mülkiyet Hukuku

Gayrimenkul Ve Mülkiyet Hukuku | Avukatları Mülkiyet Hakkı Nedir? Mülkiyet hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından kabul edilmiş temel bireysel haklardan birini oluşturmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 683.maddesi uyarınca; kişinin, taşınır ya da taşınmaz herhangi bir eşyayı kullanabilmesi, bu eşyadan yararlanabilmesi ve üzerinde tasarrufta bulunabilmesi yetkisi...

Devamını Oku

How To Take Property In Turkey?

How To Take Property In Turkey

How To Take Property In Turkey? | What is a Property Right? The property right is one of the basic individual rights stated in the constitution of Turkey. According to article 383 of Turkish Civil Law, for someone to be able to use, benefit, or dispose of a thing whether it's moveable or not, one has to have a right to own it. The property owner can take his/her property back by filing a claim in...

Devamını Oku

Ayıplı Konut Tespit Davası

Ayıplı Konut Tespit Davası

Ayıplı Konut Tespit Davası | Davalı kooperatiften tahsis yolu ile aldığı bağımsız bölümün kooperatifin yanlış yapmış olduğu inşaat nedeni ile komşu parsele tecavüzlü olmasından dolayı komşu taşınmaz maliki tarafından müvekkili aleyhine meni müdahale davası açıldığını ve açılan davanın müvekkili aleyhine sonuçlandığını, Müvekkili ile davalıların...

Devamını Oku

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara | Gayrimenkul hukuku geniş konu yelpazesi içerisinde yerini alırken önemini ve konun ciddi yaklaşımı maddi kazanç ve zararlar ile doğru orantılı olmasından kaynaklanmaktadır. Gayrimenkul hukuku alanında görülen davalar öncesinde, dava detayları, kesin süreler ile sürecin doğru yönetilmesi, sözleşmelerin hukuksal boyutu yeniden düzenlenmesi...

Devamını Oku

Şufa Davaları – Davası

Şufa Davası Avukat Ve Danışmanlık

Şufa Davaları - Davası Avukat ve Danışmanlık | Ön alım hakkı yani şufa hakkı hisseli mülkiyetlerde herhangi bir hissedarın mevcut olan hissesini üçüncü bir kişiye satışını gerçekleştirmesi halinde diğer hissedarlara satışı söz konusu olan hisseyi öncelikli olarak satın alabilme hakkı vermekte olan bir hak olarak öne çıkar. Ön Alım Nedir Ön Alım Şüfa Davaları Şufa...

Devamını Oku

İnşaat Hukuku Davaları Avukatları

İnşaat Hukuku Avukat ve Danışmanlık

İnşaat Hukuku Davaları Avukatları ve Danışmanlık | Hukuk sistemi içerisinde yer alan farklı dalların kendi içindeki sorunların ayrıca detaylı bir şekilde incelenmesi ve bu doğrultuda en adil kararın verilmesi adına farklı hukuk dallarının ortaya çıkışı gerçekleşmiştir. Bunlar arasında inşaat hukuku teknik detayları itibarıyla kendine has kavramlara sahip olduğundan dolayı...

Devamını Oku

Ev Alırken Verilen Kapora Geri Alınır Mı?

Ev Alırken Verilen Kapora Geri Alınır Mı?

Ev Alırken Verilen Kapora Geri Alınır Mı? | Davacı, haricen yapılan sözleşme ile davalı'dan bir daire satın aldığını, diğer davalı emlakçıların da dahil olduğu bir satış ve komisyon sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme gereği davalıya 10.000,00 TL kapora verdiğini, sonra daireyi satın alamadığını ancak kaporasının da geri iade edilmediğini, davalı...

Devamını Oku

Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi

Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi

Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi | Finansal Kiralama sözleşmesi yapıldığını, bu sözleşmenin 02.11.2015'te tadil edildiğini, bu sözleşme kapsamında İstanbul Beşiktaş ilçesindeki 839 m2'lik bahçeli kargir iş yeri niteliğindeki taşınmazın davalıya teslim edildiğini, ancak davalının kira bedellerini ödemeyip temerrüde düştüğünü, davalıya 20.10.2016 tarihinde...

Devamını Oku