Atla

Cebri Tescil Davası Cebri Tescil Ne Demek


Cebri Tescil Davası Cebri Tescil Ne Demek

Cebri Tescil Davası Cebri Tescil Ne Demek

Cebri Tescil Davası Cebri Tescil Ne Demek

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE,
(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)
DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA KONUSU : …/…/…….. tarihli Gayrimenkul satış vaadine dayanan cebri tescil kararı verilmesi talebidir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim ………………….. davalı ……………………. ile ………….. ili .……… ilçesi, ….. ada . sayılı parselde bulunan .. metrekarelik arsanın satımı konusunda …………. Noterliğinde düzenlenen …/…/…… tarih ve …………./… yevmiye numaralı Gayrimenkul Satım Sözleşmesi yapmıştır.
2. Gayrimenkul satım sözleşmesine göre davalının …../…/…… tarihinde ……………. ili ………. ilçesi ….. ada ….. sayılı parselde bulunan ……metrekarelik arsasını müvekkilim ……………….'e devredeceği vaadine karşılık, müvekkilim de arsa bedeli olan toplam ……………… (………………) TL.-'nin ………………….. (…………………) TL.-'sini peşin olarak ödemiş, kalan ………………………… (…………………………) TL'yi de devir tarihinde ödeneceği konusunda anlaşılmıştır.
3. Sözleşmedeki ..................yanaşmamaktadır. Ayrıca davalı, ............... ilişkin söylentilerde çıkmıştır.
4. …/…/……. tarihli Gayrimenkul satım vaadi ............... ihtiyati tedbir talebiyle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanunun, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : …/…./……. tarihli Gayrimenkul....................ihtarname ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile;
1. Öncelikle, arsanın üçüncü kişilere devrine engel olunmak üzere tapu kaydı üzerine tedbir konulmasına,
2. Davalının yukarda tapu kaydı verilen arsanın tapuda devri konusunda icbarına,
3. Tapuda davalı adına tescilli bulunan arsanın tescilinin iptali ile müvekkilim adına tesciline,
4. Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/200…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Gayrimenkul satım vaadi sözleşmesi
3.) Noterden çekilen ihtarname
4.) Tapu kayıtları
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • BOĞAÇHAN DELİKARA -
  7 Ağustos 2016

  Cebri Tescil Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

  Cevapla
 • HEDİYE COŞAR -
  11 Ağustos 2016

  Cebri Tescil Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • BALKİ CEYLAN -
  10 Eylül 2016

  Cebri Tescil Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • Suyunu -
  2 Şubat 2017

  Cebri Tescil Davası Cebri Tescil Ne Demek Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
Yorum Bırak