Miras Hukuku | Ankara Avukat

Miras Hukuku

Miras Paylaşımı Davası Nereye Açılır?

Miras Paylaşımı Davası Nereye Açılır

Miras Paylaşımı Davası Nereye Açılır? Miras paylaşımı davası açmak isteyen yasal mirasçı konumundaki kişiler, Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne başvuruda bulunabilirler. Miras hukukuna göre miras taksimi ile ilgili hukuki bir durum söz konusu olduğunda, bu vakayla ilgili hukuki işlem yetkili mahkemeye yapılacak olan başvuruyla hayata geçirilmek zorundadır. Miras Paylaşımı Davası Nereye Açılır? Dolayısıyla miras paylaşımı konusunda ihtilaf yaşayan hak sahipleri, dilekçeleriyle Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak miras davası açabilirler. Aksi halde başka bir şekilde davanın görülmesi mümkün olmamaktadır. Miras taksimi davasında dikkat edilmesi gereken husus, yetkili mahkemenin yasal mirasçıların ikamet ettiği il sınırları içinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi değil de mirasa konu…

Vasiyetnameye Nasıl İtiraz Edilir?

Vasiyetnameye Nasıl İtiraz Edilir

Vasiyetnameye Nasıl İtiraz Edilir? Vasiyetnameye itiraz etmek için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulması gereklidir. Hazırlanan vasiyetnameler her zaman herkesi mutlu etmez. Bazı nedenlerden dolayı da vasiyetnamenin iptal edilmesi istenebilir. Vasiyetnamenin açılması sonrası itiraz ve iptal talebinde bulunacak olan kişilerin de Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gitmesi lazımdır. Vasiyetnameye Nasıl İtiraz Edilir? Hangi durumlarda vasiyetname iptal olur sorusuna ise şu yanıtlar verilebilir: Vasiyetname hazırlanırken miras sahibinin tasarruf ehliyetinin olmaması, Vasiyetnamenin farklı birisi tarafından hazırlanması, Vasiyetnamenin birisinin zorlaması ya da tehdidiyle hazırlanması. Vasiyetname İtirazında Zamanaşımı Süresi Vasiyetname açıldıktan sonra itiraz süresi iyi niyet ve kötü niyet olup olmamasına göre değişiyor. İyi niyetli bir dava söz…

Vasiyetname Ne Zaman Geçersiz Olur?

Vasiyetname Ne Zaman Geçersiz Olur?

Vasiyetname Ne Zaman Geçersiz Olur? Vasiyetnamenin geçersiz olması için hukuka aykırılık bulunması gereklidir. Bunun yanı sıra miras sahibi kişi kendi isteğiyle de vasiyetnameyi geçersiz kılar. Bir vasiyetnamenin geçerli sayılabilmesi için 3 temel şart vardır. Vasiyetnamenin geçerli olma şartları şu şekildedir: Tasarrufta bulunma ehliyetinin olması, Hür iradeyle hazırlanmış olması, Mal paylaşımının hukuka aykırı olmaması. Vasiyetname Ne Zaman Geçersiz Olur? Bu koşullardan bir tanesi dahi sağlanmıyorsa bu durumda vasiyetnamenin geçersiz olması istenebilir. Bir vasiyetnamenin hükümsüz olabilmesi için de dava açılması gereklidir. Dava açılmadığı taktirde vasiyetname iptal işlemi de yapılmayacaktır. Mirasçının Kendisinin Vasiyetnamesini Geçersiz Kılması Vasiyetçi bizzat kendisi de hazırladığı vasiyetnamenin geçersiz olmasını…

Reddi Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Reddi Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar. Reddi miras davası talebi, miras beyannamesinin açıldığı yerin, Sulh mahkemelerinden gerçekleştirilebilmektedir. Reddi Miras Davalarına Sulh hukuk mahkemeleri bakar. Mirası reddetmek isteyen kişiler hâkimlerce çağırılır. Kişi mirası almayı istemediğini ve reddi miras yaptığını sözlü veya yazılı beyan olacak şekilde, bir tutanakla tespit eder. Reddi Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar Mirasın reddi dilekçesi, mirası bırakan kişinin vefatından sonraki 3 ay içerisinde, gerekli mecralara iletilmelidir. 3 ay içerisinde mirasın reddi talebinde bulunmayan kişiler, istemeseler bile mirası almak zorunda kalırlar. Mirasın reddi mahkemesi süresi içerisinde, kişiler tarafından yapılmış olan ret beyanı, Sulh mahkemesi tarafından kütüğe işlenir ve kişi…

Mirastan Kaçırılan Gayrimenkulün Bulunmasında İzlenmesi Gereken Yollar

miras kaldığını nasıl öğrenirim

Mirastan Kaçırılan Gayrimenkulün Bulunmasında İzlenmesi Gereken Yollar Bir yasal mirasçının, miras payının muris tarafından kaçırıldığı durumlarda ne yapması gerekmektedir? Hukuki bir uygulama olarak TAKBİS dışında yasal mirasçı, miras payının gasp edilmesini öğrendikten sonra isterse gayrimenkullerin bulunduğu ildeki belediyelere veya bazı durumlarda gerektirdiği gibi vergi dairelerine başvuruda bulunarak bu sorunun üstesinden gelebilmektedir. Gayrimenkullerde 1986 yılından günümüze “bina vergisi” adı altında belediyeler tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen bir uygulama söz konusudur. Bu durumdan hareketle mirastan mal kaçırılmasından mağdur olan yasal mirasçıların, murislerinin yani yasal mirasçılarının geçmişte gayrimenkulü olduğunu tahmin ettikleri illerde yetkili belediyelere başvurmaları gerekmektedir. Başvuru esnasında hak sahiplerinin, yetkili mahkemeden aldıkları…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri