Kasko ve Sigorta Davaları Konusu | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara
 

Kasko ve Sigorta Davaları

İlkay Hukuk Bürosu > Kasko ve Sigorta Davaları

Trafik ve Kasko Sigortası Davaları

Trafik kazası meydana gelmesi halinde ortaya çıkacak zararın nasıl tazmin edileceği sorusudur. Bu durumlarda, müteselsil sorumluluk adını verdiğimiz sorumluluk türü karşımıza çıkar. Yani, kazadan dolayı zarara uğramış olan mağdur, uğramış olduğu zararın tamamının ya da bir kısmının tazminini hem aracın sahibinden hem de sigorta şirketinden talep edebilmektedir.

Burada, zarara uğrayanın kanun tarafından korunduğunu görüyoruz. Bu yazı itibariyle ele alacağımız sorumluluk, sigorta şirketinin sorumluluğu olduğundan, araç sahibinin sorumluluğunu detaylı olarak incelemeyeceğiz.

Kasko Sigortası ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

Kural olarak, zorunlu mali mesuliyet sigortasının kapsamı, kişinin motorlu aracıyla karşı tarafa vermiş olduğu zarardır. Zorunlu mali mesuliyet sigortası, kasko sigortasına göre daha dar bir kapsamda faaliyet gösterir. Örneğin, bir kimsenin aracıyla bir başkasının aracına vermiş olduğu zarar, bu sigortadan karşılanmaktadır.

Kasko sigortası ise bundan bütün bütün farklıdır. Şöyle ki; kasko sigortası, sigortalı olan kişinin kendi aracına gelmiş olan zararları giderir. B

u anlamda, iki sigortanın arasındaki en önemli fark, zararların giderildiği taraftadır. Kasko sigortasında zararı giderilen taraf bizzat sigortalının kendisi iken, zorunlu mali mesuliyet sigortasında ise sigortalının zarar vermiş olduğu kişinin zararı giderilir (Kasko ve Sigorta Davaları).

Sigortalar, Hangi Zarar Türünün Ne Kadarını Tazmin Eder?

Bir trafik kazasının meydana getirmiş olduğu zarar; maddi ve manevi zarar olmak üzere iki kısımdan oluşur. Önemle belirtmemiz gerekir ki, her sigorta, sadece zararın “maddi” boyutunu karşılamakla sorumludur. Manevi zararın tazmini sigorta şirketince gerçekleştirilemez. Bu anlamda, sigortaların maddi zararın ne kadarlık bir kısmını gidereceği üzerinde durulması gerekir.

Sigorta şirketi ile sigortalı arasında, sigorta ilişkisini düzenleyen bir belge imza edilir. Buna, sigorta poliçesi adı verilmektedir. Sigorta şirketi, düzenlenen poliçede hüküm altına alınan kadarlık kısmı karşılar. Yani taraflar, kendi aralarında düzenlemiş oldukları poliçeye, zararın sadece yarısının sigorta şirketince karşılanacağı gibi bir hüküm koymuşlarsa, sadece zararın yarısı şirket tarafından karşılanır (Kasko ve Sigorta Davaları)

Sigorta Tespit Davaları

Tespit Davaları Yargıtay Kararı

Sigorta Tespit Davaları, Sigorta Tespit Davası, Sigorta Tespit Davası Zamanaşımı, Sigorta Tespit Davası Yetkili Mahkeme, Sigorta Tespit Davası Ne Kadar Sürer? Sigorta Tespit Davası Arabuluculuk, Sigorta Tespit Davası Dilekçe Örneği. Sigorta tespit davası açmak, Sigorta bildirimi yapılmadan ya da sigorta primleri eksik yatırarak çalıştırılan işçiler tarafından mümkün olmaktadır. Sigortasız olarak çalışan işçinin bu durumu fark ettiği anda sigortalı hale gelebilmek için açtığı davalara sigorta tespit davaları denilmektedir....

Devamını Oku

Güvence Hesabı Davaları

Güvence Hesabı Davaları

Güvence Hesabı Davaları Karar davalı güvence hesabı tarafından istinaf edilmiş olup davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; sigortası olmayan aracın karıştığı trafik kazasının yeni genel şartların yürürlüğe girdiği 1.6.2015 tarihinden sonra olması nedeniyle hesaplamanın buna göre yapılması gerektiği halde yazılı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya...

Devamını Oku

Kasko Sigorta Davası Avukatı

Kasko Sigorta Davaları

Kasko Sigorta Davası Avukatı ve Danışmanlık | Düzenlenen poliçelerde yer alan hükümlere uyulmadığı gerekçesi ile sigorta şirketlerine dava açılması mümkün değildir. Ancak dava açmadan önce poliçenizi bir hukukçuya inceletmek gerekmektedir. Poliçede yer alan hükümler konusunda bir tazminat hakkı ortaya çıksa bile poliçede yer almayan hükümler için böyle bir hak...

Devamını Oku

Tahkim Sözleşmesi Nedir?

Tahkim Sözleşmesi Nedir?

Tahkim Sözleşmesi Nedir? | Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeler yerine devletin resmi organları tarafından belirlenen hakemlerle çözülmesi yöntemidir. Yani sadece mahkemelerin yetkisine bırakılmayan hususların çözümü için taraflar arasında yazılı olarak yapılan tahkim sözleşmesi ile hakem veya kurullar tarafından uyuşmazlıkların giderilmesi sürecidir....

Devamını Oku

Trafik Sigortası Eksik Ödeme Tazminatı Nasıl Alınır?

Trafik Sigortası Eksik Ödeme Tazminatı Nasıl Alınır?

Trafik Sigortası Eksik Ödeme Tazminatı Nasıl Alınır? | Ülkemizde Trafik konusunda ki eğitim yetersizliği, Trafikte ki kural ihlallerinin takibi ve kontrolünün yetersizliği, en önemlisi Trafik uyarı ve işaretlerini yetersiz olması nedeniyle bir çok maddi, yaralanmalı ve ölümlü kazalar meydana gelmektedir. Bu kazalar nedeniyle bir çok insanımız dikkatsizlik ve tedbirsizlik...

Devamını Oku

Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarı

Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarı

Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarı | Modern toplum yaşamında her ne kadar arzulanmıyor olsa da önemli parçalardan birisi haline gelen trafik kazaları kişilerin çok ciddi mağduriyetler ile karşı karşıya kalmalarına yol açıyor. Günümüz Türkiye' sinde her yıl artan oranlarda trafik kazaları meydana gelirken bu kazalarda on binlerce vatandaş hayatını kaybediyor, yüz...

Devamını Oku

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru | Trafik kazaları hayatın olağan akışı içerisinde çok sık karşılaşılan istenmeyen olayların başında gelir. Kanuni düzenlemelerle trafik kazalarında oluşan maddi manevi zararları gidermeyi amaçlamıştır. Sigorta Şirketine Başvuru Trafik kazalarıyla meydana gelen zararları tazmin edebilmek için 2918 sayılı Karayolları Trafik...

Devamını Oku

Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır?

Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır?

Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır? Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurusu İle Değer Kaybının Tazmini Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır ve Yapılacak İşlemler Hakkında Genel Bilgi Türkiye'de Sigorta Tahkim Komisyonu sigortayı ettiren ile bu sözleşmeden bir menfaat sağlayan kişiler ve oluşacak riski üstlenen taraflar arasındaki...

Devamını Oku

Trafik Sigortası Ve Kasko Davaları

Kasko Davaları

Kasko Davaları Madde 1299 - Sigorta bedelini ödeme borcu, karada ve iç sularda taşıma rizikolarına ait sigortalar dahil, bütün mal sigortalarında, rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya ihbar borcunun 1292 nci madde hükmünce doğduğu tarihten muaccel olur. Tazmini lazımgelen sigorta bedeli, sigorta olunan menfaatin rizikonun gerçekleştiği zamandaki değerine göre tesbit...

Devamını Oku