Vasi Atanması Davası Konusu | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara
 

Vasi Atanması Davası

İlkay Hukuk Bürosu > Vasi Atanması Davası

Vasi Atanması Davası

Kişinin tek başına hukuki işlem tesis edebilme yetkisinin elinden alınması, yani işlemlerinin bir kişinin (yasal temsilcinin) onayına bağlı tutulması anlamına gelir.

Vasi Atanması kimlere yapılır Vasi Atanması nedenleri ise aşağıda maddeler halinde anlatılmıştır.

  1. Akıl Hastalığı ya da Akılca Zayıflık

Bu durumda, öncelikle şu ayrıma değinmek gerekir. Kişinin eğer akıl hastalığı “ayırt etme gücünü ortadan kaldıracak kadar” ağır olursa, artık burada kısıtlama kurumu değil, “tam ehliyetsizlik” kurumu söz konusu olur.

Yani, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin zaten hiçbir işlemi geçerli değildir. Ancak, kişinin akıl hastalığı ayırtım gücünü ortadan kaldıracak kadar ağır değilse, “kendisine ve ailesine ya da çevresine zarar vermesini önlemek maksadıyla” kişi kısıtlanabilecektir.

  1. Bir Yıl veya Daha Uzun Süreli Hapis Cezasına Çarptırılmış Kişi

Kişi, eğer bir yıl ya da daha uzun bir süre için hapis cezasına çarptırılırsa, kendiliğinden kısıtlılık altına alınacaktır.

  1. İlgilinin Kendi Talebi

Eğer kişinin kendisi kısıtlılık altına alınmak isterse, bunu mantıklı bir gerekçeye dayandırmak suretiyle kısıtlılık altına alınabilir. Ancak, kısıtlılık altına alınan kişi, daha sonra kendi rızasıyla kısıtlılık altından çıkamaz.

  1. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Kullanımı, Kötü Yaşam Tarzı, Kötü Yönetim

Savurganlık, gelir ve kazancına uygun düşmeyen tarzda düşüncesizce tüketimde bulunma eğilimini; alkol ve uyuşturucuya bağımlılık, içki ve uyuşturucu düşkünlüğünün bağımlılık haline gelmesini; kötü yaşama tarzı, ahlaka aykırı bir yaşam sahip olunması, kötü yönetim bir kimsenin bilgisizliği veya aczi yüzünden ekonomik varlığını tehlikeye düşürecek şekilde davranmasını ifade eder.

Bu hallerin de kısıtlama sebebi olması o kimsenin kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açması ve bu yüzden sürekli yardım ve bakım gerektirmesi veya başkasının güvenliğini tehdit etmesine bağlıdır.

Vasi Atanması davası hakkında geniş bilgiye sahip olmak ve dava sürecinin doğru ilerlemesi için avukat ve danışmanlık hizmeti ile ilerlemeniz faydalı olacaktır.

Vasi Davası Avukat Ücreti

Vasi Davası Avukat Ücreti

Vasi Davası Avukat Ücreti Nedir? Vasi davasında avukatlık ücreti belirlenirken dava açacak kişi ile tutulacak avukatın yüz yüze görüşüp fiyat belirlemesinde fayda vardır.Vasi ya da vesayet kavramı hukukta genellikle kendi haklarını koruyamayacak durumda olanların menfaatlerini korumak üzere tayin edilen vasi sıfatına sahip kimseleri ifade eder. Vasi Davası Avukat Ücreti Nedir? Boşanma sebebiyle velayet altında bulunan kişilere bakmakla yükümlü kılınan kişiler vasi tayin edilebileceği gibi kısıtlılık durumlarında da zorunlu olarak mahkeme tarafından kısıtlama altında bulunanın maddi menfaatlerini korumak üzere vasi davası açılabilir.Vasi davası avukat ücreti açılacak davanın bulunduğu il ve ilçeye ve davaya göre farklılık arz etmektedir. Bu sebeple dava açılmadan önce avukatlık bürosunda...

Devamını Oku

Vasi Davası Nasıl Açılır?

Vasi Davası Nasıl Açılır?

Vasi Davası Nasıl Açılır? | Vasi davası açılması durumunda haklı bir sebepler bulunmadıkça, vesayet makamı, vesayet altına alınmasına karar verilecek şahsın ilk olarak eşini veya yakın akrabalarından, vasilik şartlarına haiz olması durumunda görev verilir. Vasi atanmasında oturdukları yerlerinin yakınlığı ve aralarındaki kişisel ilişkiler göz önünde bulundurulur...

Devamını Oku

Vasi İptali – Vasi Kararına İtiraz

Vasi İptali - Vasi Kararına İtiraz

Vasi İptali - Vasi Kararına İtiraz Vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından görevden alınır. Vasinin görevini yapmakta yetersizliği sebebiyle vesayet altındaki kişinin menfaatleri tehlikeye düşerse, vesayet makamı kusuru olmasa bile vasiyi...

Devamını Oku

Vasi ve Yasal Danışmanlık Arasındaki Farklar

Vasi ve Yasal Danışmanlık Arasındaki Farklar

Vasi ve Yasal Danışmanlık Arasındaki Farklar | Kişilerin fiil ehliyetlerinin tam olması demek; tek başlarına hukuki bir işlemi, herhangi bir kişinin onamasına gereksinim duymaksızın tesis edebilmeleri, hukuk hayatına geçirebilmeleri demektir. “Vasi” ve Kısıtlılık Nedir Bu anlamda, kendisine bir “yasal temsilci” atanmış bir kimsenin, yani kendisine bir “vasi”...

Devamını Oku

Vasi Atanması

Vasi Atanması

Vasi Atanması - Vasi Atanması Ne Demektir - Vasi Atanması Nasıl Olur Vasi atanması konusu çok kapsamlı ve özel durumları olan, görevleri konusunda yaptırımları ve sorumlulukları bulunan hukuk konusudur. Vasi atanması konusunda tarafımıza bir çok konuda merak edilen konular gelmektedir. Bu sorular genelde kısa süren davanın, vasi tayini almak ne kadar sürer, şartları merak...

Devamını Oku

Vasi Kısıtlama Vesayet Kararlarının Tenfizi

Vasi Kısıtlama Vesayet Kararlarının Tenfizi

Vasi Kısıtlama Vesayet Kararlarının Tenfizi | Yurtdışına göç ederek orada yaşamaya başlayan Türk vatandaşlarının hukuki, maddi ve manevi bağlarıyla alakalı pek çok sorun meydana geliyor. Bu sorunlardan birisi de yaşadıkları yurtdışı ülkesindeki mahkemelerin kendilerine kısıtlı davalar vermesidir. Yabancı Mahkemeden Alınan Vasi Ve Kısıtlama Kararının Tenfizi Nedir?...

Devamını Oku

Vasinin Görevden Alınması İstemi Davası

Vasinin Görevden Alınması İstemi Davası

Vasinin Görevden Alınması İstemi Davası VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI DAVASI İLE İLGİLİ OLARAK *Vesayet işleri, çekişmesiz yargı işidir. (6100 S. K. m. 382/II-b-19) *Çekişmesiz yargıda eğer özel bir düzenleme bulunmuyorsa, görevli mahkeme kural olarak sulh hukuk mahkemesi, yetkili mahkeme de talepte bulunanın veya ilgilerden birinin oturduğu yer mahkemesidir (6100 S. K. m...

Devamını Oku

Vasi Tayini Davası

Vasi Tayini Davası

Vasi Tayini Davası Vesayet yani vasilik kurumu; velâyet altında olmayan küçükler ile kural olmayan durumlarda velayet altında bulunmayan bazı yetişkinlerin denetimi ve korunması gayesiyle kabul edilen bir hukuki kurumdur. Kısıtlanmayı yada vasi atanmasını gerektiren durumlar kanunlarımızda belirtilmiştir. kural olmayan durumlarda velayet altında bulunmayan yetişkinler...

Devamını Oku