Sağlık Davaları Konusu | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara
 

Sağlık Davaları

İlkay Hukuk Bürosu > Sağlık Davaları

Sağlık Davaları

Malpraktis, Türk Dil Kurumu’na göre “özen göstermeksizin veya yanlış uygulanan tedavi sonucunda ortaya çıkan, görevi kötüye kullanma anlamına gelen hukuki durum” olarak tanımlanmaktadır.

Burada, sağlık hukukunun ya da tıp hukukunun ceza hukuku ile olan bir ilişkisine tanıklık ediyoruz. Hekim, yanlış tedavilerinin neticesinde oluşmuş zararlardan hem özel hukuk anlamında (sağlık hukuku tazminat vs.) hem de ceza hukuku anlamında (hapis ve adli para cezaları) sorumludur. Hekime malpraktis sebebiyle açılmış olan dava, “malpraktis davası” adıyla anılır.

Küçük bir örnek vererek konuya giriş yapalım. Örneğin bir hekim, hastasına normalde ilaç tedavisi uygulaması gerekirken ameliyat yapar ve bu ameliyat sebebiyle hasta yaşamsal bir hasara uğrarsa, hastanın yaralanmasından dolayı hem ceza hukuku anlamında bir sorumluluğu doğacaktır, hem de hastanın haksız bir fiille karşı karşıya kalması sebebiyle özel hukuk anlamında bir sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Hekimin Ceza Sorumluluğu

Ceza hukukumuzda, sağlık hukuku için özel olarak düzenlenmiş suçlar bulunmasa da, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan “kasten insan öldürme”, “kasten insan yaralama”, “taksirle öldürme”, “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” gibi suçlar tıp hukukunda meydana gelen olaylar için de kapsayıcı ve yeterli bir nitelik arz etmektedir.

Buna göre, ceza hukukunda bir kişinin işlediği suçun cezalandırılabilmesi için, kişinin eylemi ile meydana gelmiş olan netice arasında objektif bir nedensellik bağı bulunması gerekir. Yani, daha sade bir ifadeyle, neticenin failin “eseri”  olması gerekir.

Bu sebeple, ortaya çıkmış olan neticede mutlaka failin yadsınmaz bir pay sahibi olması şartı aranır. Ayrıca, herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin de bulunmaması gerekir.

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? Manevi Tazminat Davası asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Manevi Tazminat Davasında Tazminat talebinde esas olan Kusurlu ve kanun dışı bir davranış...

Devamını Oku

İlkay Hukuk Mesleki Sigorta

İlkay Hukuk Mesleki Sorumluluk Sigortası

İlkay Hukuk Mesleki Sorumluluk Sigortasıİlkay hukuk bürosu olarak, tazminat hukuku, iş hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku ve İcra hukuku alanlarında faaliyet göstermekte avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti Sunmaktadır.Hukuk alanında sunulan hizmetlerde profesyonel hizmet sunmayı amaç edinen büromuz, Departman ve Avukatlara teknik ve teknolojik destek sunan Ar-Ge ekibiyle hataların en aza indirilmesi hedeflenmiştir.İlkay Hukuk Ar-Ge Hukuk Büro YönetimiAr-ge tarafında 2013 yılından beri tasarlanarak yazımına başlayıp ve kullanımda olan Hukuk Bürosu Yönetim programı akıllı görev atama ve dava süreçlerini süreleri ile takip ederek, sorumlulara bilgi vermektedir. İlkay Hukuk Mesleki Sorumluluk Sigortası İle Koruma Altındasınız Bu yapılan çalışmalara rağmen, çalışma müvekkillerimiz avukat işlemlerinden...

Devamını Oku

Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Ve Cezai Sorumluluk

Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Sağlık mutlu bir yaşam süre bilmemizin temel şartlarından biridir. Hatta ilk şartı olduğunu söylersek yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Sağlığımızı korumak bizim elimizde olsa da ancak istenmeyen gelişmeler yaşandığında sağlığımızı emanet ettiğimiz kişiler doktorlardır....

Devamını Oku

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat Davası Nasıl Açılır Tazminat kelimesi kısaca uğranılan zarar olarak tanımlanabilir. Tazminat günümüzde sıkça zikredilmeye başlandığı gibi her konuda, tüm davalarda tazminat kelimesini sıkça duyar olduk. Uğranılan zarar nedeniyle zarar gören hukuk mahkemelerine bu sebeple Tazminat Davası açabilir. BOŞANMA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR? Mevcut...

Devamını Oku

Hekim İle Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği

Hekim İle Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği

Hekim İle Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği | Hasta ile doktor arasındaki ilişki bir sözleşme kalıplarına sokmak oldukça zordur. Yaygın olarak sözleşme türlerine göre değerlendirecek olursak; vekalet sözleşmesi olarak yorumlayanlar, olduğu gibi hizmet sözleşmesi kapsamında ya da eser sözleşmesi olarak da yorumlanabilir. Bir diğer seçenek ise doktor ile hasta arasındaki alışverişin kendine özgü sözleşmeler yani Sui Generis olarak değerlendirebileceği yönünde...

Devamını Oku

Yanlış Teşhis Tazminat Davası

Yanlış Teşhis Tazminat Davası

Yanlış Teşhis Tazminat Davası | Herhangi bir sebeple özel veya devlete ait hastanelerden birinde tedavi için giden hastanın zarar görmesi tıbbi uygulama hataları kapsamında değerlendirilir. Tıbbi uygulama hatasının meydana gelmesinde doktorun yanlış tedavi uygulaması olabileceği gibi eksik tedavi uygulaması da neden olabilir. Hastaneye gelen hastanın tedavi edilmemiş olması...

Devamını Oku

Estetik Ameliyatlarda Taleplerin Yerine Getirilmemesi

Estetik Ameliyatlarda Taleplerin Yerine Getirilmemesi

Estetik Ameliyatlarda Taleplerin Yerine Getirilmemesi | Taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu tarih itibariyle yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı BK'nın 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen estetik amaçlı eser sözleşmesi ilişkisi kurulduğu uyuşmazlık konusu değildir. Davacı, gerçekleştirilen birinci ameliyatın usulüne uygun yapılmadığı ve ameliyata dair yeterince...

Devamını Oku

Malpraktis Davası Nasıl Açılır?

Malpraktis Davası Nasıl Açılır?

Malpraktis Davası Nasıl Açılır? Malpraktis Nedir? | Malpraktis, Türk Dil Kurumu’na göre “özen göstermeksizin veya yanlış uygulanan tedavi sonucunda ortaya çıkan, görevi kötüye kullanma anlamına gelen hukuki durum” olarak tanımlanmaktadır. Burada, sağlık hukukunun ya da tıp hukukunun ceza hukuku ile olan bir ilişkisine tanıklık ediyoruz. Hekim, yanlış tedavilerinin...

Devamını Oku

Tıp Hukukunda Hasta Hakları ve İhlali

Tıp Hukukunda Hasta Hakları Ve İhlali

Tıp Hukukunda Hasta Hakları ve İhlali | Hastanın Özel Yaşamının Gizliliği Bilindiği gibi, uygar hukuk devletlerinde bireylere verilmiş olan en temel haklardan biri, “sağlık hakkı”dır. Sağlık hakkı, kişilerin dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez haklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki, Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın birçok maddesinde...

Devamını Oku