Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası

Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası
Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası Ceza davası sonucunda tazminat davası açılması durumunda, daha önce açılan ceza davasında kusur ve ceza oranlarıda belirlenmesi gerekmektedir. Ceza davasında ki kusur oranı ve ceza miktarı ceza davasının tazminat davasına etkisi bulunmaktadır. Ceza davası nedeniyle manevi tazminat davası açılmış ise bu konuda mahkemece tayin edilen...
Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası Nedir? Ceza davası nedeniyle talep edilen tazminat davaları hukukumuzda çok fazla karşılaşılan davalardandır. Ceza davası ve tazminat davalarının açılmasında aynı etkiye sahip olan haksız fiilin varlığı ve meydana gelen zarar sebebiyle hem ceza davası açılabilmekte hem de uğranılan zararın tazmin edilmesi için tazminat talebinde bulunulabilmektedir.

Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası Nasıl Olur

Örneğin iş kazası geçiren bir işçinin ölümü nedeniyle savcılık işveren hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermekten ceza davası açmakla birlikte ölenin mirasçıları aynı zamanda meydana gelen zarar sebebiyle tazminat davası açma hakkına sahiptirler. Ceza davası sonucunda tazminat davası açılması mümkün olmakla birlikte ceza davasında da maddi veya manevi tazminata hükmedilebilmektedir. Ceza davasında sanığın kusurluluk oranı ve bilirkişi raporlarından çıkan sonuçlar tazminat miktarının tayin edilmesinde önem arz eder. Hukuk mahkemesinde görülecek davalarda ceza mahkemesinin kararına aynen uyulması beklenmemekle birlikte ceza davasındaki hukuki sonuçların hukuk mahkemesince bazı durumlarda dikkate alınması gerektiği Yargıtay kararlarında belirtilmiştir.

Ceza Davasının Tazminat Davasına Etkileri Nelerdir?

Ceza davasının tazminat davası hakkında hüküm doğurması beklenemez. Fakat tarafların kusurluluk oranının belirlenmesinde ceza davasının sonucu hukuk mahkemesi tarafından dikkate alınabilir. Ceza davası sonrası tazminat davası açılabilmesi için ceza davasında herhangi bir tazminata hükmedilmemesi gerekir. Ceza davasında maddi tazminata karar verilmişse aynı olayla ilgili bir daha maddi tazminat davası açılamaz. Ancak manevi tazminat davası için hukuk mahkemesine dava açılabilir. Haksız fiil sebebiyle ceza davasının açılması halinde tazminat davası açma hakkında uygulanacak zamanaşımı süreleri ceza davasına göre belirlenecektir. Örneğin trafik kazası nedeniyle ceza davası açılması halinde taksirle yaralama veya ölüm sebebiyle açılan davalardaki zamanaşımı tazminat davalarının açılmasında da geçerlidir.

Ceza Dava Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat Talep Edilebilir Mi?

Ceza davasında tazminat talebi mümkün olmakla birlikte ceza davası ile hukuk mahkemelerinin görev alanları ve ilgilendikleri hususlar farklı olduğundan kesin olarak tazminat hakkında karar verilmesi beklenmemektedir. Ceza davasında tazminat talebi olumsuz sonuçlanırsa aynı davanın açılması nedeniyle bu hüküm gerekçe olarak sunulabilmektedir. Ceza davasında maddi ve manevi tazminat talebi mahkemeye iletilebilir. Suçtan zarar görenin zararının giderilmesi için tazminat davasının hukuk mahkemelerine açılması gerekmektedir.

Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası

Ceza davası sonucunda tazminat davası açılması durumunda, daha önce açılan ceza davasında kusur ve ceza oranlarıda belirlenmesi gerekmektedir. Ceza davasında ki kusur oranı ve ceza miktarı  ceza davasının tazminat davasına etkisi bulunmaktadır. Ceza davası nedeniyle manevi tazminat davası açılmış ise bu konuda mahkemece tayin edilen bilirkişi tarafında kusur oranında tazminat miktarı belirlenir. Makalede Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TAZNİNAT DAVASI - MANAVİ TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ. ÖZET: Yargılama sırasında oturumda dinlenen tanık davacıya ait bir zarfı diğer evraklarla birlikte davalıya götürdüğünü, davalının zarfı açıp okuduktan sonra yırtarak dediğini yeminli beyanı ile ifade etmiştir. Tanık tarafından doğrulanan ve davacıya yönelik hakaret niteliğindeki bu sözlerin davacının kişilik haklarına saldırı oluşturduğu gözetilerek uygun bir miktarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekir. TAZMİNAT DAVASI - TUTUKLAMANIN HAKSIZ HALE GELDİĞİNİN ANLAŞILMASI. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT VERİLMESİNE İLİŞKİN BELİRTİLEN ŞARTLARIN DAVACI YÖNÜNDEN GERÇEKLEŞTİĞİ. ÖZET: Olayda beraatle sonuçlanmış suça ilişkin olarak yapılmış olan tutuklamanın haksız hale geldiğinin anlaşılması nedeniyle, sanık hakkında beraat kararı ile birlikte uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmiş olmasının davacı lehine tazminata hükmedilmesine engel teşkil etmeyeceği, Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat verilmesine ilişkin 5271 Sayılı CMK'nın ilgili maddelerinde belirtilen şartların davacı yönünden gerçekleştiği gözetilmeden, uğranıldığı iddia olunan maddi ve manevi zararla ilgili makul bir tazminata hükmedilmesi yerine davanın reddine karar verilmesi yasaya aykırıdır. TAZMİNAT DAVASI - CEZA MAHKEMESİNCE BELİRLENEN MADDİ OLGUNUN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAYACAĞI. DAVALI HAKKINDAKİ CEZA MAHKEMESİNDEKİ DAVANIN KESİNLEŞMESİNİN BEKLENMESİ. EKSİK İNCELEME - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ. ÖZET: Olayda 818 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul olunmaktadır. Dava konusu olayın özelliği nedeniyle davalı hakkındaki ceza mahkemesindeki davanın kesinleşmesi beklenmeli ve ondan sonra tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, eksik inceleme ile karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. TAZMİNAT DAVASI - CEZA MAHKEMESİNDE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI. CEZA VE HUKUK YARGILAMASINDA ALINAN RAPORLARIN ÇELİŞTİĞİ - ÇELİŞKİNİN GİDERİLDİĞİ BİR RAPOR ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ. ÖZET: Ceza mahkemesinde alınan bilirkişi raporu hukuk hakimini bağlamayacaktır. Ceza davasında yaptırılan bilirkişi incelemesi ile hukuk hakiminin yaptıracağı bilirkişi incelemesi, her iki dava türünün amaç ve ilkeleri bakımından birbirlerinden farklı bulunmaktadır. Hukuk hakimini, kendisinin yaptırmadığı ve fakat başka bir amaçla ve başka bir görüş açısından yaptırılan inceleme sonunda elde edilen “kusur” ve derecesiyle bağlı saymak, hem kanuna aykırı ve hem de tarafların haklarını ihlal edici bir görüşün ifadesidir. Mahkemece dosyanın 3 kişilik uzman bilirkişi kuruluna tevdii edilerek, bahsi geçen ceza dava dosyası da dikkate alınarak, kusur yönünden inceleme yapılmak suretiyle varılacak sonuca göre maddi ve manevi tazminat talepleri hakkında karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara