Miras Hukuku | Ankara Avukat

Miras Hukuku

Yargıtay Tenkis Davasında Saklı Pay Oranı

Yargıtay Tenkis Davası

Yargıtay Tenkis Davasında Saklı Pay Oranı Nasıl Belirlenir. Davalı taraflar arasında ilgili ilk kademe mahkemesinde görülen tenkis davasında; yerel mahkeme tarafından verilen davanın kabulüne yönelik hüküm için, davalılar temyiz yoluna başvurmuşlardır. Tetik hâkiminin raporu ve temyiz talebi dikkate alınarak, tenkis davasında yerel mahkemenin vermiş olduğu karar, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından bozulmasına hükmedilmiştir. Davanın temelini oluşturan miras davasında, davacı tarafından; vefat eden babasının uzun yıllar yurt dışında çalıştığını ve öldüğünde terekesinden hiçbir birikimin çıkmadığı, davalı olarak gösterilen oğluyla uzun süre yaşadığı ve ölümünden önce tüm mirası davalı oğluna aktardığı şüphesinin olduğu belirtilmiştir. Yargıtay Tenkis Davası Davalının oturduğu evin, mirası bırakan…

Mirasta Saklı Pay İhlal Edilmiş İse Nasıl Alınır?

Mirasta Saklı Pay İhlal Edilmiş İse Nasıl Alınır

Mirasta Saklı Pay İhlal Edilmiş İse Nasıl Alınır? Mirasta hak sahibine ilişkin saklı pay ihlal edilmiş ise miras bırakan kişinin tasarruf özgürlüğünü aşmasında söz edilmektedir. Nitekim miras saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı hukuksuz eylemin giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufa yeniden hukuki boyut kazandırılması için mirasta tenkis davası açılması gerekmektedir. Bu durumda “Mirasta saklı pay ihlal edilmiş ise nasıl alınır?” sorusunun yanıtı miras hukuku kapsamında görülen tenkis davaları olarak kabul edilmektedir. Tenkis Davası Nedir, Nasıl Açılır? Tenkis davası miras hukuku kapsamında en sık görülen davalardan biridir. Zira miras bırakanın yani murisin ölümünden sonra meydana gelen miras paylaşımı konusunda…

Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Vasiyetname var ise, miras paylaşımı ölen kişinin vasiyetnamesinde belirttiği şartlarda yapılır. 2 çeşit mirasçı vardır. Bunlardan birisi kanuni mirasçı, yani mirası bırakan kişi ile kan bağı bulunan ve mirası alma hakkı olan yakınlıktaki kişiler. Diğeri ise atanan mirasçıdır. Atanan mirasçının, mirası bırakan kişi ile kan bağının olmasına gerek yoktur. Sadece mirası bırakacak olan kişinin ölmeden bir vasiyetname hazırlaması ve bu vasiyetnamede, bahsi geçen kişiyi mirasçı olarak ataması yeterlidir. Ölen kişinin kanuni mirasçılarının, atanan mirasçıya hakkını vermemeleri gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu durumda atanan mirasçı hukuki işlem başlatarak hakkı olan mirastan payını alabilir….

Kimler Reddi Miras Yapabilir?

Kimler Reddi Miras Yapabilir

Kimler Reddi Miras Yapabilir? Miras, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda bireylere tanınmış en temel haklardan biridir. Buna göre; bir kişi ölürse, bu kişinin yasal (zorunlu olarak mirasçı olan kişiler yasal mirasçıdır) ya da seçimlik (kendisinin seçmiş olduğu)  mirasçıları sahipsiz kalan malvarlığı değerlerini yasal olarak bölüşürler. Bu durumda, ölen kişiye mirasbırakan (muris), bölüşülecek olan malvarlığı değerine tereke, ve malvarlığı değerinin bölüşümünün yapılacağı ardıl kişilere ise mirasçı veya varis denir. Türk Medeni Kanunu’nun 599.maddesine göre, “mirasçıların tümü, murisin ölümüyle terekeyi bir bütün olarak kanun gereğince” edinirler. Keza; murisin tüm ayni haklarını, alacak haklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazları üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar….

Ortaklığın Giderilmesi Davası Neden Açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Neden Açılır

Ortaklığın Giderilmesi Ne Demek? Orrtaklığın Giderilmesi Davası Neden Açılır? Ortaklığın giderilmesi; ortaklığın bulunduğu bir malda ortaklığa son verilmesi ve herkesin kişisel mülkiyete geçmesi durumudur. Diğer adı İzale-i Şuyu’dur. Taşınır veya taşınmaz olan  bir malın ortaklarından bir kişi; ortaklığın bitmesini ve kendi payına düşen kısmını alabilmeyi talep etme hakkına sahiptir. Bu noktada bu paylaşım iki şekilde yapılabilir. Bütün ortaklar ortak bir karara varıp, aralarında anlaşarak malı pay edebilirler veya İzale-i Şuyu Davası açılabilir. Bazı durumlarda ortaklığın giderilmesi için malın satılması gerekir. Bu gibi durumlarda açılan davanın sonuçlanması ve ortaklığın giderilmesi uzayabilir. Satış açık arttırma ile yapılır ve ortakların tercihleri doğrultusunda satışın…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri