Miras Hukuku | Ankara Avukat - Part 13

Miras Hukuku

İhtarname Nedir Nasıl Çekilir

İhtarname Nedir Nasıl Nerede Çekilir?

İhtarname Nedir Nasıl Nerede Çekilir? | Noterlik Kanunu’ nun 98. Maddesinde “Her türlü hukuki işlemlerde muhatap olan kişinin sözleşme, kanun,örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber edilmesi için yapılan işlemlere ihtarname denir ” şeklinde açıklanmıştır. İhtarnamenin amacı, vakanın hukuki sürece taşınmasından önce, hak sahibinin…

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar Dava mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Görevli mahkeme dava değerine göre Sulh ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir. Bu davada hakim…

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali Davası

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali Davası

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali Davası | Yasalarımızda bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 661’inci maddesinde belirtildiği üzere ölünceye kadar bakmak ve gözetmek sözleşmesi, taraflarına karşılıklı haklar ve borçlar yükleten bir sözleşme olmaktadır. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir? İki taraf arasında yapılan bu sözleşme ile bakım…

Tedbir Talepli İstihkak Davası

İstihkak davaları nedir

Tedbir Talepli İstihkak Davası TEDBİR TALEPLİ İSTİHKAK DAVASINDA YETKİ *Miras sebebiyle tedbir talepli istihkak davası Dava mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesinde görülür. *Miras sebebiyle tedbir talepli istihkak davası Görevli mahkeme dava değerine göre Sulh ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir. Konuyla bağlantılı olan İstihkak Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi…

Vasiyet Nasıl Bozulur?

Vasiyet Nasıl Bozulur? - Vasiyet İptali

Vasiyet Nasıl Bozulur Vasiyet İptali Vasiyetnamenin İptali Miras bırakan ehliyeti bulunmadığı bir sırada vasiyetnameyi düzenlemiş ise, vasiyetnameyi yanılma, aldatma, baskı, korkutma veya zorlama iradeyi sakatlayan hallerin sonucunda düzenlemişse, vasiyetnamenin içeriği hukuka veya ahlâka aykırı ise, vasiyetname kanunda belirlenen şekillere uyulmadan yapılmışsa…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri