İcra Hukuku | Ankara Avukat

İcra Hukuku

Menfi Tespit Hakkında Merak Edilen Sorular – İcra Avukat ve Danışma

Menfi Tespit Davası avukat ve danışma

Menfi Tespit Hakkında Merak Edilen Sorular – İcra Avukat ve Danışma Menfi Tespit Hakkında Merak Edilen Sorular – İcra Avukat ve Danışma Soru ve Cevaplar Soru: Menfi Tespit Davası Hangi Yargılama Usulü İle Yürütülür? Menfi tespit davası yargılama usulü olarak basit yargılama usulüne tabidir. Menfi Tespit davası Asliye hukuk mahkemelerinde yürütülen, normal dava seyrinde işlemektedir. Menfi tespit dava dosyası, alacaklının talep ettiği borcun, borçlu tarafından ödenme zorunluluğunu ortadan kaldırmak amacıyla açılmaktadır. M. 72/ VIII gereğince, menfi tespit davalarının açılması için yetkili olan mahkemeler; davacının ikamet ettiği bölgede yer alan normal mahkemeler ve icra davasının yürütüldüğü alanda yer alan mahkemelerdir. Menfi…

Menfi Tespit Davasında İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Kararı!

Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Kararı! Taraflar arasında görülen menfi tespit davası, yerel mahkeme tarafından sonuçlandırılmıştır. Yargılama sonucu varılan tedbir kararına karşı davalı banka vekili tarafından istinaf başvurusu yapılmıştır. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin almış olduğu bu karar, davalı banka vekilinin istinaf talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından değerlendirilmeye alınmış, hakkında sonuç kararına oy birliği ile varılmıştır. Menfi Tespit Davasında Dava Taraflarının İddia ve Savunmaları Davacı vekili mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, davalı şirket ile birlikte alım satım sözleşmesi imzaladığını, söz konusu tarihte imzalanan bu sözleşmede belirlenen son tarihe kadar hazır betonun teslimi hususunda anlaşmaya vardıklarını belirtmiştir. Hazır betonunu…

İcra Hukukunda Merak Edilen Sorular – İcra Avukat ve Danışma

icra ile ilgili soru ve cevaplar

İcra Hukukunda Merak Edilen Sorular – İcra Avukat ve Danışma konuları, icra takibi, icra takibine itiraz, icra davaları hakkında merak edilen soru ve cevaplara yer verilmiştir. İcra Hukukunda Merak Edilen Sorular – İcra Avukat ve Danışma İcra Takibi Soru: 2019 İcra Takibinde Hangi Faiz Uygulanır? 2019 yılında, icra takibinde kanuni faiz ve temerrüt faizi uygulanmaktadır. Bu faizlerin oranları her yıl belirli miktarda değişmektedir. Dolayısıyla icra takiplerinde uygulanan kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları icra takibinin başlatıldığı yıl baz alınarak hesaplanır. Faiz oranlarının seneler içerisindeki değişimine bir örnek vermek gerekirse; 2005 yılında haziran ayında uygulanan kanuni faiz ve temerrüt faizinin oranı…

Reddi Miras Davasında Emsal Yargıtay Kararı!

Reddi Miras Davasında Emsal Yargıtay Kararı! Mirasın hükmen reddi talebiyle görülen davada, yerel mahkemenin kararına ilişkin Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’ne temyiz talebi gerçekleştirilmiştir. Davacı tarafında 05.09.2014 tarihinde açılan davada; mirasın hükmen reddine ilişkin dava dilekçesiyle mahkemeye başvurulmuştur. Davanın kabulüne dair verilen yerel mahkeme kararı, Yargıtay’ın ilgili dairesince incelenmesi istenmiş ve davalılar tarafından kanuni süre içinde Yargıtay’a temyiz isteminin yapıldığı gerekçesiyle, davanın temyiz edilmesine karar verilmiştir. Reddi Miras Davasında Emsal Yargıtay Kararı! 05.05.2013 tarihinde açılan miras davasında; vefat eden kişinin, terekesinin borç içinde olduğu ve borçlarının tespitinin yapılarak, mirasın davacılar lehine reddedilmesi kararının verilmesi istenmiştir. Mahkeme tarafından yapılan incelemeler sonucunda; ölen…

Yargıtay’dan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satış Usulü Kararı

Yargıtay'dan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satış Usulü Kararı

Yargıtay’dan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satış Usulü Kararı! Ortaklığın giderilmesi talebiyle, yerel mahkemede gerçekleştirilen davada verilen hüküm davacı vekili tarafından, Yargıtay 14. Hukuk Dairesine temyiz edilmiştir. Yerel mahkeme tarafından davanın kabulüne ilişkin kararın verilmesi, davalı vekilinin ön görülen süre içinde temyiz isteminde bulunması nedeniyle Yargıtay’ın temyiz dilekçesini kabulüyle sonuçlanmıştır. Satıştan elde edilen gelirin, belirli oranlara göre paylaştırılması ve davanın açıkça hükümde gösterilmesi, kararına yönelik başlatılan temyiz süreci, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi tarafından bozularak, ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin yeni kararlar vermesiyle sonuçlanmıştır. Davacı vekili tarafından açılan davada; taşınmaz üzerinde ortaklığın aynen bölünmezse satış suretiyle giderilmesi talebinde bulunulmuştur. 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri