Miras Hukuku

İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku (Page 4)

Türk Medeni Kanunu hükümleri ile belirlenen miras hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi adına miras konuları hakkında merak edilen soruların cevabı merak konusudur.

Miras hukuku gibi karmaşık bir konuda, mirasçıların ve mirasçıların paylarının belirlenmesi, vasiyetname hazırlanması, mirasçılık belgesinin alınması gibi hususlarda müvekkillerine önemli hizmetler sunar.

Bu hizmetler bazen miras davalarının açılması bazen de miras hukuku konusunda yol gösterme, danışmanlık hizmetlerini içermektedir.

Miras davalarında, miras hukuku avukatı ile çalışılması süreç adına önemlidir. Çünkü, miras davalarının birçok aşamasında süreler usuller bulunması nedeniyle çözümü imkansız durumlarla karşılaşılabilir. Bu tür mağduriyetler yaşanmaması ve kişilerin miras konusundaki haklarını kaybetmemesi adına miras sürecinin en başında bir miras hukuku avukatları ve danışmanlığı elzemdir.

Yasal ve atanmış mirasçılar kimlerdir ve nasıl belirlenir?

Mirasçılar, Türk Medeni Kanununa göre,  yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar tanımlanmıştır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları (çocukları, torunları, torunlarının torunları, büyük anne ve büyük babaları) olarak belirlenmiştir.

Yasal mirasçıların yanı sıra, Sıkça miras davaları konusu olan atanmış mirasçılar vardır. Kişinin yaşarken kendi tasarrufuyla hazırlanan vasiyetnameler atanmış mirasçıları belirler. Yani, kişi ölümünden önce mirasının kendi belirlediği kişilere intikal ettirilmesini sağlayabilir.

Miras davaları ile vasiyetnameler okunarak, bu kişilerin miras hakları ortaya çıkar. Vasiyetnamenin yazılı olarak bırakılmadığı yani sözlü vasiyetnameler de miras davaları konusu olabilir.

Inheritance Law in Turkey

Inheritance Law in Turkey

Inheritance Law in Turkey | General Idea About Turkish of Inheritance The Importance and Currentness of The Law of Inheritance Inheritance, is a basic right entitled by the Turkish constitution. If one dies, the died person's legal (people who are mandatory devisees) or chosen devisees (people who are chosen by the legator) share the wealth legally. The died person is called legator, the wealth....

Devamını Oku

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın Hükmen Reddi | Tebliği yapılan muhtıra ile öğrendiğini, mirasçının, terekenin borca batık olduğunu öğrendikleri tarihten itibaren her zaman mirasın reddi, terekenin borca batık olduğunun tespiti talebinde bulunabileceğini, yerel mahkemece talebin hatalı olarak gerçek ret olarak nitelendirildiğini, oysa talebinin hükmen ret, Terekenin borca batık olduğunun tespiti...

Devamını Oku

Şufa Davaları – Davası

Şufa Davası Avukat Ve Danışmanlık

Şufa Davaları - Davası Avukat ve Danışmanlık | Ön alım hakkı yani şufa hakkı hisseli mülkiyetlerde herhangi bir hissedarın mevcut olan hissesini üçüncü bir kişiye satışını gerçekleştirmesi halinde diğer hissedarlara satışı söz konusu olan hisseyi öncelikli olarak satın alabilme hakkı vermekte olan bir hak olarak öne çıkar. Ön Alım Nedir Ön Alım Şüfa Davaları Şufa...

Devamını Oku

Taraf Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali

Taraf Muvazaası İle İlgili Yargıtay Kararları

Taraf Muvazaası İle İlgili Yargıtay Kararları ÖZET: Taraflar kardeş olsalar da taraf muvazaasına dayalı iddianın yazılı belge ile kanıtlanması zorunludur. Ne var ki, davacının kendi muvazaalı işlemine dayalı iddiasını yazılı delille ispat edemediği açıktır. Öte yandan iddiasını ispatla mükellef olan davacının eldeki davada olduğu gibi böylesi bir delili...

Devamını Oku

Hileye Dayalı Tapu İptal Davası

Hileye Dayalı Tapu İptal Davası

Hileye Dayalı Tapu İptal Davası | Bakım alacaklısının (miras bırakanın) saklı payları zedeleyen ölünceye kadar bakma sözleşmeleriyle yasal sınırı aşağı çekilmesini amaçlayan, geçmişe etkili, yenilik oluşturucu davalardandır. Bakım alacaklısının (miras bırakanın) saklı hisseleri zedeleyen ölünceye kadar bakma sözleşmeleriyle yasal limiti aşağı çekilmesini hedefleyen, geçmişe tesirli, yenilik oluşturucu davalardandır....

Devamını Oku

Terekenin Taksimi veya Mirasın Paylaşımı Davası

Terekenin Taksimi veya Mirasın Paylaşımı Davası

Terekenin Taksimi veya Mirasın Paylaşımı Davası | Vefat eden kişinin bıraktığı mirasın paylaşılabilmesi için mirasçıların kendi aralarında anlaşmaları gerekir. Öncesinde herhangi bir farklı düzenleme yapılmadığı takdirde tereke mirasçılar tarafından istedikleri şekilde paylaşılabilir. Miras Paylaşımı (Taksimi) Davası Nedir? Eğer mirasçılar miras paylaşımı...

Devamını Oku

Eşin Ölümü Halinde Miras ve Mal Paylaşım

Eşin Ölümü Halinde Miras ve Mal Paylaşım

Eşin Ölümü Halinde Miras ve Mal Paylaşım | Mallara katılma rejimi Türk Medeni Kanunu tarafından yasal mal rejimi olarak kabul edilir. Yani eşler kendi aralarında belirledikleri herhangi bir rejim bulunmadığı zamanda kanun eşler için mallara katılma rejimini olan yasal mal rejimini uygular. Mallara katılma rejimine göre eşlerin evlendikten sonra alınan mallar üzerinde eşit hakları...

Devamını Oku

Babam Öldü Miras Nasıl Paylaşılır?

Babam Öldü Miras Nasıl Paylaşılır?

Babam Öldü Miras Nasıl Paylaşılır? | Vefat eden kişinin mirasçılarına bıraktığı hak ve yükümlülere miras denir. Varisler, miras bırakan kişinin vefatı ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Yani borçları da alacakları da kabul etmiş olur. Miras Nedir? Kanunda ön görülen haller saklı kalmak kaydıyla mirasçılar, miras bırakan kişinin sahip...

Devamını Oku

Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi

Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi

Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi | Bir kimse vasiyetname yoluyla önceden yaptığı düzenlemelerle öldükten sonra uygulanması için malvarlığı üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Miras bırakan kişi vasiyetname ile malın tümü üzerinde bir düzenleme yapabileceği gibi dilerse malının bir kısmı üzerinde de düzenleme yapabilir...

Devamını Oku

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur? | Ölen kişinin ardında bıraktığı mirasın paylaşılabilmesi için varislerin mirası paylaşabilme konusunda kendi aralarında anlaşmış olmaları gerekir. Terekenin paylaşılması ile ilgili daha öncesinde düzenlenmiş herhangi bir paylaşım yoksa mirasçılar mirası istedikleri gibi pay edebilirler. Miras paylaşım konusunda her...

Devamını Oku