Miras Hukuku Avukat Danışma | Ankara Avukat

Miras Hukuku Avukat Danışma

Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Vasiyetname var ise, miras paylaşımı ölen kişinin vasiyetnamesinde belirttiği şartlarda yapılır. 2 çeşit mirasçı vardır. Bunlardan birisi kanuni mirasçı, yani mirası bırakan kişi ile kan bağı bulunan ve mirası alma hakkı olan yakınlıktaki kişiler. Diğeri ise atanan mirasçıdır. Atanan mirasçının, mirası bırakan kişi ile kan bağının olmasına gerek yoktur. Sadece mirası bırakacak olan kişinin ölmeden bir vasiyetname hazırlaması ve bu vasiyetnamede, bahsi geçen kişiyi mirasçı olarak ataması yeterlidir. Ölen kişinin kanuni mirasçılarının, atanan mirasçıya hakkını vermemeleri gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu durumda atanan mirasçı hukuki işlem başlatarak hakkı olan mirastan payını alabilir….

Miras Paylaşımı Davası Nasıl Açılır

Miras Paylaşımı Davası

Miras Paylaşımı Davası Nasıl Açılır? Miras paylaşımı davası, Sulh Hukuk Mahkemesi’nden açılır. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden vefat edip, mirası bırakan kişinin yaşarken edindiği mal varlıklarının ve yasal olarak mirasçısı olmaya hak kazanan kişilerin bulunduğu bir veraset ilamı alınır. Bu veraset ilamı, noterden de alınabilir. Miras paylaşımı davasının açılması için yazılacak olan bir dava dilekçesi ve veraset ilamı ile beraber tekrar Sulh Hukuk Mahkemesi’ne miras paylaşımı için başvuruda bulunulur. Miras Paylaşımı Davası Hangi Mahkemede Açılır? Mal varlığı için başvuruda bulunulacak ise, o mal varlığının bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapılır. Herhangi bir mirasçı bu başvuruyu yaptığında diğer mirasçılara bir tebligat gider….

Kimler Reddi Miras Yapabilir?

Kimler Reddi Miras Yapabilir

Kimler Reddi Miras Yapabilir? Miras, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda bireylere tanınmış en temel haklardan biridir. Buna göre; bir kişi ölürse, bu kişinin yasal (zorunlu olarak mirasçı olan kişiler yasal mirasçıdır) ya da seçimlik (kendisinin seçmiş olduğu)  mirasçıları sahipsiz kalan malvarlığı değerlerini yasal olarak bölüşürler. Bu durumda, ölen kişiye mirasbırakan (muris), bölüşülecek olan malvarlığı değerine tereke, ve malvarlığı değerinin bölüşümünün yapılacağı ardıl kişilere ise mirasçı veya varis denir. Türk Medeni Kanunu’nun 599.maddesine göre, “mirasçıların tümü, murisin ölümüyle terekeyi bir bütün olarak kanun gereğince” edinirler. Keza; murisin tüm ayni haklarını, alacak haklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazları üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar….

Miras Paylaşımı İçin Nereye Başvurulur?

Miras Paylaşımı İçin Nereye Başvurulur

Miras Paylaşımı İçin Nereye Başvurulur, Mirasta Hak Sahiplerinin Yapması Gereken Taksim, Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur, Aile İçinde Miras Taksimi Nasıl Yapılır

Vasiyetname Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Vasiyetname Hangi Durumlarda İptal Edilir

Vasiyetname Hangi Durumlarda İptal Edilir, Vasiyetname Nasıl Bozulur, Vasiyetname Tenfizi Nasıl Yapılır, Vasiyetname Ne Zaman Açılır, Vasiyetname Kaç Yıl Geçerlidir.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri