Miras Hukuku

İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku

Veraset Davası Nasıl Açılır?

Veraset Davası Nasıl Açılır?

Veraset Davası Nasıl Açılır? | Veraset Davası, mirasa konu olan malların, hakların ve borçların, mirasçılar arasında paylaşımında ilk olarak kendi aralarında anlaşma yoluna gitmesi beklenir. Çeşitli nedenlerle mirasın paylaşımı (miras taksimi) sözleşmesi konusunda anlaşmazlık çıkması durumunda her bir mirasçı ayrı ayrı veraset ilamı için veraset davası açması gerekir. Mirasçıların, söz konusu miras üzerinde hakları olduğu anlamına gelen veraset ilamı, veraset davası açılarak alınır....

Devamını Oku

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 | Avukatlık ücreti hukuksal uyuşmazlıkları bulunan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Bir dava açma veya bir dava kendisinin savunulmasında profesyonel meslek olan avukatlık hizmetleri ile başlangıç yapılması kendileri açısından faydalı olacaktır...

Devamını Oku

Mirasın Reddi Halinde Emekli Maaşı Alınır Mı?

Mirasın Reddi Halinde Emekli Maaşı Alınır Mı?

Mirasın Reddi Halinde Emekli Maaşı Alınır Mı? | Vefat ile birlikte murise ait olan tüm mal varlığı, hak, alacak ve borçları toplamı mirasçılarına intikal eder. Mirasçıların kimlerin olduğu ve miras hisselerini gösterir veraset belgesi alınmasa dahi mirasçılar ölüm ile mirasa sahip olmuşlardır. Mirasçılar ölenin borçlarının fazlalığı ya da özel nedenlerle de miras...

Devamını Oku

Çocuksuz Bir Çiftin Mirasını Kim Alacaktır?

Çocuksuz Bir Çiftin Mirasını Kim Alacaktır?

Çocuksuz Bir Çiftin Mirasını Kim Alacaktır? | Miras Hukukundaki Paylaşım Esası Nedir? Bilindiği gibi, miras hukukunun en temel esası, kişilerin “malvarlığı edinimi haklarına saygı” esasıdır. Türk hukukunda olduğu gibi, diğer tüm Avrupa devletlerinin hukuk düzenlerinde, sosyalist hukuk düzenlemelerinin aksine, kişilerin “malvarlığı edinim hakkı” kutsal bir hak...

Devamını Oku

Mirasçı Kimdir? Mirasçı Kime Denir?

Mirasçı Kimdir? Mirasçı Kime Denir?

Mirasçı Kimdir? Mirasçı Kime Denir? | Miras hukuku, gün geçtikçe önemini ve güncelliğini artıran bir dal olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda, kimlerin birer “mirasçı” sayılacağı, hangi mirasçının terekeden ne payla kazanım sağlayacağı gibi sorular da önem kazanmıştır. Yazımızda, bu gibi temel sorulara yanıt arayacağız. Türk Miras Hukukunda Kimler...

Devamını Oku

Mirasın Reddedilmesi Halinde Miras Kime Ait Olacak?

Mirasın Reddedilmesi Halinde Miras Kime Ait Olacak?

Mirasın Reddedilmesi Halinde Miras Kime Ait Olacak? | Miras Hukukuna Genel Bir Bakış Miras, Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınmış en temel haklardan biridir. Anayasa’mızın 35.maddesine göre, “herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.” Buna göre; bir kişi ölürse, bu kişinin yasal (kanunda hali hazırda zaten...

Devamını Oku

Inheritance Law in Turkey

Inheritance Law in Turkey

Inheritance Law in Turkey | General Idea About Turkish of Inheritance The Importance and Currentness of The Law of Inheritance Inheritance, is a basic right entitled by the Turkish constitution. If one dies, the died person's legal (people who are mandatory devisees) or chosen devisees (people who are chosen by the legator) share the wealth legally. The died person is called legator, the wealth....

Devamını Oku

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın Hükmen Reddi | Tebliği yapılan muhtıra ile öğrendiğini, mirasçının, terekenin borca batık olduğunu öğrendikleri tarihten itibaren her zaman mirasın reddi, terekenin borca batık olduğunun tespiti talebinde bulunabileceğini, yerel mahkemece talebin hatalı olarak gerçek ret olarak nitelendirildiğini, oysa talebinin hükmen ret, Terekenin borca batık olduğunun tespiti...

Devamını Oku

Şufa Davaları – Davası

Şufa Davası Avukat Ve Danışmanlık

Şufa Davaları - Davası Avukat ve Danışmanlık | Ön alım hakkı yani şufa hakkı hisseli mülkiyetlerde herhangi bir hissedarın mevcut olan hissesini üçüncü bir kişiye satışını gerçekleştirmesi halinde diğer hissedarlara satışı söz konusu olan hisseyi öncelikli olarak satın alabilme hakkı vermekte olan bir hak olarak öne çıkar. Ön Alım Nedir Ön Alım Şüfa Davaları Şufa...

Devamını Oku

Taraf Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali

Taraf Muvazaası İle İlgili Yargıtay Kararları

Taraf Muvazaası İle İlgili Yargıtay Kararları ÖZET: Taraflar kardeş olsalar da taraf muvazaasına dayalı iddianın yazılı belge ile kanıtlanması zorunludur. Ne var ki, davacının kendi muvazaalı işlemine dayalı iddiasını yazılı delille ispat edemediği açıktır. Öte yandan iddiasını ispatla mükellef olan davacının eldeki davada olduğu gibi böylesi bir delili...

Devamını Oku