Haber | Ankara Avukat

Haber

Yargıtay’dan Denetimli Serbestlik Gördüğünü Saklayan İşçi Kararı

İŞ HUKUKU YARGITAY EMSAL KARAR

Yargıtay’dan Denetimli Serbestlik Gördüğünü Saklayan İşçi Hakkında Emsal Karar! Yargıtay tarafından görülen davada, işçi denetimli serbestlik gördüğünü işverenden sakladığı için işten atıldı. Bunun üzerine iş sözleşmesinin haksız sebeple olduğu itirazında bulunan işçinin itirazı reddedildi. Yüksek Mahkeme, denetimli serbestlik gördüğünü işverenden saklayan işçinin iş sözleşmesinin feshini haklı neden olarak gördü. İş Sözleşmesinin Feshi hakkında Davacı ve Davalı Vekillerinin Beyanları Yüksek Mahkeme’ye konu olan olayda, davacı vekili, davacının 9 Nisan 2012 yılında dava dosyasında adı geçen şirkette işe başladığını ve davacının iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği 29 Aralık 2016 yılına kadar söz konusu iş yerinde çalışmaya devam ettiğini belirtti. Müvekkilinin iş sözleşmesinin…

Avukatlık Ücreti Alacağı Davası

Avukatlık Ücreti Alacak Davası

Avukatlık Ücreti Alacağı Davasına İlişkin Yargıtay Kararı. Avukatlık hizmetlerinde, avukat ve müvekkili arasında düzenlenen vekalet sözleşmesinde, avukatlık ücretinin tahsiline dair de ilgili maddeler bulunmaktadır. Taraflar arasında söz konusu sözleşmeye uyulmaması durumunda da hukuki uyuşmazlık çıkmaktadır. Bu uyuşmazlıklara örnek olarak avukatlık ücreti alacağı davası gündeme gelmektedir. Ancak avukatlık ücreti alacağı davasında da yetkili mahkeme konusunda ihtilaf yaşanmıştır. Bu konuyla ilgili olarak Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu sonuç kararı aşağıdaki gibidir: Avukatlık ücreti alacağı tüketici mahkemesi itirazın iptali istemine ilişkin davada Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi ile Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi sebebiyle yargı yerinin belirlenmesi için…

Anayasa Mahkemesinden sendika temsilcisi kararı

Anayasa Mahkemesinden sendika temsilcisi kararı

Anayasa Mahkemesinden sendika temsilcisi kararı. Anayasa Mahkemesi Sendika Temsilcisinin Başka Bir Birime Atanmasının Kişinin Sendika Hakkının İhlali Olduğuna Hükmetti Anayasa Mahkemesi tarafından görülen davada sendika temsilcisinin çalıştığı işyerinden başka bir birime atanması sebebiyle kişinin sendika hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Kararda, 20 Mart 2019 tarihinde Abdulkadir A.’nın yapmış olduğu başvuruya istinaden Anayasa’nın 51. maddesinde güvence verilen kişinin sendika hakkının ihlal edildiğine yönelik hüküm verildi. Anayasa Mahkemesine Konu Olan Olaylar Başvurucunun Milli Savunma Bakanlığı’nda uzman olarak görev yaptığı ve aynı zamanda üye olduğu bir sendikanın da il temsilcisi konumunda bulunduğuna dikkat çekildi. Başvurucu, Milli Savunma Bakanlığı’nda görevine devam ettiği Personel Başkanlığı…

Anayasa Mahkemesi: Yaş Değişikliklerinin Askerlik İşlemlerinde Dikkate Alınmaması Kararı!

yaş değişikliği şartları 2019

Anayasa Mahkemesi: Yaş Değişikliklerinin Askerlik İşlemlerinde Dikkate Alınmaması Kararı! Anayasa Mahkemesi Hastane Doğum Kayıtlarının Belgelenmediği Yaş Değişikliklerinin Askerlik İşlemlerinde Dikkate Alınmamasına Hükmetti. Anayasa Mahkemesi’ne konu olan davada hastane doğum kayıtlarına dayanmayan yaş değişikliklerinin, askerlik işlemlerinde dikkate alınmamasına karar verdi. Bu konuya ilişkin Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde itirazın reddine karar veren Yüksek Mahkeme, söz konusu uygulamayı hukuka uygun buldu. Anayasa Mahkemesi’nin 14 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun seksen birinci maddesi birinci fıkrasında açıkça belirtilen “…resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin yapılan itirazın reddine hükmedilmiştir. Bu karara göre, resmi hastane doğum kayıtları dışında…

Tapu İptali ve Tescil Davasına İlişkin İstinaf Kararı

ölünceye kadar bakma sözleşmesi mirasçıların dava hakkı

Tapu İptali ve Tescil Davasına İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi’nin Kararı. Tapu iptali tescil davası kapsamında, mirasçılardan mal kaçırma maksadıyla satışı gerçekleştirilen bir taşınmazın tapu kaydının iptali istemiyle gündeme getirilen davada, tarafların istinaf başvurusunun ardından devreye İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi girmiştir. Söz konusu mahkemenin almış olduğu karar aşağıdaki gibidir: Tapu İptali ve Tescil Davasında Davacılar Vekilinin İddiaları Tapu iptali ve tescil davasına ilişkin başvuru dilekçesinde davacılar vekili, İstanbul ili Eyüp ilçesi Yenimahalle 300 ada 25 nolu parselde kayıtlı olan taşınmazın, mirasçısının oğluna sattığını, bu satışın da mirasçılardan mal kaçırma maksadıyla muvazaalı bir satış olduğunu belirtmiştir. Taşınmazın tapu kaydının iptalinin gerektiğini belirten…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri