Soru Cevap Forum | Ankara Avukat

Soru Cevap Forum

Miras Nedir, Reddi Miras Nedir, Saklı Pay Ne Demek?

Miras Nedir, Reddi Miras Nedir, Saklı Pay Ne Demek?

Miras Nedir, Reddi Miras Nedir, Saklı Pay Ne Demek? Atanmış Mirasçı Ne Demek? Vefat eden kişi tarafından vasiyette belirtilmek kaydıyla, doğal mirasçıları dışındaki kişilere miras bırakmasıdır. Atanmış mirasçı bir diğer ifadeyle mirasçı nasbı vasiyetname düzenlenerek yapılabilmektedir. Gerçek veya tüzel kişiler olmak üzere kişi istediği şekilde mirasçı atayabilmektedir. Bedelli veya bedelsiz olmak üzere iki türlü mirasçı ataması yapılabilmektedir. Bedelli mirasçı atamak için sözleşmenin yapılması gerekmektedir. Altsoy Ne Demek? Miras hukuku kapsamında altsoy; çocuklar, torunlar, torunların çocukları vb. şeklinde açıklanmaktadır. Ölen bir kişinin mirasçıları altsoy olmaktadır. 1. Derece altsoy yani çocuklar kişinin mirasçılarıdır. Miras hukukunda altsoy ve üstsoy kavramları dikkate alınarak hukuki…

Nafaka Nedir, Nafaka Davası Ne Demek, Nafaka Hakkı!

Nafaka Nedir, Nafaka Davası Ne Demek, Nafaka Hakkı!

Nafaka Nedir, Nafaka Davası Ne Demek, Nafaka Hakkı! Hukukta Nafaka Nedir? Nafaka tanımı itibariyle, bir kimsenin hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan yeme, içme vb. işlemler için harcanan, harcanması gereken paradır. Hukuki açından bu kişileri geçindirme yükümlülüğü bulunan kimsenin, mahkeme kararı ile ödemek zorunda olduğu düzenli paradır. Hukukta nafaka 4 farklı başlık altında incelenebilmektedir. Davanın konusuna ve tarafların durumuna göre mahkemece uygun nafakanın ödenmesine hükmedilebilir. Nafaka boşanma davalarının belki de en çok tartışma yaratan konularından biridir. Kişinin geçimini sağlamakla yükümlü kimseler tarafından ödenmesi gereken nafaka türleri, Türk Medeni Kanunu kapsamında dört farklı şekilde tanımlanmıştır. Nafaka türleri; Tedbir nafakası İştirak nafakası…

Kira Hukuku, Tahliye Davası, Kira Sözleşmesi, Nedir?

Kira Hukuku, Tahliye Davası, Kira Sözleşmesi, Nedir?

Kira Sözleşmesi Nedir? Kira sözleşmesinin tanımı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesinde yer alan hükümlere göre şu şekilde düzenlenmiştir: “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını ya da kullanılma işlemiyle birlikte ondan istifade edilmesini kiracıya bırakmayı, kiracının da bu duruma karşılık olarak kararlaştıran kira bedelini, kiraya verenin tarafına ödemeyi üstlendiği sözleşmeye” kira sözleşmesi denilmektedir. Her ne kadar kiraya verilen örneğin bir ev üzerinde kiracı ve kiralayan en başta mutabakata varmış gibi görülse de zaman içinde bu taraflar arasında birtakım hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkması ihtimaller dâhilindedir. Dolayısıyla kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkemelerde kesin olarak sonuçlandırılmasında sözleşme sayesinde net yaklaşımlar kurulmuş olmaktadır. Öte…

İş Hukuku İşçi Davaları, İşe İade Tazminat

iş-hukuku-isci-davalari-kıdem-tazminati-nedir

İş Hukuku İşçi Davaları, İşe İade Tazminat Nedir Ne Demektir? İş Mahkemesi Ne Demektir? Hukuk sistemimizde 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na tabi olarak hukuki faaliyetlerini sürdüren ve iş hukuku kapsamında işveren ile işçi arasında gündeme gelen alacak, tazminat, tespit ve benzeri iş davalarına bakmakla yetkili ve de görevli hukuk mahkemesine İş Mahkemesi denilmektedir. İş mahkemesi, özel mahkeme niteliğine sahip uyuşmazlıkların çözümünde görevli ilk derece mahkemelerinden biridir. İş Akdi (Sözleşmesi) Feshi Ne Demektir? İş akdinin feshi, işçi ile işverenin ikisini birden ilgilendiren ve hukuki birtakım sonuçlar doğuran bir uygulamadır. Bu kapsamda fesih yani sonlandırma işlemlerinden önce iş akdi yani iş sözleşmesinin…

Ceza Hukuku, Ceza Mahkemesi, Ceza Davası Merak Edilen Konular?

Ceza hukuku, ceza mahkemesi, ceza davası nedir

Ceza Hukuku, Ceza Mahkemesi, Ceza Davası Merak Edilen Konular? Ceza hukukunda sıkça sorulan ve merak edilen sorular ile kullanıcılar bunları da sordu konuları yer almaktadır. Ağır Ceza Mahkemesi Ne Demek? Ağır ceza mahkemeleri, Türk hukuk sistemi içinde ceza davalarına bakan en yüksek yetkili asliye mahkemesidir. Hukuk sitemi içinde ağır ceza mahkemeleri Türkiye’de; Yağma (TCK – 148) İrtikap (TCK – 250) Belgede sahtecilik (TCK – 204) Dolandırıcılık (TCK – 158) Hileli iflas vb. (TCK – 161) Suçlar başta olmak üzere, on yıldan fazla hapis cezası ön görülen suçlarda ve müebbet hapis cezalarını gerektiren nitelikteki davaları görmekle görevlidir. Diğer mahkemelere göre daha…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri