İcra Hukuku | Ankara Avukat

İcra Hukuku

Senet Ne Zaman Avukata Verilir?

Senet Ne Zaman Avukata Verilir

Senet Ne Zaman Avukata Verilir? Ödenmeyen senet için avukata verilme süresi borcun ödenmesi için belirlenen son tarihe kadardır, bu sürenin dolmasının ardında hukuki süreç başlatılır. Senet Ne Zaman Avukata Verilir? Borçlu bulunan bir kişinin senet üzerinde belirtilen ücreti zamanında ödememesi durumunda alacaklı kişi, icra takibi başvurusunda bulunabilir. Senet Üzerinde Olması Gereken Bilgiler Bir senette bulunması gerekenler ilerleyen zamanlarda taraflara herhangi bir problem yaşatmaması açısından oldukça önemlidir. Bilinen her senette yer alması gereken zorunlu bazı şeyler vardır, bunlardan biri ve en önemlisi senedi imzalayacak olan kişinin borç sahibi olacağının net bir şekilde ifade edilmesidir. Belirlenen vade süresi ve son bulma tarihi…

Çek Tazminatı Kimden Talep Edilir?

Çek Nerede İcraya Konulur?

Çek Tazminatı Kimden Talep Edilir? Çek tazminatı tanımına bakıldığında, Türk Ticaret Kanunu’na göre muhatap nezdinde karşılığı kısmen ya da tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişinin, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unun ödemekle yükümlü olmasının yanı sıra, hamilin bu yüzden uğradığı maddi zararı da tazmin etmesiyle talep edilen bir tazminat türüdür. Çek Tazminatı Kimden Talep Edilir? Hüküm kapsamında hamil yani hukuka uygun olmayan çeki elinde bulunduran, düzenleyen kişiden çekin bedelinin yanında ödenmeyen çek bedelinin %10’u oranında çek tazminatı talep edebilme hakkı bulunmaktadır. Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre çek tazminatı kimden talep edilir sorusunun bir yanıtı olarak keşideciden yani çeki…

Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir?

Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir

Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir? Apartman ya da sitelerde ikamet edenlerin ortak harcamaların karşılanması için verdikleri aidatlar, çoğu zaman apartman sakinleri ile apartman yönetimini karşı karşıya getirmektedir. Haklarını hukuki yollarla aramak isteyenler apartman aidatlarının zamanında ödenmemesi sebebiyle dava yoluna başvurabilmektedir. Özellikle lüks sitelerde apartman aidatlarının her geçen gün artması, ev sahipleri ve kiracıları da sıkıntıya sokmaktadır. Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir? Aidat tutarlarının yüksek rakamlara ulaşmasıyla pek çok kişi apartman aidatını ödeme konusunda bazı soru işaretleri yaşamaktadır. Apartman aidatı kaç ödenmezse icra gelir sorusu da bu konuyla ilgili olarak apartman sakinlerinin en çok merak ettiği konular…

Reddi Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Reddi Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar. Reddi miras davası talebi, miras beyannamesinin açıldığı yerin, Sulh mahkemelerinden gerçekleştirilebilmektedir. Reddi Miras Davalarına Sulh hukuk mahkemeleri bakar. Mirası reddetmek isteyen kişiler hâkimlerce çağırılır. Kişi mirası almayı istemediğini ve reddi miras yaptığını sözlü veya yazılı beyan olacak şekilde, bir tutanakla tespit eder. Reddi Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar Mirasın reddi dilekçesi, mirası bırakan kişinin vefatından sonraki 3 ay içerisinde, gerekli mecralara iletilmelidir. 3 ay içerisinde mirasın reddi talebinde bulunmayan kişiler, istemeseler bile mirası almak zorunda kalırlar. Mirasın reddi mahkemesi süresi içerisinde, kişiler tarafından yapılmış olan ret beyanı, Sulh mahkemesi tarafından kütüğe işlenir ve kişi…

İcra Ne Kadar Sürede Zaman Aşımına Uğrar

İcra Ne Kadar Sürede Zaman Aşımına Uğrar

İcra Ne Kadar Sürede Zaman Aşımına Uğrar? İcra takibinde zamanaşımı süresi hem avukatların hem de vatandaşların bilmesi gereken bir konudur. Zamanaşımı sürelerine takılan kişilerin birçok hak kaybına uğraması mümkündür. Bu durumun önüne geçmek için zamanaşımı süreleri bilinmeli, bu süreler geçirilmemeli ya da yenileme işlemleri yapılmalıdır. İcrada zamanaşımı süresi genel olarak belirlenmiştir. Ancak bu süre 10 yıl içerisinde yapılan işlemlerle uzayabilmektedir. Bu yüzden her davada zamanaşımı süresi hesaplaması değişiklik gösterebilmektedir. İcrada Hak Düşürücü Süreler İcra Hukuku hukukun en teknik alanlarından biridir. Sürelerin en çok önem arz eden alanı İcra Hukukudur. Bu yüzden sürelerin kaçırılması halinde geri dönüş diğer hukuk dallarına göre…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri