İcra Hukuku | Ankara Avukat

İcra Hukuku

İcra Kaç Günde Sonuçlanır?

İcra Kaç Günde Sonuçlanır?

İcra Kaç Günde Sonuçlanır? İcra işlemleri kaç gün sürer gibi soruların cevabı, her olay için farklı olarak cevaplanabilmektedir. Bu durumun sebebi, icranın türlerine ve icra takibine itiraz edilişine göre değişik durumlarım çıkmasındandır. İcra takibinin kaç günde sonuçlanacağı konusu ilamlı ya da ilamsız icra olmasına göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden icra takibine başlarken ne kadarlık bir süreçten bahsedildiği net olarak bilinmemektir. Yine de karşılaşılabilecek tüm durumları öngörerek bir sonuca varmak mümkündür. İcra Takibi Nasıl Başlar? İcra takibinin başlamasında çeşitli safhalar vardır. Öncelikle, icra takibini başlatacak olan kişi alacaklıdır. Alacaklı borcunu tahsil edemiyordur ve artık devletin cebri icra kanallarıyla borcunu almak istemektedir….

İcra Hangi Adrese Gelir?

İcra Hangi Adrese Gelir?

İcra Hangi Adrese Gelir? Tebligat hangi adrese yapılır sorusunun birden fazla cevabı vardır. Ancak genel olarak tebligat, kişinin kayıtlı adresine yapılmaktadır. Bu adres çoğu zaman yerleşim yeri olarak belirlenmiştir. Tebligatın yapılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Aksi takdirde usulsüz tebligat yapılmış olur. Usulsüz tebligata konu olan tebligatlar gerek yanlış adreslerden gerekse tebligatı alan kişilerden kaynaklanmaktadır. İcra kişinin oturma yeri adresine gelmektedir. İcra Takibinin Başlatılması Nasıl Olur? İcra işlemlerinin yürütülmesi için, ortada borçlu ve alacaklı olmak üzere 2 kişinin varlığı gerekmektedir. Borçluya başlatılan icra takibi sonucunda, ödeme emrine itiraz etmeyen borçlunun borcu kesinleşir. Burada ödeme emrine itiraz etmek için 7 günlük…

İcra Nereden Sorgulanır?

İcra Nereden Sorgulanır?

İcra Nereden Sorgulanır? İcra kaydı sorgulama işlemi için internet üzerinden hizmetler getirilmiştir. E-Devlet üzerinden icra kaydı sorgulama işlemi yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı ve Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında artık vatandaşların icra sorgulama işlemi yapması mümkün hale geldi. TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girilerek icra kaydı sorgulanabiliyor. Ayrıca vatandaşların bizzat başvuru yaparak da icra sorgulaması yapması mümkün.  İcra kaydı sorgulama işlemlerinde en hızlı sonuç internet üzerinden alınmaktadır. İcra Takibi Başlatılması Alacaklı ve borçlu arasında akdedilen bir sözleşme, senet ya da anlaşma üzerine borçlunun borcunu ödememesi üzerine icra takibine başvurulabilir. İcra takibine başvuru yapan kişiler alacaklılardır. Bu başvuru işlemi için icra müdürlüklerine…

İcra Kaç Günde Kalkar

İcra Kaç Günde Kalkar

İcra Kaç Günde Kalkar İcra takibi süresi alacaklının borçludan borcunu tahsil edinceye kadar sürmektedir. Bu süre içerisinde yapılan itirazlar ya da açılan davalar olursa sürelerin uzamasına sebebiyet verir. İcra Kaç Günde Kalkar Bu yüzden sürecin ne kadar süreceğine dair kesin bir belirleme yapılamaz. İcra takibinde alacaklının bir kurum ya da kişi olması mümkündür. Özellikle bankalar icra konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. Kurumların alacaklı sıfatı taşıdığı icra takiplerinde icra süreci daha hızlı işlemektedir. İcra Takibinin Başlaması İcra takibini başlatmak isteyen kişiler alacaklı sıfatını taşımaktadır. Bu kişilerin borcunu tahsil etmek için icra dairelerine başvurması ve burada gerekli belgeleri teslim etmesi gerekmektedir. İcra takibi…

Çeki Kim İcraya Koyabilir

Çeki Kim İcraya Koyabilir

Çeki Kim İcraya Koyabilir?Çekin tahsil edilmesi işlemi için icra müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekir. Bu işlemi yapmak için avukata ihtiyaç yoktur. Ancak işlemin takibin yapılması ve daha profesyonel şekilde ilerlenebilmesi için çeki icraya avukatların koyması daha faydalı olacaktır. Çeki Kim İcraya Koyabilir Çeki icraya koyan kişi alacaklıdır. Alacaklı, çekte yazılı bedeli borçludan tahsil edememesi üzerine icraya başvurur. Bu işlemle birlikte borçluya ödeme emri gönderilir. Ödeme emrine itiraz etmeyen borçlunun cebri icra yoluyla borcunu ödemesi sağlanır. İcra Türleri İçinde Çek İcra türlerinin belirlenmesinde, söz konusu borcun niteliği de önemlidir. İcra türlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: İlamlı icra, İlamsız icra, Kambiyo senetlerine özgü…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri