Velayet Davaları

İlkay Hukuk Bürosu > Velayet Davaları

Velayet Davaları

Boşanma davalarında, hakim boşanma kararı ile birlikte çiftin ortak çocuğunun velayetinin kimde kalacağının kararını da vermektedir. Ancak verilen bu karar kesin bir hüküm niteliği taşımamaktadır. Eşlerin yaşam şartlarında, ekonomik ya da sağlık durumlarında ya da yaşadığı çevrede meydana gelen olumsuz birtakım değişiklikler sonucunda velayet davaları açılarak çocuğun velayeti hakkında yeniden karar alınması konusunda bir talepte bulunulabilir. Açılan bu davayla çocuğun velayetinin değiştirilmesi mümkün olmaktadır.

Velayet davaları eşlerden birinin davanın açıldığı sıradaki yerleşim yerlerinden birisindeki aile mahkemelerinde görülebilmektedir. Açılan velayet davaları sırasında hakim çocuğa en çok sevgiyi verebilecek, en çok ilgiyi gösterebilecek, iyi bir eğitim almasını ve iyi bir vatandaş olarak yetişmesini sağlayacak kısacası çocuğa her türlü ihtiyacını en iyi şekilde verebilecek olan tarafa velayet hakkı tanımaktadır. Genellikle bu tür davalarda annenin kazanma şansının daha çok olduğu düşünülse de çocuk 9 yaşından büyükse, çocuğun çıkarları göz önünde bulundurularak ona en iyi yaşam koşullarını sağlayacak, ruhsal ve fiziksel olarak en sağlıklı şekilde yetiştirecek olan ebeveyne çocuğun velayeti verilmektedir.

Eğer ebeveynler fiili olarak ayrı yaşıyorsa ve resmi bir şekilde boşanma durumu gerçekleşmediyse eşlerden birisi çocuğun kendisine teslim edilmesini ya da kişisel ilişki kurabilmek için çocukla birlikte vakit geçirmeyi talep edebilir. Bu talep sonucunda mahkemenin vereceği karar velayet davaları sonucunda verilen kararlar gibi bir velayet teslimi anlamı taşımaz, sadece geçici bir tedbir niteliği taşımaktadır. Eğer ebeveynler ayrı şehirlerde yaşıyorlarsa velayet davaları sonucunda hakim velayetin verilmediği ebeveynle çocuğun kişisel ilişki kurabilmeleri için haftasonu ya da ayda bir kez olan görüşmeler yerine yılda bir kez daha uzun görüşmeleri uygun görmektedir.

Velayet davaları sonucunda verilen karar ilerleyen dönemlerde şartların değişmesi sonucunda yeniden değerlendirilebilir. Anne veya babanın çocukla ilgili tüm sorumluluklarını düzenli olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Eğer bu sorumlulukları bir tarafın yerine getirmediği tespit edilir ya da ispat edilebilirse yeniden görülen velayet davaları sonucunda hakim çocuğun velayet hakkını diğer ebeveyne verebilir. Aynı şekilde çocukla kurulan kişisel ilişkilerde sonlandırılabilir. Velayet sahibi olan ya da kişisel ilişki kuran ebeveynin çocukla yeteri kadar ilgilenmemesi, çocuğun huzurunun tehlikeye girmesi, çocuğun ruhsal fiziksel sağlığında hasarlara sebebiyet verilmesi gibi durumlarda velayet diğer ebeveyne verilebilir ya da kişisel ilişki kurulması durumu sonlandırılabilir.

Eğer çocuğun velayetine sahip olan taraf, çocuğun velayetinin bulunmadığı tarafın çocukla yakın ilişkiler kurmasına verilen mahkeme kararlarına rağmen engel oluyorsa, velayet davaları sonucunda verilen kararlara aykırı davranıyorsa kanunlar çerçevesinde bu duruma bir çözüm bulunabilmektedir. İcra müdürlüğü aracılığıyla, bu müdürlük tarafından görevlendirilen bir memur ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen bir çocuk gelişim uzmanı, psikolog ya da pedagog tarafından çocuğun teslim alınması ve çocukla kişisel ilişki kurması ilamı yerine getirilir.

Kısacası ülkemizde görülen tüm velayet davaları sonucunda çocuğun velayetinin hangi ebeveynde kalacağı kararına çocuğu çıkarları doğrultusunda karar verilir. Çocuğun ruhsal ve fiziksel olarak gelişimine en çok katkıyı sağlayacak olan ebeveyn velayet hakkı kazanır. Diğer ebeveyn ise mahkeme tarafından belirlenmiş belirli zaman dilimlerinde çocukla birlikte kişisel ilişki kuracak zamanlara sahip olabilir. Ancak velayet davaları sonucunda verilen kararlar velayete sahip olan ebeveynin yaşam koşullarında, ekonomik durumunda, sağlık durumunda olumsuz yönde bir değişiklik olması durumunda karşı tarafın yeniden bir dava açması sonucunda yeniden değerlendirilebilir. Yapılan değerlendirme sonucunda velayete sahip olan ebeveynin çocuğa yeterli şartları sağlayamadığı kesinleşirse, velayet değişikliği yapılabilir.

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 | Avukatlık ücreti hukuksal uyuşmazlıkları bulunan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Bir dava açma veya bir dava kendisinin savunulmasında profesyonel meslek olan avukatlık hizmetleri ile başlangıç yapılması kendileri açısından faydalı olacaktır...

Devamını Oku

Uluslararası Çocuk Kaçırma Davası

Uluslararası Çocuk Kaçırma Davası

Uluslararası Çocuk Kaçırma Davası | Çocukların mutad meskenleri olan Avusturya ülkesinden… Yılının Haziran ayında anneleri tarafından Türkiye'ye getirildikleri, tekrar mutad meskenlerine götürülmedikleri, tarafların çocuklarla ilgilendikleri, Çocukların mutad meskenine iadesi halinde fiziki ve psikolojik bir tehlikeye maruz kalacağına dair ciddi bir riskin varlığının...

Devamını Oku

Savurganlık ve Kötü Yönetim Sebebiyle Kısıtlılık

Savurganlık ve Kötü Yönetim Sebebiyle Kısıtlılık

Savurganlık ve Kötü Yönetim Sebebiyle Kısıtlılık | Altına Alma Kişilerin fiil ehliyetlerinin bulunması, tek başlarına hukuki bir işlemi, herhangi bir kişinin onamasına gereksinim duymaksızın tesis edebilmeleri, hukuk hayatına geçirebilmeleri demektir. Bu anlamda, kısıtlılık altında alınmış bir kişinin, yani eski deyimle hacir altına alınmış bir kişinin, fiil...

Devamını Oku

Velayetin Babaya Verilmesi

Velayetin Babaya Verilmesi

Velayetin Babaya Verilmesi | Türk Medeni Kanunu kapsamında çiftler, yasal olarak evlilik birliğini kurma hakkına sahip olabildikleri gibi evlilik birliğinin sürdürülebilirliğinin olanaksız hale geldiği hallerde de evlilik birliğini sonlandırma hakkına sahip olabilir. Ancak evlilik birliğinde meydana gelen çocuklar, Türk Medeni Kanunu kapsamında bulunan boşanma hakkı...

Devamını Oku

Boşanma Davası Açma 2018

Boşanma Davası Açma 2018

Boşanma Davası Açma 2018 | Ülkemizde her geçen yıl boşanan çiftlerin sayısı giderek artmaktadır. Özellikle şiddetli geçimsizlik sonrasında ise eşler birbirlerinden boşanmaktadırlar. Yine bundan farklı olarak eşlerin anlaşamaması sonucunda ise eşler birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Kimi zaman karşı taraf boşanmak istemediğinde ya da karşı taraf boşanırken bazı...

Devamını Oku

Velayet Avukatı Ankara

Velayet Avukatı Danışma Konuları

Velayet Avukatı Ankara | Görülen boşanma davalarında hakim boşanan eşlerin müşterek çocuklarının velayetinin kimde olacağı konusunda bir karar vermektedirler. Bu kara birçok farklı durum göz önünde bulundurularak verilmektedir. Bu göz önünde durumlar içerisinde eşlerin sosyal durumları, çevreleri ve hukuki özellikleri oldukça önemli olmaktadır. Bunun...

Devamını Oku

Velayet Davası Hakkında Bilgi ve Merak Ettikleriniz

Velayet Davası Hakkında Bilgi ve Merak Ettikleriniz

Velayet Davası Hakkında Bilgi ve Merak Ettikleriniz | Boşanma gerçekleştiğinde, eşlerin ayrılmış olmasından da mühim konu vardır ki o da, var olan çocuk/çocukların velayetinin kimde olacağıdır. Velayet, çocuğun korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal haklardır. Boşanma durumunda velayetin kime verileceği, kanunlar ve hâkim kararı çerçevesinde olur...

Devamını Oku

Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet Davası Ne Kadar Sürer? | Velayet davaları boşanmış veya boşanma aşamasındaki eşlerin önüne her zaman sorun olarak çıkması muhtemel davaların başında gelmektedir. Velayet talepleri boşanma davası içerisinde görüleceği gibi, boşanma sonrasında da velayet davaları açılmaktadır. Boşanma davalarının içerisinde görülen velayet davaları, boşanma davasının...

Devamını Oku

Boşanırsam Çocuğumu Alabilir Miyim?

Boşanırsam Çocuğumu Alabilir Miyim?

Boşanırsam Çocuğumu Alabilir Miyim? | Boşanma davalarında eşlerin yanı sıra süreçten ve sonuçlarından en çok etkilenen unsurlar çocuklardır. Bu anlamda boşanma davaları sırasında da eşler arasında en çok çocuklar sorun olur. Çocuk veya varsa çocukların velayetinin hani eşte kalacağı konusu en büyük çekişmenin oluşmasını ve dava sürecinin de uzamasına sebep...

Devamını Oku

Velayetin Belirlenmesinde Çocuğun Yaşı Önemli Mi?

Velayetin Belirlenmesinde Çocuğun Yaşı

Velayetin Belirlenmesinde Çocuğun Yaşı Önemli Mi? | Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davası açabilme gerekli koşullar söz konusu olduğunda mümkün olabiliyor. Kanun dahilinde belirtilmiş olan koşulların evlilik birliği içerisinde söz konusu olması halinde. Taraflar anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma türlerinden herhangi birisiyle boşanma davası açabilme...

Devamını Oku