Miras Hukuku | Ankara Avukat - Part 2

Miras Hukuku

Ortaklığın Giderilmesi Davası Neden Açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Neden Açılır

Ortaklığın Giderilmesi Ne Demek? Orrtaklığın Giderilmesi Davası Neden Açılır? Ortaklığın giderilmesi; ortaklığın bulunduğu bir malda ortaklığa son verilmesi ve herkesin kişisel mülkiyete geçmesi durumudur. Diğer adı İzale-i Şuyu’dur. Taşınır veya taşınmaz olan  bir malın ortaklarından bir kişi; ortaklığın bitmesini ve kendi payına düşen kısmını alabilmeyi talep etme hakkına sahiptir. Bu noktada bu paylaşım iki şekilde yapılabilir. Bütün ortaklar ortak bir karara varıp, aralarında anlaşarak malı pay edebilirler veya İzale-i Şuyu Davası açılabilir. Bazı durumlarda ortaklığın giderilmesi için malın satılması gerekir. Bu gibi durumlarda açılan davanın sonuçlanması ve ortaklığın giderilmesi uzayabilir. Satış açık arttırma ile yapılır ve ortakların tercihleri doğrultusunda satışın…

Miras Paylaşımı İçin Nereye Başvurulur?

Miras Paylaşımı İçin Nereye Başvurulur

Miras Paylaşımı İçin Nereye Başvurulur, Mirasta Hak Sahiplerinin Yapması Gereken Taksim, Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur, Aile İçinde Miras Taksimi Nasıl Yapılır

Vasiyetname Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Vasiyetname Hangi Durumlarda İptal Edilir

Vasiyetname Hangi Durumlarda İptal Edilir, Vasiyetname Nasıl Bozulur, Vasiyetname Tenfizi Nasıl Yapılır, Vasiyetname Ne Zaman Açılır, Vasiyetname Kaç Yıl Geçerlidir.

Mirasın reddi ile ilgili önemli soru Ve Cevaplar

mirasin-reddi-soru-ve-cevaplari

Kimler Reddi Miras Yapabilir? Reddi miras yapma hakkı olan kişilerin, ilk olarak mirasçı sıfatına sahip olması gerekmektedir. T.C. Hukuk sistemince belirlenen mirasçı çeşidi ikiye ayrılmaktadır. Yasal mirasçı; alt soy, üst soy, eş ve evlatlıktan, atanmış mirasçı ise; vasiyetname ve miras sözleşmesi gibi evraklardan hak sahibi olmuş kişilerdir. Miras bırakanın bütün mal variyeti, alacakları ve borçlarının tamamının toplanmasına tereke adı verilmektedir. Sayılan vasıflara sahip olan mirasçılar, kendilerine kalacak olan borçların yükünden kurtulmak amacıyla reddi miras yapma hakkına sahiptirler. Mirasçı, kendisine bırakılan mirası reddetmediği takdirde, miras bırakanın tüm borçlarını da kabul etmiş olur ve bu borçlardan sorumlu tutulur. Mirası Reddetmek İçin Ne…

Fuzuli İşgal Davası Nasıl Açılır?

Fuzuli İşgal Davası

Fuzuli İşgal Davası Nasıl Açılır, İşgal Davası Nedir Nasıl Nerede Açılır? Fuzuli işgal davaları taşınmazlarla ilgili konularda bir taşınmazın haksız yere işgal edilmesi sebebiyle açılan davalardır. Taşınmazın haksız yere işgal edilerek mülkiyet sahibinin zarara uğratılması halinde ortaya çıkacak zararın tazminin yapıldığı davalar ecrimisil davasının konuları arasına girmekle birlikte taşınmazın malik sıfatını elinde bulunduran kimsenin rızası veya izni olmaksızın bir gayrimenkulün işgal edilmesi, boşaltılmaması veya boş olan bir taşınmaza haksız yere yerleşilmesi halinde fuzuli işgal davası açılabilmektedir. Fuzuli işgal davası nasıl açılır? Fuzuli işgal davası nasıl açılır, işgal davası nasıl açılır hakkında en önemli husus fuzuli işgal davasının konusunun tahliyeyi içermesi…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri