İcra Hukuku

İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku

İcra Avukatları – İcra Davası Ankara

İcra Mahkemesi Avukatları Ankara

İcra Avukatları - İcra Davası Ankara - İcra müdürlüklerinin görevleri ve icra müdürlüklerinde işlemler Nasıl Yapılır:İcra müdürlükleri, hukuk mahkemelerince icra iflas hukuku esaslarına göre aldığı kararların yerine getirilmesini, ceza mahkemelerince kararlaştırılan vekalet ücreti ile idare mahkemelerinin yargılama giderlerinin tahsiline yönelik kararların uygulayıcısı konumundadır. İcra müdürlükleri aracılığıyla ilam niteliğindeki belgelerin yerine getirilmesi, ilam ya da ilam hükmünde icra edilmesi sağlanabildiği gibi, senet ve kambiyo icra takip, ilamlı takip, rehnin paraya çevrilmesi ile ilamsız takiplerinin yerine getirilmesin icra makamıdır. İcra müdürlüklerinde görevli müdür kanunun uygulanmasından birinci derece sorumludur. Ödeme emrinin düzenlenmesi, ödeme emrinin tebliğ edilmesi, haciz işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi, icra takibinin kabulü, gayrimenkul tahliye...

Devamını Oku

Banka Kefilliği Nasıl İptal Edilir?

Banka Kefilliği Nasıl İptal Edilir?

Banka Kefilliği Nasıl İptal Edilir? | Türkiye'de birçok vatandaş, yaşantısını sürdürebilmek, ev araba gibi yeni bir mülk edinebilmek ya da herhangi bir ihtiyacını karşılayabilmek için kredi kullanıyor. Son açıklanan istatistikler de kredi kullananları sayısının her geçen yıl giderek arttığını gözler önüne seriyor...

Devamını Oku

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi | Alacak verecek davalarında birçok farklı vaka yaşanabiliyor.  Örneğin alacaklı kişiler, alacağına karşılık haciz aşamasına geldiğinde borçlunun üçüncü kişilerdeki mal, alacak ya da haklarına haciz işlemi uygulanmasını talep edebilir. Nasıl mı?...

Devamını Oku

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklı İcra Takibi

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklı İcra Takibi

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklı İcra Takibi | Türkiye’de ticari hayatın yeniden düzenlenmesi adına önemli bir yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle sözleşmelerden kaynaklanan alacakların tahsil edilememesi durumlarında icra takibi ve ödeme emri oluşturulması süreçleri dijital ortama aktarılıyor...

Devamını Oku

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 | Avukatlık ücreti hukuksal uyuşmazlıkları bulunan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Bir dava açma veya bir dava kendisinin savunulmasında profesyonel meslek olan avukatlık hizmetleri ile başlangıç yapılması kendileri açısından faydalı olacaktır...

Devamını Oku

Tapu İptal Ve Tescil Davasında 3. Kişiye Satış

Tapu İptal Ve Tescil Davasında 3 Kişiye Satış

Tapu İptal Ve Tescil Davasında 3 Kişiye Devir Çekişme konusu taşınmazın dava açıldıktan sonra davalı tarafından dava dışı üçüncü kişiye satıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda dava açan davacıya seçimlik hakkı neler olduğu hatırlatılarak, bu hakkını nasıl kullanacağı sorularak dava sürecinin bu şekilde belirlenmelidir. Hal böyle olunca, gerekli usulü...

Devamını Oku

Borçlunun İcra Takibi Öncesi Ev ve Aracı Satması

Borçlunun İcra Takibi Öncesi Ev Ve Aracı Satması

Borçlunun İcra Takibi Öncesi Ev ve Aracı Satması | İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları Tasarrufun iptali davaları, son yıllarda oldukça sık rastlanılan davalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü, zaman değişip geliştikçe, kişiler arasındaki borçlanmalar da artmakta ve bu durum da elbette, kötü niyetli bir borçlu kitlesi doğurmaktadır...

Devamını Oku

Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları | Kefillik İlişkisi, Kefalet, toplumumuzca da bilinen, adı çok aşina bir kavramdır. Bir kimsenin borcu varsa, bu borcundan dolayı alacaklıya karşı bir de “kefil” varsa, kefil olan kişi, eğer borçlu borcu ödemez ya da ödeyemezse söz konusu borcu ödeyecek olan kişidir. Kefalet Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Bu anlamda...

Devamını Oku

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır? | Bilindiği gibi, icra hukukunun amacı, alacaklının zarara uğramasını önlemektir. Bu sebeple, borçlunun gereği gibi borcunu ifa etmemesi durumunda, icra daireleri üzerine düşeni yapacak ve zorla da olsa o borcu alacaklı lehine tahsil edecektir. Elbette ki, borcun tahsil edilmesini sağlayacak olan mal varlığı değeri bir motorlu araç da...

Devamını Oku

Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası ve İnfazı

Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası ve İnfazı

Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası Ve İnfazı | Sıkça sorulan sorulardan biri de, bireylerin ödemekle yükümlü oldukları borcu ödeyememeleri ve icra dairesinin de haczedecek bir malvarlığı değeri bulamaması, ya da bulsa bile bunların borcu ödeyecek kadar olmaması durumunda borçlunun hapse girip girmeyeceği sorusudur. Hemen belirtelim ki, Türkiye Cumhuriyeti...

Devamını Oku