Gayrimenkul Hukuku Davaları | Ankara Avukat

Gayrimenkul Hukuku Davaları

Ortaklığın Giderilmesi Davası Neden Açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Neden Açılır

Ortaklığın Giderilmesi Ne Demek? Orrtaklığın Giderilmesi Davası Neden Açılır? Ortaklığın giderilmesi; ortaklığın bulunduğu bir malda ortaklığa son verilmesi ve herkesin kişisel mülkiyete geçmesi durumudur. Diğer adı İzale-i Şuyu’dur. Taşınır veya taşınmaz olan  bir malın ortaklarından bir kişi; ortaklığın bitmesini ve kendi payına düşen kısmını alabilmeyi talep etme hakkına sahiptir. Bu noktada bu paylaşım iki şekilde yapılabilir. Bütün ortaklar ortak bir karara varıp, aralarında anlaşarak malı pay edebilirler veya İzale-i Şuyu Davası açılabilir. Bazı durumlarda ortaklığın giderilmesi için malın satılması gerekir. Bu gibi durumlarda açılan davanın sonuçlanması ve ortaklığın giderilmesi uzayabilir. Satış açık arttırma ile yapılır ve ortakların tercihleri doğrultusunda satışın…

Şufa Davası Hangi Hallerde Açılamaz?

Şufa Davası Hangi Hallerde Açılamaz

Şufa Davası Hangi Hallerde Açılamaz, Şufa Davası Açılması Durumunda Dava Süresi Nedir, Şufa Davası Kime Açılamaz, Önalım Hakkı Davasını Engellemek Mümkün Mü

Müdahalenin (Meni) Önlenmesi Davası

Müdahalenin (Meni) Önlenmesi Davası

Müdahalenin ( Meni ) Önlenmesi Davası | Mülkiyet Hakkı ile ilintili bir dava olan Müdahalenin meni davası. Türk Medeni Kanunu’ nda farklı maddelerde ve farklı konuları düzenleyecek şekilde hazırlanmıştır. Yeni Türk Medeni Kanunu’ nda el atmanın önlenmesi ibaresi kullanılarak hazırlanmış olan düzenlemeler, aslında müdahalenin meni kavramının tam karşılığı değildir…

Muvazaaya Dayalı Tasarrufun İptali İstemi Davası

Muvazaaya Dayalı Tasarrufun İptali İstemi Davası

Muvazaaya Dayalı Tasarrufun İptali İstemi Davasında İptal davaları genel olarak, herhangi bir borcun ödenme zorunluluğuna karşılık, kötü niyetle borçlu tarafından çeşitli malların anlaşmalı bir şekilde 3. Kişilere devredilmesine karşılık açılan dava türleridir. Bu tür durumlarda alacaklı kişiler, malın kötü…

Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır?

Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır?

Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır? Müdahalenin meni davasının açılması taşınmaz üzerinde söz sahibi olan zilyedin veya taşınmazın malikinin mülkiyet hakkını korumaya yönelik olarak açılabilecek davalardandır. Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır? Mal sahibi olarak ifade edilebilen malik veya mal sahibinin malın kullanımına müsaade ettiği zilyet taşınmaz hakkında hukuka uygun tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Mülkiyet hakkı olarak ifade edilebilen bu durumu sekteye uğrayacak taşınmaza el atma durumunda bu kimselere karşı haksız el atmanın önlenmesi talep edilebileceği gibi bu sebeple tazminat davası da açılabilmektedir. Müdahalenin meni davası nasıl açılır konusundaki sorulara cevap verebilmek için müdahalenin meni dava dilekçesinin nasıl hazırlanacağına, bu davada görevli ve…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri