İş Hukuku | Ankara Avukat

İş Hukuku

İşveren Ücret Ödemesini En Fazla Kaç Gün Geciktirebilir?

maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalı

İşveren Ücret Ödemesini En Fazla Kaç Gün Geciktirebilir? Çalışanın maaş ödemesi, en fazla 20 gün geciktirme hakkına sahiptir. İş günü ve tatillerin toplamı olan 20 gün boyunca aylık ödeme yapılmadığı zaman, çalışanların iş görme borcunu ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. 20 gün içerisinde, geçerli bir sebep olmaksızın maaş ödemesini geciktiren işletmelerin çalışanları, kendi isteklerine dayanarak çalışmayı durdurabilir. İşçilerin çalışmalarını durdurmaları, grev olarak değerlendirilemez ve çalışanlara herhangi bir yaptırım uygulanamaz. Maaşlarını almakta zorluk yaşayan ve yasal süre içerisinde ücret alamayan işçiler, sözleşme gereğince yasal haklarını devreye sokabilirler. Ücret ödemesini geciktiren işyerleri, çalışanların yasal haklarını kullanmalarını engelleyemezler. Çalışanların Maaşları Ödenme Süresi Hakkındaki Yasal…

İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri

İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri

İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri Hukuk sistemimizde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, iş mahkemelerinde görülen iş davalarında gerçekleştirilmektedir. Bilindiği üzere işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu, hem işçilere hem de işverenlere birtakım hak ve yükümlülükler vermiştir. Bu kapsamda işçi ile işveren arasında imzalanan hizmet akdi, iş mahkemesinde görülen davaların esas dayanağı olarak kabul edilmektedir. Nitekim iş mahkemelerinde görülen davaların pek çoğu iş sözleşmesine aykırı hareket edilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkları konu edinmektedir. İşçi ile işveren arasında iş sözleşmesine aykırılık sebebiyle meydana gelen hukuki ihtilaflarda işçinin lehine konumlanan ve işçi haklarını savunan avukatlara, hukuki literatürde işçi avukatı adı…

İş Hukuku Avukatı Ankara Sincan

İş Hukuku Avukatı Ankara Sincan

İş Hukuku Avukatı Ankara Sincan Hukuk sistemimizde mahkemelerde görülen davaların büyük bir çoğunluğunu iş davaları oluşturmaktadır. Bu davalar arasında da en çok karşılaşılan dava türleri de muhakkak işçi alacağına ilişkin davalardır. Ülkemizde işçi sınıfı pek çok hukuksuzlukla mücadele etmektedir. İşverenler, personeline kıdem ve ihbar tazminatı ödeme konusunda ayak diretmekte, işçileri haksız sebeple işten çıkarmakta ve işçileri işe alırken çoğunlukla personelin boş kağıda imza atmasını istemektedir. Bu tür sıkıntılı bir iş dünyasında, hukuk sistemimizin en çok ilgi gören 4857 sayılı İş Kanunu uygulamalarının doğru bir şekilde uygulanması iş avukatları için büyük önem taşımaktadır. İşçi ile işveren arasında işçi alacakları sebebiyle kaynaklanan…

İş Kazası Sonucu Tazminat Tutarı Hakkında Yargıtay Kararı!

İş Kazası Sonucu Tazminat Tutarı Hakkında Yargıtay Kararı!

İş Kazası Sonucu Yerel Mahkemenin Vermiş Olduğu Tazminat Tutarı Hakkında Yargıtay Kararı! İşçi ve işveren arasındaki yasal sorumluluk ve haklar, İş Kanunu’nda yer alan ilgili maddelerin hükümleri ile hazırlanmıştır. Buna göre her iki tarafın da uyması gereken yükümlülükler ve birtakım görevler söz konusudur. İş sözleşmesi ile bu yükümlülükleri kabul ettiklerine dair imza atan taraflar arasında yaşanan hukuki ihtilaflarda yerel İş Mahkemesi, işçi ve işvereni arasında yaşanan anlaşmazlıkları yasalara dayanarak sonlandırmayı sağlamaktadır. Ancak mahalli mahkemenin almış olduğu karar, davanın taraflarınca temyiz edilmeye açıktır. Dolayısıyla yerel iş mahkemesinin vermiş olduğu hüküm temyiz edildiğinde devreye Yargıtay girmektedir. Yargıtay, iş hukuku konusunda yaşanan anlaşmazlıkta…

Sürekli iş göremezlik maaşı nasıl alınır?

Sürekli iş göremezlik maaşı nasıl alınır?

Sürekli iş göremezlik maaşı nasıl alınır? İş Kazası Sonucu Sürekli İş Görmezlik Geliri Bağlanma Şartları Nelerdir? İş görmezlik aylığı başvurusu yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilmesi gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı olarak çalışan ve iş kazası sebebiyle malullük raporuna sahip olan kişiler, iş görmezlik ödeneği almaya hak kazanmaktadır. İş görmezlik ödeneği, kişilerin engel durumunun süresine göre alınmaktadır. Kişilerin kaza sonucu aldıkları raporun süresi boyunca, ayakta ya da tedavi gören işçilere günlük ödemelerinin belirli bir kısmı ödenmektedir. 2 günden fazla tedavi raporuna sahip olan kişiler, SGK tarafından iş görmezlik geliri almaya uygun görülmektedir. SGK İş Görmezlik Ödemesi Alma Şartları Nelerdir?…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri