Miras Hukuku

İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku (Page 6)

Türk Medeni Kanunu hükümleri ile belirlenen miras hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi adına miras konuları hakkında merak edilen soruların cevabı merak konusudur.

Miras hukuku gibi karmaşık bir konuda, mirasçıların ve mirasçıların paylarının belirlenmesi, vasiyetname hazırlanması, mirasçılık belgesinin alınması gibi hususlarda müvekkillerine önemli hizmetler sunar.

Bu hizmetler bazen miras davalarının açılması bazen de miras hukuku konusunda yol gösterme, danışmanlık hizmetlerini içermektedir.

Miras davalarında, miras hukuku avukatı ile çalışılması süreç adına önemlidir. Çünkü, miras davalarının birçok aşamasında süreler usuller bulunması nedeniyle çözümü imkansız durumlarla karşılaşılabilir. Bu tür mağduriyetler yaşanmaması ve kişilerin miras konusundaki haklarını kaybetmemesi adına miras sürecinin en başında bir miras hukuku avukatları ve danışmanlığı elzemdir.

Yasal ve atanmış mirasçılar kimlerdir ve nasıl belirlenir?

Mirasçılar, Türk Medeni Kanununa göre,  yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar tanımlanmıştır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları (çocukları, torunları, torunlarının torunları, büyük anne ve büyük babaları) olarak belirlenmiştir.

Yasal mirasçıların yanı sıra, Sıkça miras davaları konusu olan atanmış mirasçılar vardır. Kişinin yaşarken kendi tasarrufuyla hazırlanan vasiyetnameler atanmış mirasçıları belirler. Yani, kişi ölümünden önce mirasının kendi belirlediği kişilere intikal ettirilmesini sağlayabilir.

Miras davaları ile vasiyetnameler okunarak, bu kişilerin miras hakları ortaya çıkar. Vasiyetnamenin yazılı olarak bırakılmadığı yani sözlü vasiyetnameler de miras davaları konusu olabilir.

Heritage Trial in Turkey

Heritage Trial in Turkey

Heritage Trial in Turkey | You can find out and enjoy your legal rights in legal disputes and problems involving the inheritance law.  We offer legal and consultancy services for legal problems within the Inheritance Law. Areas of service include certificate of inheritance, division/distribution of inheritance and estate; if it cannot be shared, for elimination and partition of joint ownership, actions for nullity of title deed and land registration due to reserved portion and collusion, and disclaimer of inheritance....

Devamını Oku

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası | Miras Hukuku kapsamı ve önem boyutu dolayısı ile Türk hukuk sisteminin meşguliyetinde en önemli hukuki konulardan birisi konumunda bulunur. Özellikle de ekonomik faktörü dolayısı ile miras bırakan yani muris, mirasçı ve diğer kişiler. Arasındaki ilişkilerde çok sık şekilde anlaşmazlıklar meydana geliyor ki bu...

Devamını Oku

Miras Hukuku Davaları

Miras Hukuku Davaları

Miras Hukuku Davaları | Menkul ve gayrimenkul sahibi olan kişilerin vefat etmeleri durumunda geride kalan yasal hak sahiplerine. Bu varlıkların Miras Hukuku çerçevesinde devri söz konusu olur. Bu doğrultuda Miras Hukuku'nda miras bırakan kişi muris, mirası alma hakkı bulunan kişi mirasçı olarak nitelendirilmektedir. Hem birden fazla miras bırakma ve pay edimi...

Devamını Oku

Vasiyetin İptali ve Tenkis Davası

Vasiyetin İptali ve Tenkis Davası

Vasiyetin İptali Ve Tenkis Davası | Tenkis davası açılması için diğer hak mirasçıların kendileri ile tenkis edilmiş olan kişiden daha az hak sahibi olduğu düşüncesi ile tenkise açılacak olan dava olarak bilinmektedir. Vasiyetin İptali Davası Vasiyetin iptali Davası Miras bırakanın son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Vasiyetin iptalinde dava açma...

Devamını Oku

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır? | Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir? Miras hukuku çerçevesinde miras bırakacak olan kişi bir mirasçısı ile arasında karşılık olmadan ya da bir karşılığa yönelik olarak mirastan feragat sözleşmesi oluşturabiliyor. Bu doğrultuda da hazırlanan mirastan feragat sözleşmesine imza atan mirasçı, söz konusu olan miras...

Devamını Oku

Mirastan Yoksun Bırakma ve Mal Kaçırma

Mirastan Yoksun Bırakma ve Mal Kaçırma

Mirastan Yoksun Bırakma Mal Kaçırma | Mirastan mal kaçırmak amacıyla bağış sözleşmesi olduğunu ve bu işlemin şekil noksanlığı nedeniyle geçersiz olduğunu, görünürdeki satış işleminin ise tarafların gerçek iradelerini yansıtmadığından iptal edilmesi gereken bir işlem olduğunu, Ayrıca satış işleminin muvazaalı olması nedeniyle ve muvazaalı işlemin iptaline...

Devamını Oku

Miras Nasıl Alınır Bırakılır Bölünür Öğrenilir?

Miras Nasıl Alınır Bırakılır Bölünür Öğrenilir?

Miras Nasıl Alınır Bırakılır Bölünür Öğrenilir? | Miras Nasıl Alınır Miras hukuku Medeni Hukukun en güncel alanlarından biridir. Miras hukukunda özellikle miras bırakanın bıraktığı miras üzerinde paylaşım ve paylaşımdan kaynaklanan uyuşmazlıklar gerek yerel mahkemelere gerekse Yargıtay’a dava konusu olabilmektedir. Bu makalede de miras hakkında, mirasın bölünmesi...

Devamını Oku

Miras Nasıl Paylaşılır? Paylaşımı Nasıl Olur?

Miras Nasıl Paylaşılır? Paylaşımı Nasıl Olur?

Miras Nasıl Paylaşılır? Paylaşımı Nasıl Olur? | Miras Paylaşımı Kanun koyucu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 4. Kitabı Miras Hukukunda miras paylaşımının nasıl olacağını, yasal mirasçıların kimler olacağını, miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf hakkını hangi şartlar altında kullanabileceğini ve saklı paylarına zarar gelen saklı pay mirasçıların...

Devamını Oku

Tasarrufun İptali ve Tenkis Davası

Tasarrufun İptali ve Tenkis Davası

Tasarrufun İptali ve Tenkis Davası | Tenkis kelime anlamına bakılacak olursa azaltma, eksiltme anlamları ile karşılaşılmaktadır. Miras Hukuku çerçevesinde yer alan Tenkis Davası, bir miras durumunda saklı pay sahibi olan mirasçıların, vefat eden kişinin tasarruf yapabileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini talep ettikleri davalardır. İlgili dava, Türk Medeni...

Devamını Oku

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nedir?

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nedir?

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nedir? | Miras İstihkak Davaları İstihkak davaları miras gerekçesi ile açıldığı zaman bu davalar davayı açan kişilerin mirasçılık sıfatıyla gelen hakları üzerine açılmaktadır. Yani bu durum miras bırakanın ölümünün ardından mallarının paylaşımı sırasında malların tamamına ya da bir kısmına sahip olan kişilere karşı, söz...

Devamını Oku