Haber | Ankara Avukat

Haber

Murisin Malvarlığı Nasıl Araştırılır?

Murisin Malvarlığı Nasıl Araştırılır?

Murisin Malvarlığı Nasıl Araştırılır? Murisin ölümünün ardından, mirasçılar üzerinden nasıl haklar doğduğunun tespit edilmesi gerekir. Bunun için en önemli belge vasiyettir. Ancak vasiyetname düzenlenmemesi durumunda başvurulacak yollar farklıdır. Medeni Kanun uyarınca, Türk Hukukunda derece sistemi benimsenmiştir. Bu sisteme göre, murisin 1,2 ve 3. Dereceden altsoy ve üstsoyuna kanunca öngörülen oranda miras kalacaktır. Murisin ölümüyle beraber belirlenmiş miras oranları ve bırakılan miras ortaya çıkacaktır. Mirasın Paylaştırılmasında Esaslar Nelerdir? Murisin ölümünün ardından, mirasçılar üzerinde doğacak mülkiyet hakkı kanunen belirlenmiştir. Bu mülkiyete, el birliği ile mülkiyet adı verilmiştir. El birliği ile mülkiyet esasında mirasçıların ayrı hareket etmesi oldukça zordur. Bu yüzden mirasçılardan birinin…

Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davası Emsal Karar!

Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak

Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davası Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı Tapu iptali ve tescil davası ile ilgili olarak ilk derece mahkemesinin yapmış olduğu işlemin bağış olduğu kabul edilerek hüküm kurulmuş olmasının doğru olmadığı ve mahkemece yapılacak işin kazanılmış haklar da dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğine ilişkin istinaf talebini değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davasında Davacının İddiaları Dava dilekçesinde dava vekilinin belirtmiş olduğu üzere, davalı ve davacının Balıkesir 2. Aile Mahkemesinin kararı ile boşandıkları, evlilik birliğinin fiili olarak devam ettiği sırada Balıkesir’de bulunan taşınmazın bedelinin,…

İcra Kaç Günde Sonuçlanır?

İcra Kaç Günde Sonuçlanır?

İcra Kaç Günde Sonuçlanır? İcra işlemleri kaç gün sürer gibi soruların cevabı, her olay için farklı olarak cevaplanabilmektedir. Bu durumun sebebi, icranın türlerine ve icra takibine itiraz edilişine göre değişik durumlarım çıkmasındandır. İcra takibinin kaç günde sonuçlanacağı konusu ilamlı ya da ilamsız icra olmasına göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden icra takibine başlarken ne kadarlık bir süreçten bahsedildiği net olarak bilinmemektir. Yine de karşılaşılabilecek tüm durumları öngörerek bir sonuca varmak mümkündür. İcra Takibi Nasıl Başlar? İcra takibinin başlamasında çeşitli safhalar vardır. Öncelikle, icra takibini başlatacak olan kişi alacaklıdır. Alacaklı borcunu tahsil edemiyordur ve artık devletin cebri icra kanallarıyla borcunu almak istemektedir….

İcra Hangi Adrese Gelir?

İcra Hangi Adrese Gelir?

İcra Hangi Adrese Gelir? Tebligat hangi adrese yapılır sorusunun birden fazla cevabı vardır. Ancak genel olarak tebligat, kişinin kayıtlı adresine yapılmaktadır. Bu adres çoğu zaman yerleşim yeri olarak belirlenmiştir. Tebligatın yapılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Aksi takdirde usulsüz tebligat yapılmış olur. Usulsüz tebligata konu olan tebligatlar gerek yanlış adreslerden gerekse tebligatı alan kişilerden kaynaklanmaktadır. İcra kişinin oturma yeri adresine gelmektedir. İcra Takibinin Başlatılması Nasıl Olur? İcra işlemlerinin yürütülmesi için, ortada borçlu ve alacaklı olmak üzere 2 kişinin varlığı gerekmektedir. Borçluya başlatılan icra takibi sonucunda, ödeme emrine itiraz etmeyen borçlunun borcu kesinleşir. Burada ödeme emrine itiraz etmek için 7 günlük…

İcra Nereden Sorgulanır?

İcra Nereden Sorgulanır?

İcra Nereden Sorgulanır? İcra kaydı sorgulama işlemi için internet üzerinden hizmetler getirilmiştir. E-Devlet üzerinden icra kaydı sorgulama işlemi yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı ve Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında artık vatandaşların icra sorgulama işlemi yapması mümkün hale geldi. TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girilerek icra kaydı sorgulanabiliyor. Ayrıca vatandaşların bizzat başvuru yaparak da icra sorgulaması yapması mümkün.  İcra kaydı sorgulama işlemlerinde en hızlı sonuç internet üzerinden alınmaktadır. İcra Takibi Başlatılması Alacaklı ve borçlu arasında akdedilen bir sözleşme, senet ya da anlaşma üzerine borçlunun borcunu ödememesi üzerine icra takibine başvurulabilir. İcra takibine başvuru yapan kişiler alacaklılardır. Bu başvuru işlemi için icra müdürlüklerine…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri