Miras Hukuku | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu - Part 2

Miras Hukuku

Bankadaki Paranın Mirasçılara Ödenmesi

Bankadaki Paranın Mirasçılara Ödenmesi

Bankadaki Paranın Mirasçılara Ödenmesi | Miras konularında en çok merak edilen konulardan birisi de “ölen kişinin bankadaki parasının mirasçılara nasıl dağıtılacağı” konusudur. Birisi öldüğünde üzerine kayıtlı mülkleri ve tüm mal varlığı bir vasiyetname yoksa eğer yasal mirasçılarına kendi oranlarında pay edilir.

Evlatlıktan Ret ve Mirasçılıktan Çıkarma Olur Mu?

Evlatlıktan Ret ve Mirasçılıktan Çıkarma Olur Mu?

Evlatlıktan Ret ve Mirasçılıktan Çıkarma Olur Mu? | Türkiye’de miras hukuku, kişilerin ölümü ya da gaipliği halinde kendisine ait mal varlığının kimlere nasıl kalacağını düzenler. Kişinin mirası, ölümünün ardından yasal mirasçılarına ya da ölümünden önce düzenleyeceği vasiyetname ile kendi belirleyeceği kişilere intikal eder. Ancak bazı durumlarda kişi isterse, ölümünden sonra mirasının yasal mirasçılara kalmasını engelleyebilir.

Veraset Davası Nasıl Açılır?

Veraset Davası Nasıl Açılır?

Veraset Davası Nasıl Açılır? | Veraset Davası, mirasa konu olan malların, hakların ve borçların, mirasçılar arasında paylaşımında ilk olarak kendi aralarında anlaşma yoluna gitmesi beklenir. Çeşitli nedenlerle mirasın paylaşımı (miras taksimi) sözleşmesi konusunda anlaşmazlık çıkması durumunda her bir mirasçı ayrı ayrı veraset ilamı için veraset davası açması gerekir. Mirasçıların, söz konusu miras üzerinde hakları olduğu anlamına gelen veraset ilamı, veraset davası açılarak alınır.

Vasi İptali – Vasi Kararına İtiraz

Vasi İptali - Vasi Kararına İtiraz

Vasi İptali – Vasi Kararına İtiraz Vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından görevden alınır. Vasinin görevini yapmakta yetersizliği sebebiyle vesayet altındaki kişinin menfaatleri tehlikeye düşerse, vesayet makamı kusuru olmasa bile vasiyi…

Sözlü Vasiyetnamenin İptali – Şartları – Geçerliliği

Sözlü Vasiyetnamenin İptali - Şartları - Geçerliliği

Sözlü Vasiyetname Nedir – İptali – Şartları – Geçerliliği Vasiyetnamenin açılma tarihi vasiyetnamenin Sulh Mahkemesi tarafından bilinen mirasçıların davet edilerek mirasçıların önünde açıldığı gündür. Diğer bir istisnai durum da eğer bir tasarruf işleminin iptali ile tenkise tabi bir tasarruf işlemi hüküm kazanıyor ise; süre hüküm kazandığı andan itibaren…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri