Ses ve Kamera Kaydı Almak Suç Mu?

Ses ve Kamera Kaydı Almak Suç Mu?
Kişilerin haberi ve izni olmadan yapılan ses ve kamera kaydı almak suç olarak kabul edilmektedir. Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre, bir kişinin özel hayatının gizliliğini ihlal eden eylemler suç sayılmıştır.

Ses ve görüntü kaydı alma faaliyetleri, özellikle teknolojik olanakların genişlemesi ve sosyal medyanın hayatımızın merkezine yerleşmesi ile sıkça karşımıza çıkan bir konu haline gelmiştir. Ancak, bu alandaki faaliyetler, bireylerin özel hayatının gizliliği ve kişisel verilerin korunması gibi temel haklar ile doğrudan ilişkilidir.

Türkiye’de izinsiz ses ve görüntü kaydı yapmak hukuki açıdan ele alındığında, belirli koşullar ve istisnalar dışında, genel olarak kabul edilemez ve yasalarımızca suç olarak nitelendirilir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Özel Hayatın Gizliliği

Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere Türk hukukunda, bireylerin özel hayatının korunması ve kişisel verilerinin güvenliği ile ilgili sıkı düzenlemeler mevcuttur.

Özellikle TCK'nın "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" başlıklı 134. Maddesi ve "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi" başlıklı 135. Maddesi, izinsiz ses ve görüntü kayıtları ile ilgili çerçeveyi belirler.

Ceza ve Hukuk Hükümleri Nelerdir?

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali: TCK m.134'e göre, bir kişinin özel hayatına ilişkin görüntü ve ses kaydı almak, bu kayıtları kullanmak veya yaymak suç sayılmaktadır.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi: TCK m.135 uyarınca, kişisel verilerin izinsiz bir şekilde kaydedilmesi veya bu veriler üzerinde hukuka aykırı işlemler yapılması da suç olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması: KVKK, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemeye yönelik düzenlemeleri içermektedir.

Ses ve Görüntü Kaydı Alma İstisnai Durumlar Nelerdir?

Ancak, yasal bir zemine oturtulmuş, örneğin ceza yargılamasında kullanılmak üzere mahkeme kararı ile alınan ses veya görüntü kayıtları bu genel kuralın dışında tutulmalıdır. Ayrıca, ticari işletmelerin güvenlik kamerası kayıtları gibi, genel güvenliğin sağlanması amacıyla alınan ve ilgililere gerektiğinde bilgi verilen kayıtlar da meşru kabul edilebilmektedir.

Ses ve Kamera Kaydı Almak Suç Mu?

Kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği, bireylerin temel hakları arasında sayılmaktadır ve bu hakların ihlali, hukuki ve cezai yaptırımları beraberinde getirmektedir.

Her ne kadar birtakım istisnai durumlar ve meşruiyet sınırları bulunsa da, genel olarak izinsiz ses ve görüntü kaydı alınması ve bu kayıtların kullanılması Türk hukukunda suç olarak tanımlanmaktadır.

Bu yazı genel bilgilendirme amacı taşımakta olup, hukuki bir tavsiye niteliği taşımamaktadır. Hukuki bir mesele ile karşı karşıya olduğunuzda, konunun uzmanı bir avukat ile görüşmeniz önerilir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara