Miras Hukuku | Ankara Avukat - Part 4

Miras Hukuku

Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir? | Mirasta Saklı Pay Davası Nedir? Tenkis davası miras bırakanın mirası üzerinde yaptığı tasarrufların saklı pay mirasçıların saklı paylarına zarar vermesi sonucunda saklı pay mirasçının hak kaybını engellemek için açtığı davadır. Tenkis davasını daha da ayrıntılı incelemeden saklı pay mirasçı kimdir, saklı pay kavramları…

Miras Taksim Sözleşmesinin İptali

Miras Taksim Sözleşmesinin İptali

Miras Taksim Sözleşmesinin İptali | Miras Taksimi Davaları Miras bırakan kişinin sahip olduğu haklar ve mallar ile ilgili olarak bir iştirak durumu söz konusu ise birden fazla mirasçının bulunması halinde bu kişilerin iştirak üzerinde malik olması mümkün olmaktadır. Mirasçıların kendi sahip olduğu hakları ile ilgili olarak kişisel tasarruf hakları bulunmamaktadır…

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır? | Türk hukuk sistemi içerisinde bireylerin karşılıklı olarak yaptığı anlaşmalara sözleşme denir. Sözleşme türlerinin bazıları kanunlarda yer alırken bazıları da özellikle büyük çoğunlu kanunda yer almasa da kabul edilen sözleşmelerdir. Bireylerin yaptığı sözleşmelerden biri de ölünceye kadar bakma…

Miras Hukukunda Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Miras Hukukunda Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Miras Hukukunda Mal Paylaşımı Nasıl Olur? | Hukuk sistemi içinde davaların ayrı uzmanlık alanlarına yönelmiş kişiler tarafından yürütülmesinde başarılı sonuçlar elde etmek için gidilen ayrımda kişilerin ölümü ya da gaipliği hallerinde mal varlıklarının kimlere ve ne şekilde dağıtılacağına ilişkin çalışmaların yapıldığı alan miras hukuku olarak ifade…

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat Muvazalı işlem her zaman Tapu iptal sebebidir. Tapunun iptal edilmesi ise tamamen muvazaanın ispatı gerekmektedir. Kız çocuklarının geri planda kalması ise genellikle mirastan mal alamamaları sonucunu doğurur şöyle ki; – Baba vefat etmeden tüm mallarını tapuda satış ya bağış göstererek erkek çocuklarına devreder, – Ya da anne ya…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri