Kira Hukuku Davaları

İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları (Page 4)

Kira Hukuku Davaları

Mal sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. Kir hukuku alanında ki uyuşmazlıklar tahliye davası, kira alacağı, kira hukuku tespit davaları, kiranın artırılması davaları olarak sayabiliriz.

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kiralama süreci hukuki olarak sözleşmeye dayanıyor olsa da özellikle kira tahliye konusunda çoğu kez davalık olabiliyorlar. Kiracısını iletişim yoluyla tahliye edemeyen ev sahipleri kira tahliye davası ve kira alacağı tahliye davası açmak zorunda kalıyor.

Kiracıların, kiralamış oldukları evi mülk sahibine teslim edeceği süreyi yazılı olarak belirttiği tahliye taahhütnamesine kira tahliye taahhütnamesi denir.  Bir bakıma, kiracının istenen sürede itirazsız, kendiliğinden tahliye edeceğine ilişkin verdiği sözün yazılı halidir. Ancak bu süre geçtikten sonra ya da dolmadan önce gelişen anlaşmazlıklarda sürecin hukuki yöntemle çözülmesi gerekebiliyor.

Kiracı Hukuku ve davalarda ki uyuşmazlıklarda dava sürecin başlatılması, kiracı tahliye masrafları  ve kiracı tahliye aşamaları, kira uyarlama, kira tespit ve kira alacağı konusunda bir dava açmadan önce kira avukat ve danışmanlık almakta fayda vardır.

Gayrimenkul ve Kira Danışmanlık

Gayrimenkul ve Kira Danışmanlık

Gayrimenkul ve Kira Danışmanlık | Gayrimenkul ve Kira Hukuku günümüzde hukuksal açıdan sorun olarak karşımıza sık sık çıkmaktadır. Ülkemizde gelişen inşaat ve konut projeleri sayesinde gerek yurt dışında gerekse yurt içindeki vatandaşları yatırım yapması açısında cazip yatırım alanları olmaktadır. Konut projeleri veya büyük yatırımlar neticesinde alınan...

Devamını Oku

Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder?

Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder?

Satılan Evin Aidat Borcunu Kim Öder? | Kat Mülkiyetinin Devrinde Gider Ve Aidat Ödemeleri Kat mülkiyetinin devri yapılırken bazı konularda uyuşmazlıklar çıkar. Çıkan uyuşmazlıklar arasında en sık yaşananı, ortak giderlerin ve avans paylarının yani aidatların ödemeleri ile ilgili anlaşmazlıklardır. Bu alanda belirleyici olan ilk kıstas, tabi ki konuyla ilgili olan...

Devamını Oku

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? | Kira Sözleşmeleri Hangi Mevzuata Göre Hazırlanır? Kira sözleşmeleri kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişkilerin korunması ve hukuki açıdan haklarına sahip çıkılmasını sağlayan belgeler olduğu için kanunlarla bu sözleşmeler düzenlenmektedir. Daha önce Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile düzenlemesi yapılmakta olan kira...

Devamını Oku

Kira Sözleşmesine Aykırılık Nedir?

Kira Sözleşmesine Aykırılık Nedir?

Kira Sözleşmesine Aykırılık Nedir? | Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde sözleşme feshi, yasal fesih dönemlerinde ve fesih bildirim sürelerine uygun davranılarak yapılabilir. Bu işlemi taraflardan her biri gerçekleştirebilir. Ancak daha uzun bir fesih bildirim süresinin belirlenmemiş ya da başka bir fesih dönemi ile ilgili karara varılmamış olması...

Devamını Oku

Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır? | Gündelik yaşamımızı ilgilendiren ve sıklıkla karşılaştığımız durumlar arasında yer alan, ev veya iş yeri kiralama ile ilgili kanuni düzenlemeler, mülk sahibi, kiracı ilişkisini düzenleyen maddeler ve kanunlar, her iki tarafın da haklarını korumak doğrultusunda hazırlanmıştır. Sıklıkla karşılaşılan kiracının kirayı...

Devamını Oku

Tahliye Davaları Tahliye Dava Dilekçesi

Tahliye Davaları Tahliye Dava Dilekçesi

Tahliye Davaları Tahliye Dava Dilekçesi | Yasalarımızda kira bedelinin yazılı uyarıya rağmen 30 gün içerisinde ödenmemesi durumunu tahliye nedeni olarak ifade etmektedir. Kiracıya yapılacak olan bu uyarının yazılı olma şartı bulunmaktadır. Ancak bu yazılı uyarıda noter şartı bulunmamaktadır. Noterden yapılacak uyarıların daha fazla tercih edilmesinin nedeni ispat...

Devamını Oku

Kira Sözleşmesini Sona Erdiren Haller

Kira Sözleşmesini Sona Erdiren Haller

Kira Sözleşmesini Sona Erdiren Haller | Kira sözleşmesinin sona erdirmek maksadıyla İhtarların sözlü bir şekilde yapılması yeterli sayılmaz. Yazılı şekilde yapılması gereken ihtarlarda noterler aracılığı ile yapılabilecekken kişilerin sadece yazılı bir şekilde durumu belirtmeleri de mümkün olmaktadır. Ancak ispat yükümlülükleri daha sonradan ortaya çıkarsa bu...

Devamını Oku

Kiracı Tahliye Davası

Kiracı Tahliye Davası

Kiracı Tahliye Davası | Kiracının belirli sözleşmeler altında ev sahipleri ile anlaşması sonucunda üzerinde ikamet etmeye başladığı gayrimenkullerle ilgili olarak kiralama işlemini gerçekleştiren konut sahipleri tarafından davaların açılması söz konusu olabiliyor. Ancak bu davaların açılmasında kişilerin mutlaka haklı bir gerekçeye de sahip olması gerekmektedir...

Devamını Oku

İki Haklı İhtar İle Tahliye

İki Haklı İhtar İle Tahliye

İki Haklı İhtar İle Tahliye | Kiracı ile kira sahibi olan kişilerin arasındaki temel kuralların düzenlendiği kira sözleşmelerine göre kiracının hangi tarihlerde ne kadar bir kira bedelini ödemesi gerektiği açık bir şekilde ifade edilmiştir. Aylık periyotlar şeklinde kiraların alınması konusunda herhangi bir yasal düzenleme olmasa da bu uygulama herkes tarafından kabul...

Devamını Oku

Alt Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Alt Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Alt Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır Alt Kira ve Alt Kira Sözleşmeleri Kiracının, kiraladığı konut veya işyerlerinin kira hakkının tamamını veya bir bölümünü bir başkasına devretmesi durumuna alt kira denir. Alt kira sözleşmelerinin yapılabilmesi ise kiracının kiraya verenin yazılı olarak rızasının alınması, kiraya verenin haklarının korunması şartlarına...

Devamını Oku