Miras Hukuku | Ankara Avukat

Miras Hukuku

Miras Nedir, Reddi Miras Nedir, Saklı Pay Ne Demek?

Miras Nedir, Reddi Miras Nedir, Saklı Pay Ne Demek?

Miras Nedir, Reddi Miras Nedir, Saklı Pay Ne Demek? Atanmış Mirasçı Ne Demek? Vefat eden kişi tarafından vasiyette belirtilmek kaydıyla, doğal mirasçıları dışındaki kişilere miras bırakmasıdır. Atanmış mirasçı bir diğer ifadeyle mirasçı nasbı vasiyetname düzenlenerek yapılabilmektedir. Gerçek veya tüzel kişiler olmak üzere kişi istediği şekilde mirasçı atayabilmektedir. Bedelli veya bedelsiz olmak üzere iki türlü mirasçı ataması yapılabilmektedir. Bedelli mirasçı atamak için sözleşmenin yapılması gerekmektedir. Altsoy Ne Demek? Miras hukuku kapsamında altsoy; çocuklar, torunlar, torunların çocukları vb. şeklinde açıklanmaktadır. Ölen bir kişinin mirasçıları altsoy olmaktadır. 1. Derece altsoy yani çocuklar kişinin mirasçılarıdır. Miras hukukunda altsoy ve üstsoy kavramları dikkate alınarak hukuki…

Miras Davalarında Yargıtay’dan Emsal Niteliğinde Karar

miras davası emsal yargıtay kararı

Miras Davalarında Yargıtay’dan Emsal Niteliğinde Karar Mersin’de görülen davada; bir kadın Yerel Mahkeme’ye, kendi parasıyla satın aldığı fakat ölen kocasının üzerine olan eve, kocasının kardeşlerinin de mirasçı olarak ortak olmasının ardından tapu iptali davası açtı. Mahkemenin bu talebini reddetmesi üzerine temyiz hakkını kullanarak Yargıtay’a başvuran kadın, Yüksek Mahkeme tarafından haklı bulundu. Miras Davalarında Yargıtay’dan Emsal Niteliğinde Karar Mersin’de evlendikleri sırada bir ev alarak yaşamaya başlayan Zübeyde K. ve Kazım K. çiftinden Kazım K. 2008 yılında vefat etti. Bu vefatın ardından evlendikleri sırada Zübeyde K. ile beraber aldıkları evleri hakkında vefat eden kocanın kardeşleri miras talebinde bulundu. Ölen kocasının kardeşlerinin bu…

Miras Hakkında Merak Edilen Sorular – Miras Avukat ve Danışma

Miras hukuku avukat ve danışma

Miras Hakkında Merak Edilen Sorular – Miras Avukat ve Danışma konuları en çok sorulan ve cevabı en çok merak edilen konulara yer verilmiştir. Miras Hakkında Merak Edilen Sorular – Miras Avukat ve Danışma Soru ve Cevaplar Mirasın Reddi Soru: Mirasın Reddi Hangi Mahkemede Açılır? Reddi miras davası talebi, miras beyannamesinin açıldığı yerin, Sulh mahkemelerinden gerçekleştirilebilmektedir. Mirası reddetmek isteyen kişiler hâkimlerce çağırılır. Kişi mirası almayı istemediğini ve reddi miras yaptığını sözlü veya yazılı beyan olacak şekilde, bir tutanakla tespit eder. Mirasın reddi dilekçesi, mirası bırakan kişinin vefatından sonraki 3 ay içerisinde, gerekli mecralara iletilmelidir. 3 ay içerisinde mirasın reddi talebinde bulunmayan…

Reddi Miras Davasında Emsal Yargıtay Kararı!

Reddi Miras Davasında Emsal Yargıtay Kararı! Mirasın hükmen reddi talebiyle görülen davada, yerel mahkemenin kararına ilişkin Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’ne temyiz talebi gerçekleştirilmiştir. Davacı tarafında 05.09.2014 tarihinde açılan davada; mirasın hükmen reddine ilişkin dava dilekçesiyle mahkemeye başvurulmuştur. Davanın kabulüne dair verilen yerel mahkeme kararı, Yargıtay’ın ilgili dairesince incelenmesi istenmiş ve davalılar tarafından kanuni süre içinde Yargıtay’a temyiz isteminin yapıldığı gerekçesiyle, davanın temyiz edilmesine karar verilmiştir. Reddi Miras Davasında Emsal Yargıtay Kararı! 05.05.2013 tarihinde açılan miras davasında; vefat eden kişinin, terekesinin borç içinde olduğu ve borçlarının tespitinin yapılarak, mirasın davacılar lehine reddedilmesi kararının verilmesi istenmiştir. Mahkeme tarafından yapılan incelemeler sonucunda; ölen…

Yargıtay Tenkis Davasında Saklı Pay Oranı

Yargıtay Tenkis Davası

Yargıtay Tenkis Davasında Saklı Pay Oranı Nasıl Belirlenir. Davalı taraflar arasında ilgili ilk kademe mahkemesinde görülen tenkis davasında; yerel mahkeme tarafından verilen davanın kabulüne yönelik hüküm için, davalılar temyiz yoluna başvurmuşlardır. Tetik hâkiminin raporu ve temyiz talebi dikkate alınarak, tenkis davasında yerel mahkemenin vermiş olduğu karar, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından bozulmasına hükmedilmiştir. Davanın temelini oluşturan miras davasında, davacı tarafından; vefat eden babasının uzun yıllar yurt dışında çalıştığını ve öldüğünde terekesinden hiçbir birikimin çıkmadığı, davalı olarak gösterilen oğluyla uzun süre yaşadığı ve ölümünden önce tüm mirası davalı oğluna aktardığı şüphesinin olduğu belirtilmiştir. Yargıtay Tenkis Davası Davalının oturduğu evin, mirası bırakan…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri