Miras Hukuku | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu - Part 4

Miras Hukuku

Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır?

Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır?

Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır? | Saklı pay miras bırakan kişiye belirli derecede yakınlığı olan kişilerin bırakılan miras üzerinde belirli bir pay ve haklarının olduğu düşüncesiyle başvurdukları yasal süreçteki dava tipidir. Miras bırakan mal varlığının tamamını istediği kişiye miras olarak bırakabilme özgürlüğüne sahip değildir. Bundan dolayı; kanuni…

Vasiyetname Nedir – Vasiyetname Çeşitleri

Vasiyetname Nedir? - Vasiyetname Çeşitleri

Vasiyetname Nedir? – Vasiyetname Çeşitleri | Vefat eden kişinin malları, ölüme bağlı bir tasarruf işlemi olmadığı zaman Medeni Kanunla düzenlenen oranlara da kanuni mirasçılarına geçer. Mal varlığı sahibi kişi, vefat ettiğinde mirasının Medeni Kanunun verdiği imkanlar dahilinde , kendi isteği doğrultusunda varislerine veya tayin ettiği mirasçılarına (atanmış…

Mirastan Iskat Davası

Mirastan Iskat Davası

Mirastan Iskat Davası Nedir Günümüzdeki reddetme anlamına gelen ıskat sözcüğü ile birlikte kullanılan mirastan ıskat mirastan ret ya da mirastan mahrum bırakma anlamları ile günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Saklı payı elinde bulunduran mirasçılar arasından bir kişinin ya da birkaç kişinin haklarının korunmadan kayıp yaşaması…

Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin Tenfizi | Medeni Kânuna göre 15 yaşını bitiren ve temyiz kudretine mâlik olan herkes, kânunun kabul ettiği şekil şartlarına riâyet ederek ölümünden sonra geçerli olmak üzere vasiyette bulunabilir. (M.K. md. 449) *Vasiyet yapma hakkının şahsen ve bizzat kullanılması şarttır. Ölüme bağlı, tasarruf yapmak hakkı münhasıran şahsa bağlı haklardır. Bir…

İşe Bildirimsiz Gelmeme

İşe Bildirimsiz Gelmeme

İşe Bildirimsiz Gelmeme İŞE GELMEME YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2014/3187 Karar: 2015/15165 Karar Tarihi: 27.04.2015 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İZİNSİZ VE MAZERETSİZ OLARAK İŞE DEVAM ETMEMESİ SEBEBİYLE DAVALI TARAFINDAN HAKLI SEBEBE DAYANILARAK FESHEDİLDİĞİ – FESHİN HAKLI SEBEBE DAYANDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİANIN…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri