Kira Hukuku Davaları

İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları (Page 3)

Kira Hukuku Davaları

Mal sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. Kir hukuku alanında ki uyuşmazlıklar tahliye davası, kira alacağı, kira hukuku tespit davaları, kiranın artırılması davaları olarak sayabiliriz.

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kiralama süreci hukuki olarak sözleşmeye dayanıyor olsa da özellikle kira tahliye konusunda çoğu kez davalık olabiliyorlar. Kiracısını iletişim yoluyla tahliye edemeyen ev sahipleri kira tahliye davası ve kira alacağı tahliye davası açmak zorunda kalıyor.

Kiracıların, kiralamış oldukları evi mülk sahibine teslim edeceği süreyi yazılı olarak belirttiği tahliye taahhütnamesine kira tahliye taahhütnamesi denir.  Bir bakıma, kiracının istenen sürede itirazsız, kendiliğinden tahliye edeceğine ilişkin verdiği sözün yazılı halidir. Ancak bu süre geçtikten sonra ya da dolmadan önce gelişen anlaşmazlıklarda sürecin hukuki yöntemle çözülmesi gerekebiliyor.

Kiracı Hukuku ve davalarda ki uyuşmazlıklarda dava sürecin başlatılması, kiracı tahliye masrafları  ve kiracı tahliye aşamaları, kira uyarlama, kira tespit ve kira alacağı konusunda bir dava açmadan önce kira avukat ve danışmanlık almakta fayda vardır.

Sözlü Kira Sözleşmesi Tahliye

Sözlü Kira Sözleşmesi Tahliye

Sözlü Kira Sözleşmesi Tahliye | YARGITAY 6. Hukuk Dairesi Alacağın tahsili için başlatılan icra takibine davalının itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali ile kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı ise sözlü kira ilişkisine karşı çıkmış ve davacıyla arasında herhangi bir kira ilişkisi bulunmadığını. Davacı olan kardeşi ile dava dışı olan...

Devamını Oku

Kira Bedeli Tespit Davası

Kira Bedeli Tespit Davası

Kira Bedeli Tespit Davası Taşınmaz kira bedeli kiracı ile kiralayan arasında piyasa koşullarında serbestçe belirlenebilir. Kanunda kira miktarını belirleme konusunda herhangi bir sınırlama yapmamıştır. Ancak kira miktarındaki artışı konusu kanunda düzenlemelerle sınırlandırılmıştır. Kira Artışı Nasıl Belirlenmelidir? Kira artış miktarının ne olacağını...

Devamını Oku

Kira Alacağı – Kira Sözleşmesi Davaları

Kira Alacağı, Kira Sözleşmesi Davaları

Kira Alacağı - Kira Sözleşmesi Davaları | Kiracı ile mal sahibi arasında yazılı bir sözleşme (kontrat) yapılması gerekir. Yapılan sözleşmenin yazılı olması hem mal sahibi hemde kiracı için önemi büyüktür. Kira sözleşmesi yapılırken kiracı ve ev sahibi arasında kontratın içinde bulunması gereken önemli maddeleri aşağıda sıralayacak olursak; *Ev sahibinden izin...

Devamını Oku

Birikmiş Kira Alacağı ve Tahliye

Birikmiş Kira Alacağı ve Tahliye

Birikmiş Kira Alacağı ve Tahliye | Sahibi olduğu taşınmazda ‘kira bedeli’ karşılığında kiracı oturtan ancak ilerleyen süreç içerisinde kira ödemelerini almakta problem yaşayan ev sahipleri için ödenmeyen kiralar zamanla yüksek miktarlara ulaşabilmektedir. Ev sahiplerinin Birikmiş Kiraları Alma Yöntemleri Nelerdir? Devamlı olarak kiracı ve ev sahibi arasında problem...

Devamını Oku

Anwalt Für Mietrecht

Anwalt Für Mietrecht

Anwalt für Mietrecht | MIETRECHT – MIETFORDERUNGEN UND RÄUMUNGSKLAGEN Das Immobilien- und Mietgesetz tritt uns aus juristischer Sicht heutzutage immer öfter als Problem gegenüber. Dank der sich in unserem Land entwickelnden Bau- und Wohnungsprojekte zeigen sich für Mitbürger im In- und Ausland attraktive Investitionsbereiche. Immobilien und Besitztümer die als Ergebnis von...

Devamını Oku

Kiracı Tahliye Davası Avukat Ankara

Kiracı Tahliye Avukat ve Danışmanlık

Kiracı Tahliye Davası Avukat Ankara | Ev sahibi kiraya vermiş olduğu evi için Kira borcunu ödememe, Tahliye taahhüdü, Gereksinim nedeni, Yeniden inşa ve tamir, Yeni malikin gereksinimi sebeplerini gerekçe göstererek tahliye davası açma hakkına sahiptir. Bu davaları açmak bazı koşulların sağlanmış olması dava açma şartlarının teşkil sdilmesi gerekmektedir. Kira Hukuku...

Devamını Oku

Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir? | Ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişki Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre belirlenmiş çeşitli tahliye sebepleri ve tahliye istemi için gerekli şartların yerine gelmiş olması gereklidir. Kiralama sırasında mülk sahibi ile kiracı olan kişilerin birlikte hazırladıkları kira sözleşmesi (kontrat), her iki tarafa da...

Devamını Oku

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası | Kira Hukukunun en önemli noktalarından birisi olan yazılı tahliye taahhütnamesi, tanzimi sırasında etkin biçimde bağlı olduğu koşulları ile yargılama içerisinde ve uygulama esnasında mevcut olan kendisine özel nitelikleri nedeni ile ülke ekonomik yaşamı açısından ciddi bir konuma sahiptir. Yazılı taahhütnameye bağlı olarak tahliye...

Devamını Oku

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır? | Bir taşınmaz malın sahibi tarafından gerçekleştirilecek kiralama sözleşmesi ile bir başka kişinin kullanımı için kiralama hakkına sahiptir. Bu kapsamda gerçekleştirilen kira sözleşmesi ile tarafların haklarının koruma altına alınması sağlanarak kanun koyucu tarafından hem kiralayanın hem de kiracının hak kayıpları ile...

Devamını Oku

İşyeri Kira Sözleşmesinin Feshi

İşyeri Kira Sözleşmesinin Feshi

İşyeri Kira Sözleşmesinin Feshi | Kiracı, belirli süreli kira sözleşmesinde süre bitmeden en az on beş gün evvel fesih bildirimi yapmazsa, sözleşme bir yıl daha aynı şartlarda uzamış kabul edilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sözleşme yenilenmemiş, uzamıştır. Yani uzayan senelerde, kararlaştırılmış olan şartlar devam eder. Konut ve çatılı iş yeri...

Devamını Oku