İcra Hukuku | Ankara Avukat

İcra Hukuku

Ödenmeyen ve Günü Geçmiş Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Ödenmeyen ve Günü Geçmiş Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Günü Geçmiş Senet Nasıl Tahsil Edilir? Senet konularındaki önemli bir sorun vadesi geçmiş senet tahsili ya da senedin geçerliliğin kalıp kalmadığıdır. Yaygın hukuksal bir sorun olarak karşılaşılan bu durumda alacakları tarafın başvurması gereken kanallar bulunmaktadır. Ödenmeyen ve Günü Geçmiş Senet Nasıl Tahsil Edilir? Günü geçmiş senet ödeme yapılmamış ise 3 gün sonra İcra müdürlüğüne başvuru yapılarak icra takibi işlemi başlatılır. Günü geçmiş senet 3 yılı doldurmuş ise İcra müdürlüğüne başvuru yapılarak ilamsız icar takibi yapılır. Alacağın konusu çek olması halinde, keşide yeri aynı il ise 10 gün farklı il ise 1 ay içerisinde bankaya karşılıksızdır işlemi yapılarak 6 ay içerisinde…

Yabancı Para İcra Takibi Nasıl Yapılır

Yabancı Para İcra Takibi Nasıl Yapılır

Yabancı Para İcra Takibi Nasıl Yapılır? İcra davalarında alacağını temin etmek zor bir süreç olarak belirmektedir. Özellikle yabancı para üzerinden yapılan alışverişlerde durum daha da karmaşık bir hal almaktadır. İcra davalarında alacaklının tercihine göre Türk lirası veya yabancı para üzerinden karara varılabilmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre borcun ödeneceği yer göz önünde tutularak alacaklı böyle bir talepte bulunabilir. Yabancı Para İcra Takibi Nasıl Yapılır? İcra takip süreci, alacaklı olan kişinin gerekli evrakları ve harç ücretini temin ettikten sonra, icra müdürlüklerine giderek icra takip talebini başlatmasıyla ortaya çıkmaktadır. Başlatılan icra takibi sürecinde, borçlu olan kişiye ödeme emri tebliğ edilir. Takip…

Senet Ne Zaman Avukata Verilir?

Senet Ne Zaman Avukata Verilir

Senet Ne Zaman Avukata Verilir? Ödenmeyen senet için avukata verilme süresi borcun ödenmesi için belirlenen son tarihe kadardır, bu sürenin dolmasının ardında hukuki süreç başlatılır. Senet Ne Zaman Avukata Verilir? Borçlu bulunan bir kişinin senet üzerinde belirtilen ücreti zamanında ödememesi durumunda alacaklı kişi, icra takibi başvurusunda bulunabilir. Senet Üzerinde Olması Gereken Bilgiler Bir senette bulunması gerekenler ilerleyen zamanlarda taraflara herhangi bir problem yaşatmaması açısından oldukça önemlidir. Bilinen her senette yer alması gereken zorunlu bazı şeyler vardır, bunlardan biri ve en önemlisi senedi imzalayacak olan kişinin borç sahibi olacağının net bir şekilde ifade edilmesidir. Belirlenen vade süresi ve son bulma tarihi…

Çek Tazminatı Kimden Talep Edilir?

Çek Nerede İcraya Konulur?

Çek Tazminatı Kimden Talep Edilir? Çek tazminatı tanımına bakıldığında, Türk Ticaret Kanunu’na göre muhatap nezdinde karşılığı kısmen ya da tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişinin, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unun ödemekle yükümlü olmasının yanı sıra, hamilin bu yüzden uğradığı maddi zararı da tazmin etmesiyle talep edilen bir tazminat türüdür. Çek Tazminatı Kimden Talep Edilir? Hüküm kapsamında hamil yani hukuka uygun olmayan çeki elinde bulunduran, düzenleyen kişiden çekin bedelinin yanında ödenmeyen çek bedelinin %10’u oranında çek tazminatı talep edebilme hakkı bulunmaktadır. Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre çek tazminatı kimden talep edilir sorusunun bir yanıtı olarak keşideciden yani çeki…

Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir?

Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir

Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir? Apartman ya da sitelerde ikamet edenlerin ortak harcamaların karşılanması için verdikleri aidatlar, çoğu zaman apartman sakinleri ile apartman yönetimini karşı karşıya getirmektedir. Haklarını hukuki yollarla aramak isteyenler apartman aidatlarının zamanında ödenmemesi sebebiyle dava yoluna başvurabilmektedir. Özellikle lüks sitelerde apartman aidatlarının her geçen gün artması, ev sahipleri ve kiracıları da sıkıntıya sokmaktadır. Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir? Aidat tutarlarının yüksek rakamlara ulaşmasıyla pek çok kişi apartman aidatını ödeme konusunda bazı soru işaretleri yaşamaktadır. Apartman aidatı kaç ödenmezse icra gelir sorusu da bu konuyla ilgili olarak apartman sakinlerinin en çok merak ettiği konular…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri