İdare Hukuku Konusu | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara
 

İdare Hukuku

İlkay Hukuk Bürosu > İdare Hukuku

Yürütmeyi Durdurma Davası Nasıl Açılır?

Yürütmeyi Durdurma Davası Nasıl Açılır?

Yürütmeyi Durdurma Davası Nasıl Açılır? Yürütmeyi durdurma kararı idarenin aleyhine açılan idari davalarda verilen ve uğranılan zararın hukuki sonuçlarını önlemeyi amaçlayan tedbir amacı taşıyan bir karardır. Yürütmeyi durdurma davası için yeni bir dava açılması yerine idare aleyhine hukuki işlemin geçersiz kılınması için iptal davası açılması ve açılacak davada idari işlemin yürütmesinin de durdurulması talep edilebilir....

Devamını Oku

İdare Mahkemesi Memur Davası Ne Kadar Sürer

İdare Mahkemesi Memur Davası Ne Kadar Sürer

İdare Mahkemesi Memur Davası Ne Kadar Sürer, İdari davalar, açılan davanın konusuna göre idare mahkemelerine açılmaktadır. İdari davaların açılacağı yer konusunda idari işlemin yapıldığı yerdeki idare mahkemesi görevli ve yetkilidir. İdare Mahkemesinde Memur Davaları Ne Kadar Sürer? Memur davalarının ne kadar sürede idare mahkemesinde sonuçlanacağı bu davaların tarafı olan kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. İdare yani devletin tüm tasarrufları yargı denetimine tabi olduğundan hakkınızda verilen memur disiplin suçları başta olmak üzere yapılan sınavlara süresi içerisinde itiraz ederek dava açabilirsiniz.İdare Mahkemesi Memur Davası Ne Kadar Sürer sorusunun cevabı oldukça merak edilmektedir. Memur davaları da kendi içinde çeşitlere ayrılmıştır. Memur davaları;Disiplin sebebiyle alınan cezalar, ...

Devamını Oku

Tam Yargı Davası Ne Kadar Sürer?

Tam Yargı Davası Ne Kadar Sürer

Tam Yargı Davası Ne Kadar Sürer konusu Tam yargı davalarının idare mahkemelerinde ne kadar sürede sonuçlanacağı idare mahkemesinde dosyası olanlar ve dava açmayı düşünenleri yakından ilgilendirmektedir. Tam yargı davaları idarenin yapmış olduğu; Eylemler, İşlemler, İhmaller Sebebiyle zarara uğrayan kişilerin maddi ve manevi zararlarının tanzim edilmesine yönelik açılan davalardır. Tam yargı davaları özel hukukta açılan davalarla benzer özellik göstermekte ve idare aleyhine açılmaktadırlar....

Devamını Oku

Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal

Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal

Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal, Personel Atama Yer Değiştirme, Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal Yetkili Mahkeme, Personel Atama Yer Değişikliği Tarafları. Atama ile yapılan yer değişikliği iptali yapılan tayin işlemi ile mağdur duruma düşen personellerce dava açılmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. Kamuda çalışan personeller ilgili personel atama yer değişikliği ve iptal davası açabilirken dava sebebinin geçerli bir sebebe dayanması gerekir....

Devamını Oku

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır? İdari Tazminat Davası Açma Süresi, İdari Tazminat Davası Zamanaşımı, İdari Tazminat Davası Açma Süresi, İdari Tazminat Davası Dilekçesi. İdari tazminat davaları, idarenin yapmış olduğu herhangi bir yanlışlıktan kaynaklanan, kişilerin, bu doğrultuda zarara uğramaları nedeniyle açacakları davalardır. İdarenin kusuru olarak nitelendiren durumlar ise, idarenin, yani kamunun, yerine getirmesi gereken bir takım hususları yerine getirmemesi nedeniyle oluşur. Davalar, idari işlemin iptali davasıyla birlikte açılabilir yahut, yalnızca idari tazminat davası şeklinde açılabilir....

Devamını Oku

İdari Dava Nasıl Nerede Açılır?

İdari Dava Nasıl Nerede Açılır?

İdari Dava Nasıl Nerede Açılır? İdari Dava Nasıl Nereye Açılır? İdari dava açmak için gerekli belgeler ve dava yerinin belirlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak için davanın tüm içeriği hakkında detaylı bilgi sahibi olunması gerekmektedir. İdari dava, devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı açılan davalardır. Bu amaçla açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesi sağlanır....

Devamını Oku

Sicil İptal Davası Nasıl Açılır?

Sicil İptal Davası Nasıl Açılır?

Sicil İptal Davası Nasıl Açılır? | Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir. Kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı amirlere itiraz...

Devamını Oku

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat Davası Nasıl Açılır Tazminat kelimesi kısaca uğranılan zarar olarak tanımlanabilir. Tazminat günümüzde sıkça zikredilmeye başlandığı gibi her konuda, tüm davalarda tazminat kelimesini sıkça duyar olduk. Uğranılan zarar nedeniyle zarar gören hukuk mahkemelerine bu sebeple Tazminat Davası açabilir. BOŞANMA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR? Mevcut...

Devamını Oku

Disiplinsizlik ve Ahlaki Durum Nedeniyle Ayırma

Disiplinsizlik ve Ahlaki Durum Nedeniyle Ayırma

Disiplinsizlik ve Ahlaki Durum Nedeniyle Ayırma Disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle ayırma işlemleri; 926 sayılı TSK Personel Kanunu' nun 94 ncü maddesi (b) fıkrasına göre belirlenir. Ayırma gerekçeleri bu madde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.a) Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmaması, b) Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve...

Devamını Oku