İşe İade Davası | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İşe İade Davası

Sakal inadı işinden etti! Genç Yöneticinin İşe İade Kararıyla İlgili Emsal Karar

Sakal inadı işinden etti! Genç Yöneticinin İşe İade Kararıyla İlgili Emsal Karar

Sakal inadı işinden etti! Genç Yöneticinin İşe İade Kararıyla İlgili Emsal Karar. Yargıtay, yazılı bir şekilde uyarıda bulunulmasına rağmen sakalını kesmeme noktasında ısrarcı davranan ve sonrasında tazminatsız işten çıkarılan yöneticinin işe iade edilmesi yönünde verilen kararı bozdu. İstihdam ettiği bir özel şirkette yönetimin iki kez yazılı bir şekilde uyarıda bulunduğu ve tüm uyarılara rağmen sakalını kesmeyen bir yönetici; tazminat verilmeden işten çıkarıldı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesi tarafından verilen iade kararını bozdu İş Mahkemesi’nin işe iadesine karar verdiği genç yöneticiye kötü haber ise Yargıtay kanadından geldi. Sakal konusunda “emsal” niteliği taşıyan bir karar veren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş…

İşe İade Davasında Emsal Karar! Bu durum Araştırılmadan Karar Verilemez

İşe İade Davasında Emsal Karar! Bu durum Araştırılmadan Karar Verilemez

İşe İade Davasında Emsal Karar! Bu durum Araştırılmadan Karar Verilemez. İşe iade davasına konu davanın gelişimi ve emsal karara sebep olaylar şöyle gelişti. Davacı tarafın avukatı açmış olduğu davada, müvekkilinin davalı işveren nezdinde sondaj mühendisi olarak çalıştığı belirtilmiştir. Çalıştığı dönemde işveren tarafından gönderilen yazılı fesih bildirimi ile “işyerinde istihdam fazlası oluştuğu ve davacının başka bir pozisyonda çalıştırılmasının değerlendirilmesinin mümkün olmadığı” gerekçe göstererek işten çıkarmıştır. İşçinin avukatı ise işverenin gerekçesi ile iş akdinin haksız olarak olarak feshedildiğini ileri sürerek, yapılan feshin geçersizliğinin tespitine, işe iade edilmediği takdirde oluşacak yasal hakları ile tazminatların ödetilmesine karar verilmesini isteyerek iş mahkemesine dava açmıştır. Davalı…

İşten mi Çıkarıldınız? İşte İşe İade İçin Geçerli Nedenler

İşten mi Çıkarıldınız? İşte İşe İade İçin Geçerli Nedenler

İşe İade İçin Geçerli Nedenler Nelerdir? İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nda, işçi ile işverenler arasında yaşanan hukuki ihtilafların çözümünde esas alınan çeşitli hükümler bulunmaktadır. Bunlar arasında yer alan işe iade hususu da özellikle iş mahkemelerinde görülen davaların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Her hukuki işlemde olduğu gibi işçinin işe iadesinde gerekli şartlar da mevcuttur. İş Kanunu’nun 20. maddesinde düzenlenen hükümlere göre, geçerli bulunmayan sebeplerle iş sözleşmesi fesih edilen işçinin, işine geri dönebilmesi için, zorunlu arabuluculuk başvuru sonrası işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. Günümüzde pek çok işçi böyle bir hakkı olduğunu ve bu hakkını nasıl…

İşveren Ücret Ödemesini En Fazla Kaç Gün Geciktirebilir?

maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalı

İşveren Ücret Ödemesini En Fazla Kaç Gün Geciktirebilir? Çalışanın maaş ödemesi, en fazla 20 gün geciktirme hakkına sahiptir. İş günü ve tatillerin toplamı olan 20 gün boyunca aylık ödeme yapılmadığı zaman, çalışanların iş görme borcunu ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. 20 gün içerisinde, geçerli bir sebep olmaksızın maaş ödemesini geciktiren işletmelerin çalışanları, kendi isteklerine dayanarak çalışmayı durdurabilir. İşçilerin çalışmalarını durdurmaları, grev olarak değerlendirilemez ve çalışanlara herhangi bir yaptırım uygulanamaz. Maaşlarını almakta zorluk yaşayan ve yasal süre içerisinde ücret alamayan işçiler, sözleşme gereğince yasal haklarını devreye sokabilirler. Ücret ödemesini geciktiren işyerleri, çalışanların yasal haklarını kullanmalarını engelleyemezler. Çalışanların Maaşları Ödenme Süresi Hakkındaki Yasal…

İş Hukuku İşçi Davaları, İşe İade Tazminat

iş-hukuku-isci-davalari-kıdem-tazminati-nedir

İş Hukuku İşçi Davaları, İşe İade Tazminat Nedir Ne Demektir? İş Mahkemesi Ne Demektir? Hukuk sistemimizde 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na tabi olarak hukuki faaliyetlerini sürdüren ve iş hukuku kapsamında işveren ile işçi arasında gündeme gelen alacak, tazminat, tespit ve benzeri iş davalarına bakmakla yetkili ve de görevli hukuk mahkemesine İş Mahkemesi denilmektedir. İş mahkemesi, özel mahkeme niteliğine sahip uyuşmazlıkların çözümünde görevli ilk derece mahkemelerinden biridir. İş Akdi (Sözleşmesi) Feshi Ne Demektir? İş akdinin feshi, işçi ile işverenin ikisini birden ilgilendiren ve hukuki birtakım sonuçlar doğuran bir uygulamadır. Bu kapsamda fesih yani sonlandırma işlemlerinden önce iş akdi yani iş sözleşmesinin…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
    BİZE ULAŞIN

    İletişim Bilgileri