Miras Hukuku

İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku (Page 5)

Türk Medeni Kanunu hükümleri ile belirlenen miras hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi adına miras konuları hakkında merak edilen soruların cevabı merak konusudur.

Miras hukuku gibi karmaşık bir konuda, mirasçıların ve mirasçıların paylarının belirlenmesi, vasiyetname hazırlanması, mirasçılık belgesinin alınması gibi hususlarda müvekkillerine önemli hizmetler sunar.

Bu hizmetler bazen miras davalarının açılması bazen de miras hukuku konusunda yol gösterme, danışmanlık hizmetlerini içermektedir.

Miras davalarında, miras hukuku avukatı ile çalışılması süreç adına önemlidir. Çünkü, miras davalarının birçok aşamasında süreler usuller bulunması nedeniyle çözümü imkansız durumlarla karşılaşılabilir. Bu tür mağduriyetler yaşanmaması ve kişilerin miras konusundaki haklarını kaybetmemesi adına miras sürecinin en başında bir miras hukuku avukatları ve danışmanlığı elzemdir.

Yasal ve atanmış mirasçılar kimlerdir ve nasıl belirlenir?

Mirasçılar, Türk Medeni Kanununa göre,  yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar tanımlanmıştır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları (çocukları, torunları, torunlarının torunları, büyük anne ve büyük babaları) olarak belirlenmiştir.

Yasal mirasçıların yanı sıra, Sıkça miras davaları konusu olan atanmış mirasçılar vardır. Kişinin yaşarken kendi tasarrufuyla hazırlanan vasiyetnameler atanmış mirasçıları belirler. Yani, kişi ölümünden önce mirasının kendi belirlediği kişilere intikal ettirilmesini sağlayabilir.

Miras davaları ile vasiyetnameler okunarak, bu kişilerin miras hakları ortaya çıkar. Vasiyetnamenin yazılı olarak bırakılmadığı yani sözlü vasiyetnameler de miras davaları konusu olabilir.

Boşanma – Miras – İcra – Ceza – İş – Tazminat Avukatları

Boşanma Tazminat Ve Miras Davaları Avukat

Boşanma - Miras - İcra - Ceza - İş - Tazminat Avukatları | İlkay Hukuk Bürosu faaliyet alanları içerisinde tüm hukuk ve ceza davaları bulunmaktadır. Çok yönlü olan hukuk ve ceza davaları, daha etkin ve kolay çözüm yoluna ulaşmak için büro içerisinde dava bölümleri departmanlara bölünmüştür. Her departmanın sorumlu ve çalışma ekibi ayrılarak sadece o departmandaki...

Devamını Oku

Kimler Tenkis Davası Açabilirler?

Kimler Tenkis Davası Açabilirler

Kimler Tenkis Davası Açabilirler? | Miras sözleşmesiyle saklı payları zedelenen kanuni paylı mirasçılar açabilir. Saklı paylı mirasçılar; miras sözleşmesi düzenleyenin alt soyu, ana-babası ve eşidir. Tenkis davası açma hakkını her bir saklı paylı mirasçı birlikte veya bağımsız kullanabilir. Bu davada miras sözleşmesi düzenleyenin tasarruf oranına, zedelediği...

Devamını Oku

Mirasçılık Belgesi Nasıl Verilir?

Mirasçılık Belgesi Nasıl Verilir?

Atanmış Mirasçılara Mirasçılık Belgesi Nasıl Verilir? Vasiyetnamede atanmış mirasçı olup yada miras sözleşmesiyle atanmış mirasçı olup da hakları kanuni varisler ve diğer miras alacaklıları tarafından dava edilmemiş olan atanmış mirasçılar, Dava için yapılan tebligattan itibaren bir ay geçtikten sulh hukuk mahkemelerinden mirasçı olduklarını gösteren resmi...

Devamını Oku

Mirasçı Atama Nasıl Yapılır?

Mirasçı Atama Nasıl Yapılır?

Mirasçı Atama Nasıl Yapılır? | Mirasçı atama iki şekilde yapılır; vasiyetname veya miras sözleşmesiyle. On beş yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip olan kişinin ölümünden önce; ölümünden sonra mal varlığının kimler arasında vasiyetnameyle veya miras sözleşmesiyle nasıl paylaşılacağını düzenlemesidir...

Devamını Oku

Vasiyetnamenin İptali Dava Açma Süresi

Vasiyetnamenin İptali Dava Açma Süresi

Vasiyetnamenin İptali Dava Açma Süresi | Vasiyetnamenin iptal dava açma süresini kanun; birbirinden farklı üç ayrı süre öngörmüştür. Kanunda belirtilen iptal dava açma sürelerinin vasiyet edenin ölümünden önce başlamaz. Çünkü vasiyetnamenin hüküm ifa edebilmesi için miras bırakanın vefat etmesi gerekir. İptal davası açabilme sürelerin hak sahibi olduğunun...

Devamını Oku

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? | Modern hukuk sistemi dahilinde miras bırakan yani muris tarafından tüm varlıklarının sorumluluğunun yasal mirasçılarına geçmesi anlamına gelen mirasın kapsamı dahilinde murisin her bir mal varlığı olabileceği gibi murisin kendisine ait olan borçları da bulunabilir. Bu doğrultuda da muristen, mirasçılar hem varlıklarını hem de borçlarını...

Devamını Oku

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir? | Ölünceye kadar bakma akdi veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi, yaşlandığında veya bakıma muhtaç olduğunda hayatını güvence altına almak isteyen bireyin, bir başka bireye veya bir tüzel kişiliğe kendisine bakım, Gözetim ve ilgilenmesi karşılığında bir taşınmazın mülkiyetini veya bir taşınır mülkiyetini devretmeye...

Devamını Oku

Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur?

Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur?

Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur? | Vasiyetname nasıl hazırlanır konusu hakkında diğer makalemizi bilgi amaçlı okuyabilirsiniz. Vasiyetnamenin hazırlanmasında asli şart miras bırakanın iradesiyle hazırlanmış olması gerekir, miras bırakanın iradesi yoksa her halükarda vasiyetname geçersiz olur. Başkasının adına hazırlanan vasiyetname geçersizdir. Ayrıca...

Devamını Oku

Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır?

Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır?

Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır? | Vefat eden veya bağışta (ivazsız) bulunan kişinin mal ve haklarının varislerin veya bağışlanan kişinin üzerine geçmesi için yapılması gereken işlemlerin tümünü kapsar. Veraset intikal işleminin nasıl yapılır konusu vefat edenin mal varlığının tespiti, beyanı ve intikalini kapsar...

Devamını Oku

Heritage Solicitors in Turkey

Heritage Solicitors in Turkey

Heritage Solicitors in Turkey | Zu Themen im Umfang des Erbrechts wie Ausstellung eines Erbscheins, Aufteilung des Erbes, Aufhebung der Mitinhaberschaft bei nicht aufteilbarem Erbe, Annullierung der Besitzurkunde wegen reserviertem Anteil und geheimer Absprache sowie Erbausschlagung bieten wir Anwalts- und Beratungsservice an...

Devamını Oku