Miras Hukuku Avukat Danışma | Ankara Avukat

Miras Hukuku Avukat Danışma

Muris Muvazaası Hakkında Merak Edilen Sorular – Miras Avukat ve Danışma

Muris Muvazaası Hakkında Merak Edilen Sorular

Muris Muvazaası Hakkında Merak Edilen Sorular – Miras Avukat ve Danışma konuları sıkça sorulan sorular. Muris Muvazaası Hakkında Merak Edilen Sorular – Miras Avukat ve Danışma Soru ve Cevaplar Soru: Muris Muvazaası Ne Demek Muris muvazaası tanımı kişinin mirasçısını mirasından yoksun bırakmak adına yaptığı bir sözleşmedir. Bu sözleşme karşılıksız kazandırmaları satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak gösterme şeklinde tanımlanabilir. Mirastan mal kaçırma yanı muris muvazaası davaları birçok farklı dava türünü bünyesinde barındırmakta olan oldukça öneli miras hukuku davalarıdır. Vefat eden bir kişinin mal varlığı kanunda belirlendiği şekilde geride kalarak miras almaya hak kazanan mirasçıları arasında belirlenen oranlarda paylaşılmaktadır….

Miras Davalarında Yargıtay’dan Emsal Niteliğinde Karar

miras davası emsal yargıtay kararı

Miras Davalarında Yargıtay’dan Emsal Niteliğinde Karar Mersin’de görülen davada; bir kadın Yerel Mahkeme’ye, kendi parasıyla satın aldığı fakat ölen kocasının üzerine olan eve, kocasının kardeşlerinin de mirasçı olarak ortak olmasının ardından tapu iptali davası açtı. Mahkemenin bu talebini reddetmesi üzerine temyiz hakkını kullanarak Yargıtay’a başvuran kadın, Yüksek Mahkeme tarafından haklı bulundu. Miras Davalarında Yargıtay’dan Emsal Niteliğinde Karar Mersin’de evlendikleri sırada bir ev alarak yaşamaya başlayan Zübeyde K. ve Kazım K. çiftinden Kazım K. 2008 yılında vefat etti. Bu vefatın ardından evlendikleri sırada Zübeyde K. ile beraber aldıkları evleri hakkında vefat eden kocanın kardeşleri miras talebinde bulundu. Ölen kocasının kardeşlerinin bu…

Miras Hakkında Merak Edilen Sorular – Miras Avukat ve Danışma

Miras hukuku avukat ve danışma

Miras Hakkında Merak Edilen Sorular – Miras Avukat ve Danışma konuları en çok sorulan ve cevabı en çok merak edilen konulara yer verilmiştir. Miras Hakkında Merak Edilen Sorular – Miras Avukat ve Danışma Soru ve Cevaplar Mirasın Reddi Soru: Mirasın Reddi Hangi Mahkemede Açılır? Reddi miras davası talebi, miras beyannamesinin açıldığı yerin, Sulh mahkemelerinden gerçekleştirilebilmektedir. Mirası reddetmek isteyen kişiler hâkimlerce çağırılır. Kişi mirası almayı istemediğini ve reddi miras yaptığını sözlü veya yazılı beyan olacak şekilde, bir tutanakla tespit eder. Mirasın reddi dilekçesi, mirası bırakan kişinin vefatından sonraki 3 ay içerisinde, gerekli mecralara iletilmelidir. 3 ay içerisinde mirasın reddi talebinde bulunmayan…

Yargıtay Tenkis Davasında Saklı Pay Oranı

Yargıtay Tenkis Davası

Yargıtay Tenkis Davasında Saklı Pay Oranı Nasıl Belirlenir. Davalı taraflar arasında ilgili ilk kademe mahkemesinde görülen tenkis davasında; yerel mahkeme tarafından verilen davanın kabulüne yönelik hüküm için, davalılar temyiz yoluna başvurmuşlardır. Tetik hâkiminin raporu ve temyiz talebi dikkate alınarak, tenkis davasında yerel mahkemenin vermiş olduğu karar, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından bozulmasına hükmedilmiştir. Davanın temelini oluşturan miras davasında, davacı tarafından; vefat eden babasının uzun yıllar yurt dışında çalıştığını ve öldüğünde terekesinden hiçbir birikimin çıkmadığı, davalı olarak gösterilen oğluyla uzun süre yaşadığı ve ölümünden önce tüm mirası davalı oğluna aktardığı şüphesinin olduğu belirtilmiştir. Yargıtay Tenkis Davası Davalının oturduğu evin, mirası bırakan…

Muris Muvazaası İle İlgili Yargıtay Kararları

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı. Muris Muvazaası İle İlgili Yargıtay Kararları. Tapu iptali ve tescili davasına ilişkin yerel mahkemenin vermiş olduğu karar davacı vekili tarafından istinaf başvurusuyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne yönlendirilmiştir. Tekirdağ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu nihai karar, Yüksek Mahkeme tarafından incelendi ve aşağıdaki gibi karar verildi. Muris Muvazaası Davasında Davacı Vekilinin İddiaları Davacı vekili yetkili ilk derece mahkemesine sunmuş olduğu dilekçede, Tekirdağ ili sınırları içinde bulunan 870 ile 1113 parsellerinin davacı ve davalıların murisi olan babalarına aitken, davaya konu olan 879 parseli davalı oğluna, 1113 parseli de diğer…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri