İş Kazası

İlkay Hukuk Bürosu > İş Kazası

İş Kazası Avukatı Ankara

İş Kazası Avukatı Ankara

İş Kazası Avukatı Ankara | İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda işçinin bedeninde, canında ve ruhunda meydana gelen zararın tazmin etmek için kanun koyucu iş kazası tazminatını öngörmüştür. Her istihdam edilen çalışma hayatının riskine göre sosyal güvenlik sigortası yapılmak zorundadır. Ayrıca her iş veren çalışma hayatının risklerini en aza...

Devamını Oku

Sürekli İş Göremezlik Oranı Nasıl Tespit Edilir?

Sürekli İş Göremezlik Oranı Nasıl Tespit Edilir?

Sürekli İş Göremezlik Oranı Nasıl Tespit Edilir? | Sürekli iş göremezliğin tespitine ilişkin davacının SGK 'ya başvurusunun sağlanarak rapora itiraz edilmesi halinde sırasıyla SGK Yüksek Sağlık Kurulu'ndan ve Adli Tıp 3. İhtisas Kurulundan rapor alınması; mevcut raporlar arasında çelişki oluşması halinde ise; raporlar arasındaki çelişkinin Adli Tıp Genel Kurulundan...

Devamını Oku

Yurtdışında Çalışan İşçinin İş Kazası Hakları

Yurtdışında Çalışan İşçinin İş Kazası Hakları

Yurtdışında Çalışan İşçinin İş Kazası Hakları | 21.yüzyıl çalışma dünyasında iş ve işçi güvenliği en önemli konuların başında geliyor. Modern toplum yaşamının gereklilikleri çerçevesinde daha yüksek yaşam standartlarının yakalanabilmesi için öncelikli olarak iş güvenliğinin sağlanması gerekir ki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’ de de ‘iş...

Devamını Oku

İş Kazası Rücu Davası

İş Kazası Rücu Davası

İş Kazası Rücu Davası | İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklı rücu davası. Kaza ve meslek hastalıklarından kaynaklı olarak mağdur kişinin tazminat ve iş göremezlik gelirlerinin kim tarafından ve nasıl karşılanacağı konusu kapsamında. İş hukuku ve yanı sıra sosyal güvenlik hukuku açısından önem taşıyan bir dava...

Devamını Oku

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı | 21.yüzyıl Türkiye' sinde hem çalışanların hem de işverenlerin haklarının korunabilmesinin sağlanabilmesi amacı ile. Devlet ve kanun koyucu tarafından çok önemli çalışmalar ve düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Özellikle de çalışma dünyasında hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçirebilmesini hedeflemekte olan İş Kanunu...

Devamını Oku

İş Kazası Temyiz Süresi

İş Kazası Temyiz Süresi

İş Kazası Temyiz Süresi | İş Mahkemesi doğrulusunda verilen son kararlara başka istinaf yoluna müracaat yapılabilmektedir. Bu hususta para ile değerlendirilmeyen dava ve işler ile ilgili alınan kararlar hariç. Miktar ya da kıymeti bin lirayı geçmeyen davalar ile ilgili son kararlar net olmaktadır. İstinaf yoluna başvurma müddeti hüküm yüze başka verilmişse. Nihai hükmün...

Devamını Oku

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim?

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim?

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim? | Türkiye' de uygulanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu' nun 13. Maddesi çerçevesinde iş kazası ile ilgili olarak sigortalı kişinin iş yerinde olduğu sırada, İşveren tarafından yürütülen iş sebebi ile sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışma gerçekleştirmekte ise...

Devamını Oku

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir? Türk modern hukuk sistemi günümüzde işveren ve işçilerin haklarının düzenlenmesi ve koruma altına alınması hedefi ile çeşitli düzenlemelerde bulunmaktadır. Buna göre günümüzde dünya ortalamasının üzerinde bir seviyeye sahip olunan Türkiye’ de iş kazalarına yönelik olarak son yıllarda çok önemli çalışmalar...

Devamını Oku

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

İş Kazası Manevi Tazminat Davası Türkiye’ de çalışma dünyasında hem işçilerin hem de işverenlerin haklarının tam anlamı ile korunabilmesi amacı ile çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede de özellikle meydana gelen iş kazalarında hem işçilerin hem de işverenlerin sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi. Ve beraberinde de hem işçilerin hem...

Devamını Oku

İş Kazalarında İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları

İş Kazalarında İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları

İş Kazalarında İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları Görevlerini aksatması yani gerekli önlemlerin alınmasında sorumlu olan kişiler arasında iletişimin ve iş bölümünün yapılmaması ve denetim görevinin yerine getirilmemesi ile eğitim verilmemesi sonucunda iş kazasının meydana gelmesinde iş güveliği yöneticisine karşı ceza davası açılabilmektedir. Belediye...

Devamını Oku