İdare Hukuku

İlkay Hukuk Bürosu > İdare Hukuku

Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi

Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi

Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi | Vergiler, çağdaş yaşamanın en önemli unsurlarından vergiler, bir devletin en büyük gelir kaynağıdır. Vergilerde eşitlik ilkesi ile hareket edildiği için, vergi ödemeyen ya da bir şekilde vergide usulsüzlük yapanlara kanunlarda belirtildiği üzere önemli cezalar verilebiliyor. Ancak vergi dairesi uzlaşma dilekçesi ile...

Devamını Oku

Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır?

Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır?

Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır? | 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 58. Maddesinde idarece kişiye vergisini ödeme emri geldikten sonra kanunda verilen süre içerisinde bu süre de 7 gündür. Bu ödeme emrinin iptaline ilişkin vergi mahkemesine dava açılabileceği öngörülmüştür. Kanun hükmü şu şekildedir. Kendisine ödeme emri tebliğ olunan...

Devamını Oku

İdari Para Cezasına İtiraz ve Zamanaşımı

İdari Para Cezasına İtiraz ve Zamanaşımı

İdari Para Cezasına İtiraz Ve Zamanaşımı İdari para cezası, adı üzerinde para cezası şeklinde verilen bir cezadır. Bu ceza devletin idari kurumları tarafından verilmektedir. Bu kurumlara örnek olarak belediyeler, emniyet müdürlükleri gibi yerler gösterilebilir. İdari Para Cezası Nedir? Bu kurumlar tarafından verilen idari para cezalarına örnek, Emniyet Müdürlüğü'nce...

Devamını Oku

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırmasız El Atma Davaları Taşınmazlar idarelere bağlı olarak bulunurlar. İşte bu bağlılığın olduğu idare, herhangi yasal bir dayanağı olmadan taşınmaz üzerinde fiilen tasarrufta bulunabilmektedir. Ya da idare, yapacağı idari bir işlem ile taşınmaz sahibi olan kişinin mülkiyet hakkından gelen haklarının kullanılmasının önüne geçme eyleminde bulunabilir...

Devamını Oku

Kınama ve Uyarma Ceza Davası

Kınama ve Uyarma Ceza Davası

Doktor Hatası Tazminat Doktor Hatası Tazminat konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Tıbbi tedavinin hatalı olması , doktorun, muayene ve tedavi neticesinde ortaya çıkan zarar verici sonuçlardan doğan sorumluluğudur. Doktor Hatası Tazminat veya kusur nedeniyle açılan tazminat davalarında, Adli Tıp Kurumundan alınan rapor doğrultusunda...

Devamını Oku

Kınama Uyarı Cezası Cezasına İtiraz

Kınama Uyarı Cezası Cezasına İtiraz

Kınama Uyarı Cezası Cezasına İtiraz Bu durumlar özellikle memur ve işçi kesimi için geçerli olunan bir durum olarak bilinmektedir. Kişi memur yada işçi sıfatında yada başka bir resmi kurum ve kuruluşta çalışıyor olabilir. Resmi olarak çalışma halinde yada kamu hizmeti veren tüm kişiler için geçerli olmaktadır. Uyarma Cezası Nedir? Uyarma çalışan kişinin...

Devamını Oku

Vergi Hukuku İtiraz ve Dava

Vergi Hukuku İtiraz ve Dava

Vergi Hukuku İtiraz Ve Dava Vergi Hukuku Avukatlık Ve Danışmanlık Vergilerin artık bir kamu geliri olarak görülmesinin ardından vergilerin hem tanımlanması he de toplanması çok daha kompleks bir yapıya kavuşmuştur. Özellikle içinde yaşadığı değişimler ve gelişmeler sonrasında hukukun en dinamik yapıya sahip olan noktası vergiler oluyor. Bu nedenle çok fazla...

Devamını Oku

Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal

Personel Atama Yer Değişikliği ve İptal

Personel Atama Yer Değişikliği Ve İptal İŞLEM İPTALİ İSTEMİ - BOŞALMADIĞI AÇIK OLAN BİR KADROYA YAPILAN SINAVIN ÜZERİNDEN İKİ YILDAN FAZLA BİR SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan yukarıda yazılı Yönetmeliğin 22.maddesinde, görevde yükselme...

Devamını Oku

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla: Zararı...

Devamını Oku