Kira Hukuku Davaları | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu - Part 3

Kira Hukuku Davaları

Kiracılık Sıfatının Tespiti

Kiracılık Sıfatının Tespiti

Kiracılık Sıfatının Tespiti, Kiracılığın tespit edilmesi eski kira sözleşmesinin bitiş tarihinden itibaren bir aylık yasal süre içinde yapılabilir. Türk adalet sisteminin önemli unsurları arasında yer alan tespit davalarından olan kiracılık sıfatının tespiti kapsamı Hukuk Mahkemelerinin 106. Maddesi ile belirlenmiştir.

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davası, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat…

Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye Davası

Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye Davası

Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye Davası Kiracı ve kiralayan arasında oluşturulan “kira sözleşmesi”, eğer kiracı tarafından gereği gibi yerine getirilmiyorsa, örneğin kiracı kira bedelini zamanında vermiyorsa ya da bu bedeli hiç vermiyorsa, kiralayanın kira sözleşmesini usulüne göre feshetmesi hukuka uygun kabul edilmektedir. Ancak, burada önemli olan unsur…

Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası Taraflar arasında, yapımını davalı tarafın üstlendiği inşaata davacı yüklenici tarafından Spreyman Sprey Poliüretan Köpük uygulaması yapılarak ısı yalıtımı işi nedeniyle eser sözleşmesi ilişkisi bulunduğu anlaşılmış olup, davacı yüklenicinin talebi iş bedelinin tahsili talebine yönelik icra takibine itirazın iptali…

Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi

Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi

Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi, Kiralayanın ölmesi-Kira bedelinin kime ödeneceği hususu, Kira bedellerinin mirasçılar arasında miras payları oranında Ödenmesi Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür (6098 S. K. m. 313). Kiracı, aksine sözleşme ve yerel adet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri