Gayrimenkul Hukuku Davaları Konusu | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara
 

Gayrimenkul Hukuku Davaları

İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları

Gayrimenkul Hukuku Davaları 

Her şeyden önce, gayrimenkul hukuku son derece geniş bir hukuk dalı olduğunu belirtmemiz gerekir. Kira hukuku, eşya hukuku, mülkiyet hukuku ve miras hukuku gibi dalları bünyesinde barındırmaktadır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, mülkiyet hakkından ve kişisel haklardan doğan tapu iptal tescil davaları, gayrimenkul alım, satımına ilişkin sözleşmeler, gayrimenkul hukuku davaları konularını oluşturmaktadır.

Bunlardan başka, bir Gayrimenkul hukuku avukatı;  kira hukukundan kaynaklı kira sözleşmelerinin akdedilmesi, kira bedelinin tespiti ve artırımı davaları, tahliyeye ilişkin icra takibi ve davalar, gayrimenkul hukuku davaları olarak sıralayabiliriz.

Kentsel dönüşümle ilgili olarak sözleşmelerin kurulması, sözleşmeye aykırı eylemlerden kaynaklı alacak ve tazminat davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı davalar, tapu iptal tescil davaları gibi alanlarda faaliyet gösterir.

Ek olarak, kamulaştırma işlemleri de taşınmaz hukukunun ilgi alanında yer alır. Eski adıyla, istimlak hukuku önemli bir uygulama alanı oluşturur. Kamulaştırmasız el atma davaları, kamulaştırma bedel tespit davaları ve yine bu alandaki idari yargı yolunda açılan tam yargı davaları ve iptal davaları, imar hukukuna ilişkin davalar da bu hukuk dalı ile doğrudan ilgilidir.

Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır?

Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır?

Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır? Müdahalenin meni davasının açılması taşınmaz üzerinde söz sahibi olan zilyedin veya taşınmazın malikinin mülkiyet hakkını korumaya yönelik olarak açılabilecek davalardandır. Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır? Mal sahibi olarak ifade edilebilen malik veya mal sahibinin malın kullanımına müsaade ettiği zilyet taşınmaz hakkında hukuka uygun tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.Mülkiyet hakkı olarak ifade edilebilen bu durumu sekteye uğrayacak taşınmaza el atma durumunda bu kimselere karşı haksız el atmanın önlenmesi talep edilebileceği gibi bu sebeple tazminat davası da açılabilmektedir.Müdahalenin meni davası nasıl açılır konusundaki sorulara cevap verebilmek için müdahalenin meni dava dilekçesinin nasıl hazırlanacağına, bu davada görevli ve yetkili mahkemeye, dava zamanaşımına...

Devamını Oku

Ortaklığın Giderilmesi Davası Avukat Ücreti

Ortaklığın Giderilmesi Davası Avukat Ücreti

Ortaklığın Giderilmesi Davası Avukat Ücreti Nedir? Ortaklığın giderilmesi davası açmak için yetkili olan mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.  Dava açmak için taşınmaz malın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemelerine müracaat edilmelidir. Örnek vermek gerekirse; Dava açılacak olan taşınmaz mal Yenimahalle ilçesinde ise yetkili mahkeme Ankara Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesidir. Dava açılacak olan taşınmaz mal Sincan veya Etimesgut ilçesinde ise yetkili mahkeme Sincan Batı Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesidir....

Devamını Oku

Kamulaştırma Davası Nasıl Açılır?

Kamulaştırma Davası Nasıl Açılır

Kamulaştırma Davası Nasıl Açılır? Kamulaştırma davasının açılması için konu olan taşınmaz mal maliki yapılan ilah tarihinden itibaren, otuz gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı yargıda düzeltim davası açılması gerekmektedir. Kamulaştırma şayet satın alma usulüne göre yapılmamış ise gerekli bilgi ve belgelerle dilekçe ile beraber taşınmaz malın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müracaat etmelidir....

Devamını Oku

Gayrimenkul Davası Nasıl Açılır Ne Kadar Sürer

Gayrimenkul Davası Nasıl Açılır Ne Kadar Sürer

Gayrimenkul Davası Nasıl Açılır Ne Kadar Sürer, Gayrimenkul davalarının mahkemelerde açılması ülkemizde oldukça sık karşılaşılan dava çeşitlerindendir. Gerek miras konusunda karşılaşılan anlaşmazlıkların çözümlenmesi gerekse de tapu ve kadastro uygulaması sırasında yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi amacıyla gayrimenkul davaları açılmaktadır. Gayrimenkul Davası Nasıl Açılır Gayrimenkul Davası Nasıl Açılır, Gayrimenkul davaları uygulamada delillerin elde ediliş şekli, keşif, bilirkişi süreçlerinin uzun sürmesi, davanın taraflarının tamamına ulaşma ve davanın tebliğinde yaşanılan güçlükler sebebiyle oldukça uzun süren davalardandır. Gayrimenkul Davaları Ne Kadar Sürer Gayrimenkul davalarının sonuçlanma süreleri davanın konusuna göre 2019 yılında belirlenen Yargıda hedef süresi olarak belirlenmiştir.Örneğin Gayrimenkul Tahliye davası 300 gün, gayrimenkul tapu iptal ve tescil davalarında 730 gün, idare...

Devamını Oku

Tapu İptal ve Tescil Davası Ne Kadar Sürer?

Tapu İptal ve Tescil Davası Ne Kadar Sürer, Tapu iptal ve tescil davasının sonuçlanması dava dosyasının niteliği ve dava açılan mahkemenin iş yüküne göre sonuçlanmaktadır. Taşınmazın kime ait olduğunu belirleyen resmi bir belge olan tapular Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından tapu siciline kaydedilmekte ve resmi iş ve işlemlerde kullanılmaktadır....

Devamını Oku

Apartman Aidatı Nedir? Nasıl Belirlenir?

Apartman Aidatı Nedir? Nasıl Belirlenir?

Apartman Aidatı Nedir? Nasıl Belirlenir? | Modern yaşantımızın bir parçası olarak şehirlerdeki hayatımıza genellikle apartman dairelerinde geçiriyoruz. Türkiye'de özellikle de büyük şehirlerde nüfusun çok büyük bir kısmı apartman dairelerinde ikamet ediyor. Apartmanda oturmanın en büyük sorumluluklarından birisi de apartman aidatıdır. Son yıllarda şehirlerin yapılaşmasında sitelerin sayısı giderek artıyor....

Devamını Oku

Vekaletin Kötüye Kullanılması

Vekaletin Kötüye Kullanılması

Vekaletin Kötüye Kullanılması, Vekaletin Kötüye Kullanılması TCK, Vekaletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali, Vekaletin Kötüye Kullanılması Ceza, Vekaletin Kötüye Kullanılması Suç Duyurusu, Vekaletin Kötüye Kullanılması Alacak Davası, Vekaletin Kötüye Kullanılması Dilekçe Örneği. Vekalet görevinin kötüye kullanılması, esas itibariyle iş sahibinin yararına kullanılması gereken vekaletin işi vekil eden tarafının iradesi ve talimatı dışında kullanılması olarak ifade edilebilirken, vekilin vekaletten doğan yükümlülüğü yerine getirmediği gibi bu vekaleti kendisinin ya da başka birilerinin yararına kullanması vekalet sözleşmesine aykırılık içermesi de vekaletin kötüye kullanılmasının tanımlarından biridir....

Devamını Oku

Kamulaştırma Davası Davaları

Kamulaştırma Davası Davaları

Kamulaştırma Davası Davaları KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI - TAŞINMAZLARIN SULU TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU - YÜZDE DÖRT ORANINDA KAPİTALİZASYON FAİZİ UYGULANMASI GEREĞİ. ÖZET: Sulu tarım arazisi niteliğindeki taşınmazların değeri belirlenirken Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre yüzde dört oranında kapitalizasyon faizi...

Devamını Oku