İş Kazası Tazminat

İlkay Hukuk Bürosu > İş Kazası Tazminat

İş Kazası Tazminat Davası, Ankara Etiketi hakkında yazılan makale, araştırma, yargıtay ve istinaf mahkemesi kararlarını aşağıda ki konular içerisinde okuyabilirsiniz.

İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilmek için işçilerin işyerinde, görev nedeniyle iş yeri dışında ve işyeri araçlarıyla geçirdikleri kaza durumlarının meydana gelmesi gerekmektedir.

İş kazası durumunda meydana gelen maddi ve manevi zararların karşılanması için işverene açılan tazminat davalarından olan iş kazası davaları iş mahkemelerinde görülmektedir.

İş kazası davası süresi tam olarak belli olmamakla birlikte 450 gün içinde sonuçlandırılması Adalet Bakanlığı tarafından öngörülmüştür. Bu süreye istinaf ve temyiz yargı yolları dahil değildir. İstinaf sürecinde 6-9 aylık bir yargılama süresi ile Yargıtay temyiz aşamasında ise 12-18 aylık bir dava sonuçlanma süreci ile iş kazası davaları takip edilmektedir.

İş Kazası Davaları Kime Karşı Açılır?

İş kazası davalarında tazminat talepleri işverene karşı açılmaktadır. İş kazası nedeniyle davası açma şartlarının gerçekleşmesi için işverenin kastının olması ya da kast söz konusu olmamakla birlikte iş ortamının güvenliğinin sağlanmaması sebebiyle iş kazasının gerçekleşmesi gerekmektedir.

İş kazası sonucunda ortaya çıkan maddi engel ve kalıcı hasarlar ile işçide meydana gelen manevi yıpranmalar tazminat davasının miktarının belirlenmesinde etkili olmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası Nerede Açılır?

İş kazası davalarında görevli mahkeme İş mahkemeleridir. İş kazası sebebiyle yetkili mahkeme ise işverenin adresinin bulunduğu yerde bulunan İş mahkemeleridir. Yargıtay 21. Hukuk dairesinin 2014/11828 esas sayılı kararında işçi ya da davacının yerleşim adresinin bulunduğu İş mahkemesinde de iş kazası davasının açılabileceğine karar verilmiştir.

Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş kazası  ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer Nasıl Açılır

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer Nasıl Açılır

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer Nasıl Açılır, Tazminat davaları kişilerin ya da kurumların haksız fiilleri sebebiyle ortaya çıkabileceği gibi herhangi bir kaza, boşanma, ölüm, iş kazası gibi özel durumlarla da ortaya çıkabilmektedir. Tazminat Davası Nasıl Açılır? Tazminat davasının açılması için bu konuda alanında bilgi sahibi ve deneyimli avukatlık bürolarından yaralanmak dava sonucunda elde edilecek kazanımların sağlanması bakımından önem arz etmektedir. Tazminat davası hukuk dilinde bir kimsenin zararının tazmin edilmesi amacıyla açılan davaları içermektedir.Tazminat davası nasıl açılır konusunda en önemli husus tazminat davası açılması için haklı bir sebebin ve zararın bulunmasıdır. Zarardan sorumlu tutulan kimseye karşı açılacak tazminat davaları maddi, manevi ve destekten yoksun...

Devamını Oku

İş Kazası Tazminat Davası Kaç Yıl Sürer?

İş Kazası Tazminat Davası Kaç Yıl Sürer

İş Kazası Tazminat Davası Kaç Yıl Sürer konusu, iş kazasında zarar ve mağdur olmuş işçi ve yakınlarının haklarının alınması sürecinin uzun olması sebebiyle merak edilmektedir. İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer? İş kazasında dolayı tazminat davasının açılması iş mahkemelerinde görülen ve haksız fiilden kaynaklanan dava çeşitlerindendir.Genel manada iş kazası; sigortalı işyerinde bulunuyorken veya işveren hesabına iş yapıyor iken meydana gelen ya da sonradan ortaya çıkan bedensel ve ruhsal engelli haline getiren olaylar olarak tanımlanmıştır. İşçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda tazminat davası açma işçinin veya işverenin bulunduğu yerleşim yerindeki iş mahkemesine yapılmaktadır. İş Kazası Tazminat Davası Kaç Yıl Sürer? İş kazası tazminat...

Devamını Oku

İlkay Hukuk Bürosu Avukat

İlkay Hukuk Bürosu Tazminat Hukuku Departmanı

İlkay Hukuk Bürosu Tazminat Hukuku Departmanı olarak 2006 yılından beri, departman olarak ayrılmış, kadro olarak 2 avukat 1 yardımcı personel ile hizmet sunmaktadır.Tazminat Hukuku Departmanı aşağıda sıralayacağımız konu başlıkları olmak üzere, bağlantılı tüm tazminat davaların açılması, sigorta şirketlerine başvuru, takibi, sonuçlandırılması, ve zarar gören müvekkillere ödenmesi ve dosyanın sonlandırılması işlemleri yapmaktadır.Aile Hukuku Departmanı - İş Hukuku Departmanı - Tazminat Hukuku Departmanı - İcra Hukuku Departmanı - Tüketici Hukuku Departmanı - Miras Hukuku Departmanı, Avukat Kadrosu. İlkay Hukuk Tazminat Departmanı Avukatlarıİlkay Hukuk Tazminat Departmanı Çalışma Konularıİş Kazası tazminatları Trafik kazası tazminatları Sağlık hukuku tazminatları Kişilik haklarına yapılan saldırı nedeniyle tazminatları Marka ve tescile yapılan saldırı...

Devamını Oku

İcranın Geri Bırakılması Nedir?

İcranın Geri Bırakılması Nedir

İcranın Geri Bırakılması Kararı (Tehir-i İcra) Nedir, Bilindiği gibi, taraflar ticari ve sosyal yaşamlarını “sözleşme” kurarak idame ettirirler. Bu sözleşmeler, çoğu zaman her iki taraf için de borç doğurucu bir nitelik arz eder. Örneğin, bir satış sözleşmesinde satıcının borcu, satılacak şeyin zilyetliğinin ve mülkiyetinin devri; alıcının ise borcu, ürün için kararlaştırılan bedeli usulüne uygun olarak satıcıya aktarılmasıdır. Eğer taraflardan biri üzerine düşen yükümlülüğü ifa etmezse, karşı tarafın bununla ilgili olarak ortaya çıkan zararını tazmin etmek zorundadır. Ancak bunun da ötesinde, “borcun hiçbir türlü ödenmemesi” halinde, mahkemeye gidilerek ifa emri çıkarılır. Fakat buna karşın ödeme yapılmazsa, artık İCRA devreye girer....

Devamını Oku

İlkay Hukuk Mesleki Sigorta

İlkay Hukuk Mesleki Sorumluluk Sigortası

İlkay Hukuk Mesleki Sorumluluk Sigortasıİlkay hukuk bürosu olarak, tazminat hukuku, iş hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku ve İcra hukuku alanlarında faaliyet göstermekte avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti Sunmaktadır.Hukuk alanında sunulan hizmetlerde profesyonel hizmet sunmayı amaç edinen büromuz, Departman ve Avukatlara teknik ve teknolojik destek sunan Ar-Ge ekibiyle hataların en aza indirilmesi hedeflenmiştir.İlkay Hukuk Ar-Ge Hukuk Büro YönetimiAr-ge tarafında 2013 yılından beri tasarlanarak yazımına başlayıp ve kullanımda olan Hukuk Bürosu Yönetim programı akıllı görev atama ve dava süreçlerini süreleri ile takip ederek, sorumlulara bilgi vermektedir. İlkay Hukuk Mesleki Sorumluluk Sigortası İle Koruma Altındasınız Bu yapılan çalışmalara rağmen, çalışma müvekkillerimiz avukat işlemlerinden...

Devamını Oku

İş Kazası Tazminatı Nasıl Belirlenir

İş Kazası Davasında Tazminat Nasıl Belirlenir?

İş Kazası Davasında Tazminat Nasıl Belirlenir İş Kazası Nedeni İle Açılacak Tazminat Davalar Nelerdir? Yaşanılan iş kazası nedeni ile sakatlık oluşması durumunda, *Maddi tazminat alma hakkı *Geçici iş görmezlik tazminat alma hakkı *Daimi sakatlık tazminatı alma hakkı *Manevi tazminat alma hakkı bulunmaktadır.Yaşanılan iş kazasında ölüm olması durumunda ise...

Devamını Oku

İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Feragat

İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Feragat

İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Feragat İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Feragat ve kabul durumunda dilekçe ile başvuru yapılır. Feragat yada kabul etmeniz, karşı taraf ve mahkemenin muvafakatine bağlı değildir. Feragat ve kabul, kayıtsız ve şartsız olmalıdır...

Devamını Oku

İş Kazası Tazminat

İş Kazası Tazminat

İş Kazası Tazminat İş Kazası Nedir? İşverenin işçiyi gözetme ve güvenliğini sağlama borcu bulunmaktadır. Ayrıca işverenin işçiyi gözetmesi borcu kapsamına işverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilişkin tüm önlemleri alma borcu da dahil edilebilmektedir. Bu kapsamda işverenler iş yerinde her türlü önlemi almak ile mükellef olmaktadır. Ayrıca iş yerinde...

Devamını Oku

İş Kazası Avukatları

İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara

İş Kazası Tazminat Davası Avukatları ve Danışmanlık | Sözlük anlamıyla kaza; can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay olarak tarif edilmektedir. Kaza, nerede, nasıl, ne zaman olacağı belli olmayan fiziki ve/veya psişik bir olaydır. Başka bir deyişle nerede, nasıl, ne zaman olacağı belli olmayan, beklenmedik bir anda dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile vuku bulan...

Devamını Oku

Tazminat Alma Şartları

Tazminat Alma Şartları

Tazminat Alma Şartları Tazminat Alma Şartları 2012, Tazminat Alma Şartları Nelerdir, Tazminat Alma Şartı YARGITAY: TAZMİNAT ALMA ŞARTLARI T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2013/27628 Karar: 2014/8009 Karar Tarihi: 01.04.2014 TAZMİNAT DAVASI - TUTUKLAMANIN HAKSIZ HALE GELDİĞİNİN ANLAŞILMASI - KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT VERİLMESİNE İLİŞKİN BELİRTİLEN...

Devamını Oku