Gayrimenkul Hukuku Davaları | Ankara Avukat

Gayrimenkul Hukuku Davaları

Şufa Hakkı Nedir, Şufa ve ÖnAlım Hakkında Merak Edilen Sorular!

Şufa ve ÖnAlım Hakkında Merak Edilen Sorular!

Şufa Hakkı Nedir, Şufa ve ÖnAlım Hakkında Merak Edilen Sorular! Şufa Davası Ne Demek Şufa davası taşınmaz mülkiyetler için paydaşlar arasında açılabilecek önalım davasıdır. Paydaşlardan birisinin taşınmaz maldaki payının bir kısmını ya da tamamını üçüncü kişilere satması taşınmazda payı olan diğer paydaşlara satın alma önceliği veren hak olmaktadır.  Paydaşlardan birisi payını üçüncü kişiye satmak isterse pay oranın öncelikli alma hakkı diğer paydaşlarda olmalıdır. Öncelikli satın alma hakkı yenilik doğurmakta ve hak sahibinin bu hakkını kullanması sonucunda yeni bir durum meydana gelmektedir. Şufa Hakkına Nasıl Sahip Olunur? Şufa davası kanundan doğan ve taşınmazlarda paydaşlara önalım hakkı sağlayan hukuk nitelikli kısıtlamalardır. Şufa…

Gayrimenkul Hukuku – Şufa Hakkı Nedir, Önalım Hakkı Nedir, Mülkiyet Ne Demek?

gayrimenkul-hukuku-sufa-hakki-onalim-hakki-mulkiyet-hakki-nedir

Gayrimenkul Hukuku – Şufa Hakkı Nedir, Önalım Hakkı Nedir, Mülkiyet Ne Demek? Şufa Davası Hangi Mahkemede Açılır Şufa davaları ile ilgilenen mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Şufa hakkınız doğduğunda gayrimenkulün bulunduğu bölgeye bağlı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne şufa hakkı dilekçesi ile birlikte başvurabilirsiniz. Dava açmaya karar verdiğiniz durumda satışı yapılan taşınmazın satış tutarını ve satıcının ödediği harç ve masrafları mahkemenin size tanıdığı süre içerisinde ilgili kurumlara yatırmanız gerekmektedir. Ayrıca davacı satış bedelinin olması gereken tutarın üzerinde ya da altında olduğunu düşünüyorsa muvazaa davası açma hakkına da sahiptir. Şufa Davası Açılması Durumunda Sonuçlar Şufa davası süresi bazı durumlarda değişebilmekle beraber 449 gün olarak…

Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır?

Mahkeme'den zamanında teslim edilmeyen evler için emsal karar

Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır? Teslim için belirlenen tarihte teslimi gerçekleştirilmeyen konutlar, söz konusu konutlar üzerinde hak sahibi olan müşteri veya tüketicileri mağdur etmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi için hukuki usul ve esaslar dikkate alınarak “Teslim tarihinde teslim edilmeyen konut için ne yapılır?” sorusu gündeme getirilmektedir. Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır? Gayrimenkul hukuku kapsamında, hak sahipleri ile iş gören firma arasında hukuki ihtilaflar yaşanmasına sebep olan bu durumda yapılması gerekenler, yasal prosedürlere uygun bir şekilde uygulamaya konulmalıdır. Bu şartlar altında hak sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda olası hak kayıplarına uğramadan istedikleri sonuçlara ulaşabilmektedir. Gayrimenkul piyasasında konut…

Yargıtay’dan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satış Usulü Kararı

Yargıtay'dan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satış Usulü Kararı

Yargıtay’dan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satış Usulü Kararı! Ortaklığın giderilmesi talebiyle, yerel mahkemede gerçekleştirilen davada verilen hüküm davacı vekili tarafından, Yargıtay 14. Hukuk Dairesine temyiz edilmiştir. Yerel mahkeme tarafından davanın kabulüne ilişkin kararın verilmesi, davalı vekilinin ön görülen süre içinde temyiz isteminde bulunması nedeniyle Yargıtay’ın temyiz dilekçesini kabulüyle sonuçlanmıştır. Satıştan elde edilen gelirin, belirli oranlara göre paylaştırılması ve davanın açıkça hükümde gösterilmesi, kararına yönelik başlatılan temyiz süreci, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi tarafından bozularak, ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin yeni kararlar vermesiyle sonuçlanmıştır. Davacı vekili tarafından açılan davada; taşınmaz üzerinde ortaklığın aynen bölünmezse satış suretiyle giderilmesi talebinde bulunulmuştur. 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde…

Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır?

Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır?

Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır? Teslim için belirlenen tarihte teslimi gerçekleştirilmeyen konutlar, söz konusu konutlar üzerinde hak sahibi olan müşteri veya tüketicileri mağdur etmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi için hukuki usul ve esaslar dikkate alınarak “Teslim tarihinde teslim edilmeyen konut için ne yapılır?” sorusu gündeme getirilmektedir. Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır? Gayrimenkul hukuku kapsamında, hak sahipleri ile iş gören firma arasında hukuki ihtilaflar yaşanmasına sebep olan bu durumda yapılması gerekenler, yasal prosedürlere uygun bir şekilde uygulamaya konulmalıdır. Bu şartlar altında hak sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda olası hak kayıplarına uğramadan istedikleri sonuçlara ulaşabilmektedir. Gayrimenkul piyasasında konut…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri