İcra Davaları | Ankara Avukat

İcra Davaları

Senet Ne Zaman Avukata Verilir?

Senet Ne Zaman Avukata Verilir

Senet Ne Zaman Avukata Verilir? Ödenmeyen senet için avukata verilme süresi borcun ödenmesi için belirlenen son tarihe kadardır, bu sürenin dolmasının ardında hukuki süreç başlatılır. Senet Ne Zaman Avukata Verilir? Borçlu bulunan bir kişinin senet üzerinde belirtilen ücreti zamanında ödememesi durumunda alacaklı kişi, icra takibi başvurusunda bulunabilir. Senet Üzerinde Olması Gereken Bilgiler Bir senette bulunması gerekenler ilerleyen zamanlarda taraflara herhangi bir problem yaşatmaması açısından oldukça önemlidir. Bilinen her senette yer alması gereken zorunlu bazı şeyler vardır, bunlardan biri ve en önemlisi senedi imzalayacak olan kişinin borç sahibi olacağının net bir şekilde ifade edilmesidir. Belirlenen vade süresi ve son bulma tarihi…

Çek Tazminatı Kimden Talep Edilir?

Çek Nerede İcraya Konulur?

Çek Tazminatı Kimden Talep Edilir? Çek tazminatı tanımına bakıldığında, Türk Ticaret Kanunu’na göre muhatap nezdinde karşılığı kısmen ya da tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişinin, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unun ödemekle yükümlü olmasının yanı sıra, hamilin bu yüzden uğradığı maddi zararı da tazmin etmesiyle talep edilen bir tazminat türüdür. Çek Tazminatı Kimden Talep Edilir? Hüküm kapsamında hamil yani hukuka uygun olmayan çeki elinde bulunduran, düzenleyen kişiden çekin bedelinin yanında ödenmeyen çek bedelinin %10’u oranında çek tazminatı talep edebilme hakkı bulunmaktadır. Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre çek tazminatı kimden talep edilir sorusunun bir yanıtı olarak keşideciden yani çeki…

İcra Ne Kadar Sürede Zaman Aşımına Uğrar

İcra Ne Kadar Sürede Zaman Aşımına Uğrar

İcra Ne Kadar Sürede Zaman Aşımına Uğrar? İcra takibinde zamanaşımı süresi hem avukatların hem de vatandaşların bilmesi gereken bir konudur. Zamanaşımı sürelerine takılan kişilerin birçok hak kaybına uğraması mümkündür. Bu durumun önüne geçmek için zamanaşımı süreleri bilinmeli, bu süreler geçirilmemeli ya da yenileme işlemleri yapılmalıdır. İcrada zamanaşımı süresi genel olarak belirlenmiştir. Ancak bu süre 10 yıl içerisinde yapılan işlemlerle uzayabilmektedir. Bu yüzden her davada zamanaşımı süresi hesaplaması değişiklik gösterebilmektedir. İcrada Hak Düşürücü Süreler İcra Hukuku hukukun en teknik alanlarından biridir. Sürelerin en çok önem arz eden alanı İcra Hukukudur. Bu yüzden sürelerin kaçırılması halinde geri dönüş diğer hukuk dallarına göre…

İcrada Kaçıncı Sıradayım?

İcrada Kaçıncı Sıradayım

İcrada Kaçıncı Sıradayım? İcrada sıra cetveli haciz işlemleri sırasında malların haciz edilme usulünü açıklamaktadır. Burada borçlunun mallarının hangi usulle icra edileceğine dair kanuni düzenlemeler bulunur. Aynı zamanda alacaklıların borçlunun malları üzerinde haciz işlemini başlatabilmesi için, derece usulüne göre sıraya girmesi gereklidir. Bu sıraya göre alacaklıların alacağı kavuşması gerçekleşir. İcrada kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyen kişilerin sırayı öğrenmek üzerine mahkemelere müzekkere yazması mümkündür. Bu tip işlemler genellikle avukatlar tarafından yapılmaktadır. Avukatların işlemleri UYAP üzerinden de yürütmesi mümkündür. Sıra Cetvelinin Oluşturulması Nasıl Yapılır? İcra İflas Kanununa göre, haciz işlemleri başlatılmadan evvel usulüne uygun bir sıra cetveli oluşturulmaktadır. Sıra cetvelinin oluşturulma nedeni, hacze…

Hangi İcra Dairesine Gitmeliyim?

Hangi İcra Dairesine Gitmeliyim

Hangi İcra Dairesine Gitmeliyim? İcra takibinde hangi icra dairesine başvurulur gibi sorular, kendilerine ödeme emri gelen kişiler için merak konusudur. Borcun ödenmemesi sonucunda kişilerin icra takibi başlatması mümkündür. İcra takibi sonucunda kişilerin yetkili icra dairesine borcunu ödemesi gerekmektedir. Eğer ki kişi borçlu olmadığını düşünüyorsa takibe itiraz etmesi mümkündür. Bunun için kanunda 7 günlük süre belirlenmiştir. İcra takibin türüne göre de işlemler değişiklik göstermektedir. İcra Takibi Nedir? İcra takibi, alacaklının borcunu alamaması üzerine yasal olarak işlem başlatılmasıdır. Bu işlem sonucunda borçlu devlet kanalıyla cebri olarak borcunu öder. Burada bir zorunluluk söz konusudur. Borcun ödenmemesi üzerine faiz ve diğer masraflar da borçluya…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri