Kira Hukuku Davaları

İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları (Page 5)

Kira Hukuku Davaları

Mal sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. Kir hukuku alanında ki uyuşmazlıklar tahliye davası, kira alacağı, kira hukuku tespit davaları, kiranın artırılması davaları olarak sayabiliriz.

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kiralama süreci hukuki olarak sözleşmeye dayanıyor olsa da özellikle kira tahliye konusunda çoğu kez davalık olabiliyorlar. Kiracısını iletişim yoluyla tahliye edemeyen ev sahipleri kira tahliye davası ve kira alacağı tahliye davası açmak zorunda kalıyor.

Kiracıların, kiralamış oldukları evi mülk sahibine teslim edeceği süreyi yazılı olarak belirttiği tahliye taahhütnamesine kira tahliye taahhütnamesi denir.  Bir bakıma, kiracının istenen sürede itirazsız, kendiliğinden tahliye edeceğine ilişkin verdiği sözün yazılı halidir. Ancak bu süre geçtikten sonra ya da dolmadan önce gelişen anlaşmazlıklarda sürecin hukuki yöntemle çözülmesi gerekebiliyor.

Kiracı Hukuku ve davalarda ki uyuşmazlıklarda dava sürecin başlatılması, kiracı tahliye masrafları  ve kiracı tahliye aşamaları, kira uyarlama, kira tespit ve kira alacağı konusunda bir dava açmadan önce kira avukat ve danışmanlık almakta fayda vardır.

Kira Alacağı Davası Davaları

Kira Alacağı Davası Davaları

Kira Alacağı Davası Davaları Konut sahibi olan kişilerin kiracıların daha önce belirlenmiş olan kira bedellerini belirli süreler içinde ödememesinin ardından kiralarını almak için hukuki yollara başvurması mümkün olmaktadır. Kişiler bunu kira alacağı davası açarak yapabilirler. Kanunda açık bir şekilde hangi şartlar oluştuğu takdirde kişilerin nasıl dava...

Devamını Oku

Kira Tahliye Davası ve Sebepleri

Kira Tahliye Davası ve Sebepleri

Kira Tahliye Davası ve Sebepleri Kira Tahliye Davası ile ilgili olarak sık sık sorulan sorular arasında yer alan konulardan biri de kiracının tahliye süreci nasıl olur. Tahhüt nedeniyle tahliye davasında, tahliye için taahhüdünün geçerli olabilmesi için uyulması gereken bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlardan birincisi yazılı bir tahliye taahhüdünün olması gerektiğidir...

Devamını Oku

Yazılı Taahhüt Nedeniyle Tahliye

Yazılı Taahhüt Nedeniyle Tahliye

Yazılı Taahhüt Nedeniyle Tahliye Kiracı mal sahibine oturduğu taşınmazı tahliye edileceğine dair, yazılı taahhüde bulunmuş ve buna rağmen tahliye edilmezse; mal sahibi İcra Dairesi'ne müracaatla Yazılı Taahhüt Nedeniyle Tahliye isteyebilir. Verilen taahhüdün yazılı olması şarttır. Yazılı Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası açıldığında, Dava'nın hangi sebeple...

Devamını Oku

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir? Kiralık olarak sahip olduğu konutları başka kişilere kiraya vermiş olan ev sahiplerinin en çok karşılaştığı sorunların başında kira borçlarının uzun süre boyunca ödeneceği belirtilmiş olduğu belirtilen tarihlerde ödenmemesi durumudur. Kira sahibi olan kişiler kira ücretlerini alamadıkları takdirde yaşadıkları mağduriyetin önüne...

Devamını Oku

Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası Taraflar arasında, yapımını davalı tarafın üstlendiği inşaata davacı yüklenici tarafından Spreyman Sprey Poliüretan Köpük uygulaması yapılarak ısı yalıtımı işi nedeniyle eser sözleşmesi ilişkisi bulunduğu anlaşılmış olup, davacı yüklenicinin talebi iş bedelinin tahsili talebine yönelik icra takibine itirazın iptali...

Devamını Oku

İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Bilindiği gibi, ülkemizde gelişmekte olan sektörlerden biri de inşaat sektörüdür. Bu sektör geliştikçe, doğal olarak “taşınmaz hukuku” ve “kira hukuku” gibi alanlar gittikçe değer ve güncellik kazanan hukuk dalları halini almaktadır. Bunlardan biri olan kira hukuku, özellikle son yıllarda ciddi bir önem halini almış...

Devamını Oku

Kiracılık Sıfatının Tespiti

Kiracılık Sıfatının Tespiti

Kiracılık Sıfatının Tespiti Kiracılık Sıfatının Tespiti davası ile ilgili yazımızda yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Yargıtay Kararı - Kiracılık Sıfatının Tespiti T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/9227 Karar: 2014/11313 Karar Tarihi: 21.10.2014 - Kiracılık Sıfatının Tespiti KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ DAVASI - 2886 SAYILI KANUNA GÖRE KİRAYA VERİLMİŞ...

Devamını Oku

Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davası Kişilerin kendine ait olmayan evlerde kira sözleşmeleri aracılığı ile sözleşmelerde belirtilen süreler boyunca başka kişilere ait olan evlerde yaşamına devam etmesi mümkün oluyor. Sözleşmelerde kiracı ile ev sahipleri arasındaki kira bedeli, nasıl ödeneceği gibi hususların tamamı hakkında kesin bilgiler bulunmaktadır. Taraflar bu sözleşme ile daha...

Devamını Oku

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davası, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat...

Devamını Oku

Kira Tespit Davası – Kira Bedelinin Artırılması

Kira Tespit Davası - Kira Bedelinin Artırılması

Kira Tespit Davası - Kira Bedelinin Artırılması Açılacak bu kira davası için gerekli incelemelerin yapılmasından sonra gerekli olan en önemli konu, düzenlenmiş olan kira sözleşmesinin sona ereceği tarihten itibaren en az 30 gün içerisinde kiracıya bir ihtar gönderilmesi veya dava dilekçesinin tebliğ edilmiş olmasıdır. Kira Tespiti ve Kira Artış Davaları Yapılacak bu...

Devamını Oku