Kira Hukuku Davaları

İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları (Page 2)

Kira Hukuku Davaları

Mal sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. Kir hukuku alanında ki uyuşmazlıklar tahliye davası, kira alacağı, kira hukuku tespit davaları, kiranın artırılması davaları olarak sayabiliriz.

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kiralama süreci hukuki olarak sözleşmeye dayanıyor olsa da özellikle kira tahliye konusunda çoğu kez davalık olabiliyorlar. Kiracısını iletişim yoluyla tahliye edemeyen ev sahipleri kira tahliye davası ve kira alacağı tahliye davası açmak zorunda kalıyor.

Kiracıların, kiralamış oldukları evi mülk sahibine teslim edeceği süreyi yazılı olarak belirttiği tahliye taahhütnamesine kira tahliye taahhütnamesi denir.  Bir bakıma, kiracının istenen sürede itirazsız, kendiliğinden tahliye edeceğine ilişkin verdiği sözün yazılı halidir. Ancak bu süre geçtikten sonra ya da dolmadan önce gelişen anlaşmazlıklarda sürecin hukuki yöntemle çözülmesi gerekebiliyor.

Kiracı Hukuku ve davalarda ki uyuşmazlıklarda dava sürecin başlatılması, kiracı tahliye masrafları  ve kiracı tahliye aşamaları, kira uyarlama, kira tespit ve kira alacağı konusunda bir dava açmadan önce kira avukat ve danışmanlık almakta fayda vardır.

Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Tahliye Davası Nasıl Açılır? | Kira sözleşmelerinde tahliye davası yolunu incelemeye geçmeden önce kira sözleşmesine dair bilinmesi gereken hususları ele alarak makaleye başlayalım. Kullandırma amacı güden sözleşmeler arasında yer alan ve ivazlı olan kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanununda önem arz eden ve kanun koyucu tarafından üzerinde hassasiyetle durulan konulardan...

Devamını Oku

Kiracının Faydalı Masrafları Nelerdir

Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı

Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hakimini görevlendirdiği davalar görevlidir. Kiracının Faydalı Ve Zorunlu Masrafların Tahsili Davası - Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı Kiracı kira sözleşmesi ne dayanarak Kiracının Faydalı Ve Zorunlu Masrafların Tahsili Davası açabilir...

Devamını Oku

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır İş Yeri Kira Sözleşmesi Hazırlanması, Otel Kiralama Sözleşmesi,Tarla Kira Sözleşmesi, Ticari Plaka Kira Sözleşmesi, Araç Kiralama Sözleşmesi, Hasılat Kira Sözleşmesi, Arazi Kira Sözleşmesi, Alt Kira Sözleşmesi, Açık Alan Kira Sözleşmesi, Finansal Kiralama Sözleşmesi(Leasing Sözleşmesi), Gayrimenkul Alım Kiralama Aracılık...

Devamını Oku

Arazi Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Arazi Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Arazi Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır Arazi Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır, konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Arazi Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır sorusunu cevaplarken, Kira sözleşmesi "Yazılı" veya "Sözlü" olarak yapılabilir. Sözleşmenin ispat açısından yazılı yapılması daha uygundur. Önemli kira getirisi yüksek Kira...

Devamını Oku

Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler | Bilindiği gibi, Türkiye’de “kira hukuku” adını verdiğimiz hukuk dalı, son derece yaygın ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. Konutlar İçin Yapılan Kira Sözleşmelerinde Dikkat Edilecek Unsurlar Türk vatandaşlarının büyük bir bölümü, yaşantıları boyunca en azından bir defa kira sözleşmesi kurmaktadırlar. Bu da...

Devamını Oku

Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır?

Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır?

Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır? | Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Nedir? Türkiye’deki evlerin büyük çoğunluğu bir kira sözleşmesine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle, günlük yaşamda pek çok defa “kira sözleşmesi”, “kiracı”, “tahliye” gibi kavramlarla karşı karşıya kalırız. Git gide daha çok önem arz eden kira hukuku, bu yönde Türk Borçlar...

Devamını Oku

Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih

Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih

Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih | Kiralayan, sahip oluğu taşınır/taşınmaz mal üzerinde kiracı lehine olmak üzere bir irtifak hakkı kurar. Buna göre, mal sahibi olarak kiralayan, kiraladığı şey üzerindeki mülkiyet haklarının kullanımından, kira sözleşmesinin yürürlükte olduğu müddet ne kadarsa o kadar süre için vazgeçer. Kiracı-Kiralayan...

Devamını Oku

Tahliye Taahhütnamesi Nedir Nasıl Yapılır?

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Tahliye Taahhütnamesi Nedir Nasıl Yapılır? | Bilindiği gibi, Türk hukukunda kiralayan-kiracı ilişkilerinde artık güncel gelişmeler rol oynamaktadır; artık pek çok şey kiracı lehinedir. Kiracı, kanunlarımızca koruma altındadır. Bu nedenle, bir kiracının artık kiralayanın keyfiyetine göre konuttan, iş yerinden ya da başka bir yerden çıkarılması söz konusu değildir...

Devamını Oku

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır?

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır?

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır? | Tahliye Davası Nedir? Tahliye davası, bir kira ilişkisinin sonucunda, bu ilişkinin bitiminde görülen aşama olarak karşımıza çıkan bir dava türüdür. Kira ilişkisi ise, asıl olarak Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş; kişiler hukuki uyuşmazlıklarını bu kanunda yer alan hükümlere göre mahkemeye taşımıştır. Kira...

Devamını Oku

Real Estate Lawyers In Turkey

Real Estate Lawyers In Turkey

Real Estate Lawyers In Turkey | The Relationship Between the Owner and the Tenant The owner servitudes his moveable or immovable thing in favour of the tenant. According to this, the owner waives their rights of using the property for a time as rental agreement is in effect. So the tenant gets the right to "use and benefit" the property they rented. Because the topic of the text is the contracts...

Devamını Oku