Miras Hukuku Avukat Danışma

İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku Avukat Danışma

Miras Hukuku Avukat Danışma bireyin yaşamı boyunca miras konusunda bir tecrübe yaşaması çok büyük bir olasılıktır. Miras davaları çok karmaşık süreçler olabildiği gibi, bazı durumlarda geriye dönüşü çok zor sonuçlar doğurabilir.

O nedenle, miras davaları süreçleri mahkemeye başvuru dilekçesinin verildiği günden, mahkemenin son kararını açıkladığı döneme kadar Miras Hukuku Avukat Danışma ile birlikte yürütülmelidir.

Peki miras davası avukatları hangi hizmetleri verir, hangi hukuki süreçlerinden size destek olabilir? Şimdi maddeler halinde en önemli miras davaları süreçlerini sıralayalım:

– Miras kalan mal varlığının yani terekenin tespiti davası açılması ve bazı durumlarda terekenin davası korunması davası gerekebilir.

– Veraset ilamı alınması: Mirasçılık belgesin (veraset ilamı) alınması sürecidir. Özellikle mirastan haksız bir şekilde yoksun bırakılan mirasçılar için en önemli hukuki mücadeledir.

– İzale-i şüyu: Mirasçılar arasında mirasın pay edilebilmesi için ortaklığın giderilmesi anlamını taşır.

– Reddi miras davası: Çok sık görülen bir durum olarak miras bırakan kişinin borç bırakması hallerinde reddi miras davası açılması,

Tasarrufun iptali davası: Mirasçıların, vasiyetnameler üzerinden mallarını ya da haklarını haksız kişilere bırakıldığı durumlarda açılmalıdır.

– Vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetlere ilişkin davalar: Vasiyetin iptali davası, vasiyetnamenin iflası ve vasiyetnamenin açılmasına dair davalar olarak sıralanabilir.

Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Miras Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Miras Davası

Miras Davası

Miras davası, miras hukuku içerisinde yer alan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. Miras uyuşmazlıklarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların başın da mirasın reddi, vasiyetname, bağış, tasarrufun iptali, tapu iptal davaları ve mirasın paylaşım davalarını sıralayabiliriz. Miras Nedir Miras anlam olarak geniş tanımlar içerisinde yer alırken, diğer hukuk dalları ile de bağlantılıdır. Miras anlam olarak belli kurallara bağlanmış bir ilişki olarak tanımlayabiliriz. Miras kavramı olarak içerisinde, vefat eden kimse, geride kalanlar, bırakılan mallar, haklar ve borçlar girer. Miras bu kavramları içerisinde yer alan uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalıdır....

Devamını Oku

İlkay Hukuk Avukat Telefon Numaraları

İlkay Hukuk Avukat Telefon Numaraları

Hukuk ve Avukatlık Bürosu Ankara Barosu’ na kayıtlı olarak faaliyet gösteren avukat sayısı yaklaşık 15 bini aşmış durumda. Türkiye genelinde Barolara kayıtlı avukat sayısı ise 100 Bini aşmış durumda. Bu durum oluşan hukuki ihtiyaca göre şekilleniyor olsa da, her yıl verilen yeni mezunlarla birlikte bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bununla birlikte bir...

Devamını Oku

Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır?

Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır?

Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır? | Saklı pay miras bırakan kişiye belirli derecede yakınlığı olan kişilerin bırakılan miras üzerinde belirli bir pay ve haklarının olduğu düşüncesiyle başvurdukları yasal süreçteki dava tipidir. Miras bırakan mal varlığının tamamını istediği kişiye miras olarak bırakabilme özgürlüğüne sahip değildir. Bundan dolayı; kanuni...

Devamını Oku

Eşin Miras Payı

Eşin Miras Payı

Eşin Miras Payı Medeni Kanun'un 444. maddesi sağ kalan eşin diğer mirasçılarla durumunu açıklamıştır. Şöyle ki;* Eş, miras bırakanın çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri. Miras bırakanın anne baba veya kardeşleriyle mirasçı olursa, mirasın yarısı. Miras bırakanın büyükanne veya büyükbabaları ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte...

Devamını Oku

Muvazaa Davası Nasıl Açılır?

Muvazaa Davası Nasıl Açılır?

Muvazaa Davası Nasıl Açılır? | Modern hukuk kanunu kapsamında görülen muvazaa davası kapsamında Muvazaa taraflar arasında üçüncü şahıs ya da şahısların aldatılması hedefi ile gerçek hali perdeleyen kendi gerçek iradelerine uygun olmayan ve kendi aralarında geçerliliği bulunmayan bir konuya ilişkin olarak anlaşma sağlamış olmaları durumudur. Muris Muvazaası İçin...

Devamını Oku

Vasiyet Nasıl Hazırlanır

Vasiyet Nasıl Hazırlanır?

Vasiyet Nasıl Hazırlanır Vasiyetname Ne İşe Yarar? VASİYET NEDİR: Gerçek kişinin ölümünden sonra malları üzerinde iradesine uygun olarak fiili ve hukuki sonuç doğuracak tek taraflı ve ölüme bağlı bir tasarruftur. 15 yaşını dolduran ve ayırt etme gücüne sahip herkes, Kanun’un belirlediği sınır ve şekiller dahilinde, vasiyet yoluyla mallarından tasarruf edebilir...

Devamını Oku

Tedbir Talepli İstihkak Davası

İstihkak davaları nedir

Tedbir Talepli İstihkak Davası TEDBİR TALEPLİ İSTİHKAK DAVASINDA YETKİ *Miras sebebiyle tedbir talepli istihkak davası Dava mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesinde görülür. *Miras sebebiyle tedbir talepli istihkak davası Görevli mahkeme dava değerine göre Sulh ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir. Konuyla bağlantılı olan İstihkak Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi...

Devamını Oku

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras Davası Nasıl Açılır Hayatını kaybetmiş olan kişinin ölümünün ardından ortaya çıkan her türlü maddi değerin bu mirasa dahil edilerek mirasçılara transfer edilmesi sağlanabiliyor. Mirasçılar arasında zaman zaman borçların eşit şekilde dağıtılması ya da malların paylaşımında kişiler arasında çıkan bazı uyuşmazlıkların zararlı sonuçlar doğurması...

Devamını Oku

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası A. Terekenin Tespiti Davası, B. Terekenin Tespiti Ve Defter Tutulması İstemi Davası, C. Terekenin Tespiti Davası Dilekçe Örneği Terekenin Tespiti Davası, mirasçılardan ve ilgililerden herhangi biri, terekenin mühürlenmesi de dahil olmak üzere, terekeye giren malların tespitini isteyebilir. Dava, miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde...

Devamını Oku